Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Patenttihakemus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Patenttihakemus-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä: Palvelu korvataan uudella saavutettavuuden vaatimukset huomioivalla versiolla.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin, taustan ja graafisten elementtien välisissä kontrasteissa on puutteita.
 2. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Linkkejä ei erota leipätekstistä. Linkin ja leipätekstin välisen kontrastin pitäisi olla vähintään 3:1, ja linkin pitää erottua enemmän.
 3. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Osa sivulla olevista elementeistä ei skaalaudu siististi, jos vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi.
 4. (WCAG 1.4.10) Osa sisältöelementeistä eivät skaalaudu responsiivisesti.
 5. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) Sivun kieliattribuutit eivät täsmää käyttäjän valitseman kielen kanssa.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Semanttisia rakenteita ei ole merkitty kunnolla auttamaan käyttäjää navigoimaan sivun eri osioissa.
 7. (WCAG 2.4.2) Sivuilla ei ole sivuotsikoita.
 8. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasoja ei ole käytetty loogisesti ja asianmukaisesti.
 9. (WCAG 4.1.2) Vaiheilmaisinta ei ole merkitty vaiheilmaisimeksi.
 10. (WCAG 2.4.4) Linkin kohteita, kuten linkkejä pdf-tiedostoihin, ei ole merkitty selvästi. Linkkitekstit eivät kerro käyttäjälle linkin kohdetta tai tarkoitusta.
 11. (WCAG 1.1.1) Osa visuaalisista elementeistä eivät käytä tekstivastineita asianmukaisesti. Kuvien tai kuvalinkkien tekstivastineet eivät ole tarpeeksi kuvaavia.
 12. (WCAG 1.3.1) Sivun aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty aktiivisiksi ohjelmallisesti.
 13. (WCAG 2.2.1) Käyttäjälle ei kerrota kirjautumisen aikakatkaisusta.
 14. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laatu
 15. (WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
 16. (WCAG 2.1.1) Joihinkin elementteihin ei pääse vain näppäimistöä käyttämällä.
 17. (WCAG 2.1.1, 2.4.3, 3.2.1) Sivun sisällön pitäisi olla loogisessa järjestyksessä, kun käyttäjä navigoi näppäimistöllä. Järjestyksen pitäisi olla yhtenäinen visuaalisen esitystavan kanssa.
 18. (WCAG 2.4.7) Näkyvän elementin kohdistetun ja ei-kohdistetun tilan välinen kontrasti on liian vähäinen.
 19. (WCAG 2.4.3) Palvelussa on modaalidialogeja. Kohdistus ei siirry niihin automaattisesti siten kuin kuuluisi. Dialogia ei pysty sulkemaan näppäimistöllä.
 20. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, käytettävyys) Lomakeohjeet (*-merkin selitys ja terminologia) ovat lukemisjärjestyksessä lomakkeen jälkeen. Ruudunlukijakäyttäjä ei todennäköisesti huomaa niitä.
 21. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Monista tekstikentistä puuttuu nimilappu. Myös tiedoston liittämispainikkeilla pitäisi olla nimilaput.
 22. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 3.3.2, 4.1.2) Valintanappeja ja niiden ryhmiä ei ole merkitty ryhmiksi. Ryhmälle ei myöskään ole annettu selitystä ohjelmallisesti.
 23. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Virheilmoituksia ei ole ohjelmoitu niin, että niiden sisältö luetaan automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee siirtää kohdistusta. Vajaat tai virheelliset kentät pitäisi selventää käyttäjälle, joka käyttää visuaalisesti erottuvaa menetelmää, ja merkitä ohjelmallisesti.
 24. (WCAG 1.3.5) Henkilötietoja keräävien lomakekenttien tarkoitusta ei ole määritelty.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023