Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Tavaramerkkihakemus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Tavaramerkkihakemus-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen ).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavasta syystä:

Palvelut tullaan korvaamaan uudella saavutettavuuden vaatimukset huomioivalla versiolla.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin, taustan ja graafisten elementtien välisissä kontrasteissa on puutteita.
 2. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Osa sivulla olevista elementeistä ei skaalaudu siististi, jos vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi.
 3. (WCAG 1.4.12) Käyttäjä ei voi muuttaa tekstin välistystä sivulla.
 4. (WCAG 1.4.10) Sivu ei skaalaudu responsiivisesti.
 5. (WCAG 3.1.2) Niitä tekstin osia, jotka eivät vastaa valittua kieltä, ei ole merkitty lang-attribuutilla.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Vain bannerit, sivunavigaatio ja alatunniste on merkitty semanttisella merkinnällä. Pääsisältöä ei ole merkitty ollenkaan.
 7. (WCAG 2.4.2) Sivuilla ei ole sivuotsikoita.
 8. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasoja ei ole käytetty loogisesti ja asianmukaisesti.
 9. (WCAG 4.1.2) Vaiheilmaisinta ei ole merkitty vaiheilmaisimeksi.
 10. (WCAG 2.4.4) Osa linkkien tekstivastineista ei kerro käyttäjälle linkin kohdetta tai tarkoitusta.
 11. (WCAG 1.1.1) Tekstivastineita puuttuu.
 12. (WCAG 1.1.1, 1.3.1) Kuvakkeiden käyttö: Kuvakkeilla ei ole tekstivastineita eikä niitä lueta ruudunlukijalle.
 13. (WCAG 1.3.1) Sivun aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty aktiivisiksi ohjelmallisesti.
 14. (WCAG 2.2.1) Käyttäjälle ei kerrota kirjautumisen aikakatkaisusta.
 15. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laatu
 16. (WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
 17. (WCAG 2.1.1) Joihinkin elementteihin ei pääse vain näppäimistöä käyttämällä.
 18. (WCAG 2.4.7) Lisää tiedostoja -painike ei saa näkyvää kohdistusta.
 19. (WCAG 2.4.3) Palvelussa on modaalidialogeja. Kohdistus ei siirry niihin automaattisesti siten kuin kuuluisi. Dialogia ei pysty sulkemaan näppäimistöllä.
 20. (WCAG 1.4.13) Ohjetekstit, jotka tulevat näkyviin kohdistettaessa tai osoitettaessa, piilottavat muuta sisältöä eikä niitä voi sulkea Esc-näppäimellä.
 21. (WCAG 1.3.2) Osaan elementeistä ei pääse ruudunlukijalla.
 22. (WCAG 3.2.1, 4.1.2, 4.1.3) Haitarivalikoita ei ole määritelty ohjelmallisesti, joten on vaikeaa ymmärtää, mitä elementtejä ne ovat ja onko ne esitetty auki vai kiinni.
 23. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Useimmista syötekentistä puuttuu oikein yhdistetty nimilappu.
 24. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 3.3.2, 4.1.2) Elementtejä ja niiden ryhmiä ei ole merkitty ryhmiksi. Ryhmälle ei myöskään ole annettu nimilappua ohjelmallisesti.
 25. (WCAG 3.3.2) Kaikkia pakollisia kenttiä ei ole merkitty.
 26. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Virheilmoituksia ei ole ohjelmoitu niin, että niiden sisältö luetaan automaattisesti. Vajaat tai virheelliset kentät pitäisi selventää käyttäjälle. Ohjeet ovat hankalat ruudunlukijakäyttäjille.
 27. (WCAG 1.3.1) Virheilmoitukset peittävät nimilaput osittain.
 28. (WCAG 1.3.5) Henkilötietoja keräävien lomakekenttien tarkoitusta ei ole määritelty.
 29. Yleinen käytettävyys ja saavutettavuus: Kaikki linkit eivät ole visuaalisesti samanlaisia.
 30. Yleinen käytettävyys ja saavutettavuus: Luokitustermihaun käytettävyyttä voisi parantaa.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat prh.fi-verkkosivustolla puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023