Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Prh.fi-verkkosivusto

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan prh.fi-verkkosivuston saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Saavutettavuusseloste on päivitetty 11.12.2023. Seloste perustuu kolmannen osapuolen ja PRH:n omaan arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Prh.fi-verkkosivusto ei täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Ei-saavutettava sisältö prh.fi-verkkosivustolla

Prh.fi-verkkosivuston järjestelmä on Abako Oy:n Stato Sigma. Eficode Oy on tehnyt sivustolla saavutettavuutta tarkastavat arvioinnit 31.1.2019, 17.10.2022, 4.4.2023 ja 26.10.2023.

Seuraava sisältö ei ole vaatimusten mukaista (WCAG-kriteerien mukaan):

 1. (WCAG 1.4.4) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200 prosenttia normaalia suuremmaksi. Esimerkiksi ylätunnisteen tekstit menevät hieman päällekkäin toistensa ja hakukentän kanssa. Sivunavigaation tekstit ja painikkeet leikkautuvat. Etusivun keskipalkin painikkeista tekstit menevät yli, samoin aikajanan painikkeissa.
 2. (WCAG 1.4.3 ja 1.4.11) Osassa kuvia tekstin ja taustan kontrasti on vaatimusten rajoilla, kun tekstiä on liukuvärjätyllä taustavärillä.
 3. (WCAG 1.4.12) Osa sivun visuaalisista sisällöistä menee rikki, kun käyttäjä käyttää omia tekstin välistyksen asetuksia. Esimerkiksi sivuston etusivun keskipalkin painikkeiden tekstit menevät rikki.

PRH korjaa, kun sivustoa uudistetaan vuosina 2024-2026.

Ei-saavutettava sisältö prh.fi-verkkosivustolta linkitettävissä tiedostoissa

PRH pyrkii jatkuvasti tekemään kaikki eri toimisto-ohjelmilla (Word, pdf, Excel ja PowerPoint) tehdyt liitetiedostot saavutettavaksi, jos itse ohjelmassa on mahdollista tehdä tiedosto saavutettavaksi. PRH myös tarkastaa liitetiedoston saavutettavuuden, jos yhteistyöyritys on tehnyt liitetiedoston PRH:n toimeksiantona.

Seuraava sisältö ei ole kaikissa tiedostoissa vaatimusten mukaista (WCAG-kriteerien mukaan):

 1. (WCAG 1.3.1) Pdf-tiedostoiksi tallennettujen tiedostojen rakennetta ei ole määritelty pdf-tiedostomuotoon kaikissa tiedostoissa.
 2. (WCAG 1.3.2) Oikeaa lukemisjärjestystä ei voida selvittää ohjelmallisesti kaikissa tiedostoissa.
 3. (WCAG 1.4.3) Tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde ei ole vähintään 4,5:1 kaikissa tiedostoissa.
 4. (WCAG 2.1.1) Näppäimistökäyttö ei toimi kaikissa tiedostoissa.
 5. (WCAG 2.4.2) Kuvaavaa otsikkoa ei ole kaikissa tiedostoissa.
 6. (WCAG 2.4.3) Kohdistusjärjestystä ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 7. (WCAG 2.4.4) Linkit eivät toimi kaikissa tiedostoissa.
 8. (WCAG 2.4.6) Kenttien pakollisuutta ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 9. (WCAG 4.1.1) PDF/UA ei ole standardi kaikissa pdf-liitetiedostoissa.

Toisten osapuolten tuottamat tiedostot ja tiedoston osat ovat toisten osapuolten vastuulla. Tällaisia tiedostoja on muiden muassa Suunnittelu- ja seuranta -sivulla.

Sisällöt ja/tai toiminnot prh.fi-verkkosivustolla, joita lainsäädäntö ei koske

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen) ei kata niitä:

 1. Toimisto-ohjelmien tiedostot (Word, pdf, Excel ja PowerPoint), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
 2. Video- ja äänitallenteet, jotka ovat julkaistu ennen 23.9.2020 prh.fissä ja YouTube-kanavalla.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat prh.fi-verkkosivustolla puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.01.2024