Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Vuosikertomus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan vuosikertomuksen saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).Avautuu uuteen välilehteen

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.9.2020. Seloste perustuu:

  • kolmannen osapuolen tekemään arviointiin
  • PRH:n omaan arvioon siitä, että suurin osa kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin puutteista on korjattu kolmannen osapuolen ohjeiden mukaisesti.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.1.2024.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Vuosikertomus täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Vuosikertomuksissa seuraava sisältö ei ole vaatimusten (WCAG-kriteerien) mukaista, mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

  1. (WCAG 1.4.4) Pelkän tekstin suurentaminen 200 % hajottaa osan palvelun elementeistä.
  2. (WCAG 1.3.1. yleinen saavutettavuus) Kuvissa ja kuvalinkeissä on käytetty väärää määritettä.

Vuosien 2018 - 2020 vuosikertomuksissa on ei-saavutettavaa sisältöä edellä mainittujen lisäksi seuraavasti:

  1. (Yleinen saavutettavuus) Navigaatiorakenne ei ole johdonmukainen. Navigaatiolinkkien nimet ja sivujen otsikot eivät ole yhdenmukaisia.
  2. (WCAG 1.4.5, 1.1.1) Tekstiä on tarpeettomasti kuvamuodossa.
  3. (WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus) Sivujen otsikkorakenne on epäjohdonmukainen. Navigaatiolinkkien ja kohdesivujen nimet eivät vastaa toisiaan.
  4. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Kaikilla kuvaelementeillä ei ole tekstivastinetta.
  5. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Infografiikalle ei ole tekstivastineita.
  6. (WCAG 1.2.1) Sivuilla on muutamia linkkejä prh.fi-sivujen podcasteihin, joille ei ole tekstivastineita.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettavaksi vuoden 2025 aikana.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Lue ohjeet ilmoituksen tekemisestä ja asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.01.2024