Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Tilintarkastajahaku

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Tilintarkastajahaku -palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.3.2021. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.1.1) Logolinkki "PRH" ei kerro selkeästi, mihin linkki vie.
 2. (WCAG 1.3.1) Kaikkia otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisella otsikkotasolla.
 3. (WCAG 1.3.1) Kaikkia aktiivisia elementtejä ei ole visuaalisen korostamisen lisäksi merkitty ohjelmallisesti.
 4. (WCAG 1.3.1) Lomakekentän näkyvää otsikkoa ei ole yhdistetty siihen ohjelmallisesti eikä ruudunlukija lue otsikkoa kohdistettaessa siihen.
 5. (WCAG 1.3.1, 1.4.10) Palvelu ei skaalaudu siististi ilman kahden suunnan vieritystä näytölle, joka on 320 CSS-pistettä leveä ja 256 CSS-pistettä korkea.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Palvelun ylätunnistetta ei ole merkitty omaksi ohjelmalliseksi alueekseen.
 7. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Hakukentän ohjeteksti sijaitsee lukujärjestyksessä hakupainikkeen jälkeen ja jää sen takia ruudunlukijalla helposti huomaamatta.
 8. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Kaikkia sivun elementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein.
 9. (WCAG 1.4.3) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita.
 10. (WCAG 1.4.11) Valintaneliöt eivät erotu riittävällä kontrastilla taustastaan vaaleansinisellä taustalla.
 11. (WCAG 2.1.1) Suodatuspainikkeisiin ei pääse lainkaan näppäimistön sarkainpainikkeella, joten pelkkä näppäimistökäyttö ei käytännössä tältä osin onnistu.
 12. (WCAG 2.4.3, 4.1.3) Suoritettaessa toiminnallisuuksia mobiiliruudunlukijalla kohdistus siirtyy aina sivun alkuun eikä toiminnallisuuksista tule palautetta ruudunlukijalle.
 13. (WCAG 2.4.4) Alatunnisteen linkkeihin "www.prh.fi" ja "Tietosuojaseloste" ei ole merkitty, että ne avautuvat uuteen välilehteen.
 14. (WCAG 2.4.7) Hae- ja Tyhjennä-painikkeilta puuttuu näkyvä näppäimistön kohdistusindikaattori.
 15. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) Palvelulta ja kielilinkeiltä puuttuu ohjelmallinen kielimääritys.
 16. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laadussa on puutteita.
 17. (WCAG 4.1.3) Haun tapahtumisesta tai tyhjentämisestä ei tule mitään palautetta ruudunlukijalle.
 18. (Yleinen saavutettavuus) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
 19. (WCAG 3.1.4, 3.1.5 AAA, yleinen saavutettavuus) Tilintarkastajaluokkia (lyhenteitä) ei ole selitetty palvelussa.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.


Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023