Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Tietoa tavaramerkin hyödyistä (suojaatavaramerkki.fi)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Yrityksen reittiapurin saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.5.2022. Seloste perustuu:

  • kolmannen osapuolen tekemään arviointiin
  • PRH:n omaan arvioon siitä, että suurin osa kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin puutteista on korjattu kolmannen osapuolen ohjeiden mukaisesti.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Yrityksen reittiapuri täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan):

  1. (WCAG 1.1.1) Joistain kuvista voi puuttua kuvaava tekstivastine.

Sivustolla olevat sisällöt ja/tai toiminnot, joita lainsäädäntö ei koske

Seuraava sisältö ei ole täysin saavutettava, koska sovellettava lainsäädäntö (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata sitä.


  1. Sivustolla oleva video on julkaistu ensimmäisen kerran YouTubessa 19.9.2014. Videosta puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus, mutta ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023