Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Tilintarkastajarekisterin asiointipalvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan tilintarkastajarekisterin asiointipalvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.3.2021. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2) Lomakkeiden esikatselussa on useita saavutettavuusongelmia.
 2. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2, yleinen saavutettavuus) Mobiilikäyttöliittymän päävalikossa on useita saavutettavuusongelmia.
 3. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä oikeanlaista informaatiota.
 4. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita.
 5. (WCAG 1.3.1) Murupolussa tai lomakkeen vaihepolussa aktiivista kohdetta ei ole korostettu ohjelmallisesti.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 3.3.2, 4.1.3) Lomakkeiden virheilmoituksissa on useita saavutettavuusongelmia.
 7. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 8. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.3, yleinen saavutettavuus) Asiointikansio-sivulla rakenteet ja linkkitekstit ovat epäselviä.
 9. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Yhtä valintaneliön nimilappua ei ole yhdistetty siihen ohjelmallisesti ja lomakkeilla on lomakekenttiä, joilla ei ole nimilappuja.
 10. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Lomakkeissa on useita tapauksia, joissa taulukoiden rivi- ja sarakeotsikoita ei lueta ruudunlukijalle ja valvontatietoilmoituksen neljännen vaiheen taulukoista puuttuu otsikkorivi.
 11. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Missä tilintarkastusyhteisössä tai -yhteisöissä työskentelet tällä hetkellä? –osiossa valintaruuduilta puuttuu valintaryhmä ja omat nimilaput.
 12. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Linkkien erottuvuus: Jos väriä käytetään ainoana keinona erottaa linkit leipätekstistä, linkkivärin kontrastisuhde leipätekstiin ei ole riittävä.
 13. (WCAG 1.4.11) Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita.
 14. (WCAG 1.4.13) Päävalikon alavalikossa osoitin- tai näppäinkohdistuksessa avautuvia sisältöjä, jotka ilmestyvät osoittimen tai näppäimistökohdistuksen siirtyessä elementtiin ja peittävät muuta sisältöä, ei saa suljettua Esc-painikkeella.
 15. (WCAG 1.4.3) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on joissain kohdissa puutteita.
 16. (WCAG 1.4.4) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi.
 17. (WCAG 1.4.10) Palvelun visuaaliset elementit eivät kaikin osin skaalaudu siististi ilman kahden suunnan vieritystä näytölle, joka on 320 CSS-pistettä leveä ja 256 CSS-pistettä korkea.
 18. (WCAG 2.1.1) Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen.
 19. (WCAG 2.4.2) Lomakesivuille on annettu title-määritteeksi “Lomake". Käyttäjä ei saa sivun otsikosta palautetta sijainnistaan eikä pysty erottamaan sivuja sen perusteella toisistaan.
 20. (WCAG 2.4.3) Sarkaimella tehty kohdistus ei etene kaikissa kohdissa johdonmukaisessa järjestyksessä.
 21. (WCAG 2.4.3, 4.1.3) Kirjautumisen aikaraja –ilmoituksen tullessa esiin ruudunlukija tai näppäimistökohdistus ei automaattisesti kohdistu ilmoituksen Jatka-painikkeeseen.
 22. (WCAG 2.4.4, 2.4.6) Kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä pelkästä linkkitekstistä tai kontekstista. Ulkomaisen rekisteröinnin lisäämisessä linkki on nimetty harhaanjohtavasti.
 23. (WCAG 2.4.6) Henkilövalintaruudulla aria-labelit eivät ole käyttöliittymän kielisiä.
 24. (WCAG 3.1.2) Kielilinkeiltä puuttuu omat kielimääritteet.
 25. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laadussa on puutteita.
 26. (WCAG 4.12) Palvelussa on elementtejä, jotka laajentavat sisältöä, mutta tästä ei kerrota ruudunlukijalle.
 27. (WCAG 4.1.3) Ilmoituksia ja palautteita ei ole merkattu niin, että niiden sisältö luetaan ruudunlukijalla automaattisesti ilman kohdistuksen siirtämistä.
 28. (Yleinen saavutettavuus) Suoraan sisältöön vievä hyppylinkki puuttuu.
 29. (Yleinen saavutettavuus) Lomakkeen alussa ei kerrota asteriskin (*) merkitystä.
 30. (Yleinen saavutettavuus) Palvelusta ladattavat PDF-dokumentit ovat tulostettavia vastineita verkkosisällölle. PDF-dokumentit eivät ole saavutettavia eikä siitä kerrota PDF-linkin yhteydessä.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettavaksi vuoden 2025 loppuun mennessä.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.Avautuu uuteen välilehteen

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.01.2024