Saavutettavuusseloste: Vuosikertomus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan vuosikertomuksen saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.9.2020. Seloste perustuu PRH:n ja kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Vuosikertomus täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (Yleinen saavutettavuus) Navigaatiorakenne ei ole johdonmukainen. Navigaatiolinkkien nimet ja sivujen otsikot eivät ole yhdenmukaisia.
 2. (WCAG 1.4.3) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita.
 3. (WCAG 1.4.4) Pelkän tekstin suurentaminen 200 % hajottaa osan palvelun elementeistä.
 4. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun alueita ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 5. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 4.1.2) Elementtejä ei ole nimetty tunnistettavasti.
 6. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita.
 7. (WCAG 1.4.5, 1.1.1) Tekstiä on tarpeettomasti kuvamuodossa.
 8. (WCAG 1.3.1, 1.4.1) Aktiivisia kohteita ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 9. (WCAG 2.4.3, 4.1.2) Mobiilivalikossa ja arkistovalikossa painikkeita ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 10. (WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus) Sivujen otsikkorakenne on epäjohdonmukainen. Navigaatiolinkkien ja kohdesivujen nimet eivät vastaa toisiaan.
 11. (WCAG 2.4.1) Hyppylinkki suoraan sisältöön puuttuu.
 12. (WCAG 1.3.2) Elementtien kohdistusjärjestys ei täysin vastaa visuaalista järjestystä ylätunnisteessa.
 13. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Kaikilla kuvaelementeillä ei ole tekstivastinetta.
 14. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Infografiikalle ei ole tekstivastineita.
 15. (WCAG 1.3.1. yleinen saavutettavuus) Kuvissa ja kuvalinkeissä on käytetty väärää määritettä.
 16. (WCAG 1.2.1) Vuosikertomuksessa on linkkejä prh.fi-sivujen podcasteihin, joille ei ole tekstivastineita.
 17. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laadussa on puutteita.
 18. (Yleinen saavutettavuus) Palvelussa ei ole saatavilla saavutettavuusselostetta.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettavaksi vuoden 2021 aikana.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.01.2021