Saavutettavuusseloste: Yhdistysrekisterin sähköinen asiointi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan "Sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin"-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.1.1) Visuaalisten elementeillä on pääosin tekstivastineet, mutta ne eivät ole aina tarkoituksenmukaisia.
 2. (WCAG 1.1.1, 2.5.3) Etusivun etenemisvaihtoehdot. Oikeanpuolimmaiseen Aloita-painikkeen saavutettava nimi ei sisällä painikkeen näkyvää tekstiä (Aloita).
 3. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita.
 4. (WCAG 2.4.2) Kaikkien sivujen title-attribuuteiksi on määritelty ”PRH – Yhdistykset”.
 5. (WCAG 1.3.1) Vaihepolun aktiivinen elementti on korostettu visuaalisesti, mutta sitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 6. (WCAG 2.4.4) Murupolkua ei ole merkattu aria-labeleillä.
 7. (WCAG 2.4.4) Liitetiedostoja avaavia linkkejä ei ole merkitty selvästi.
 8. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) Palvelun kieli on määritetty suomeksi myös ruotsinkielisellä sivulla. Sivustolla on paikoittain ruotsinkielisiä sanoja liittyen ruotsinkieliseen yhdistykseen. Näiden kieltä ei ole määritelty erikseen ruotsiksi.
 9. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 2.4.7) Palvelusta on hyppylinkki suoraan sisältöön. Hyppylinkki ei kuitenkaan vie <main>-elementtiin, vaan h1-otsikkoon.
 10. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 11. (WCAG 2.1.2) Perustamisilmoituksen Perustiedot ja säännöt -sivulla näppäimistökohdistus jää jumiin Yhdistyksen nimi -kenttään.
 12. (WCAG 2.4.3) Ilmoituksen poistava roskakorikuvake tulee kohdistusjärjestyksessä vähän epäloogisesti ennen ilmoituksen nimeä.
 13. (WCAG 2.4.3) Palvelussa aukeaa erilaisia modaalidialogeja, joissa kohdistus ei aina etene loogisesti, eikä ruudunlukijakäyttäjälle aina kerrota, että kyseessä on modaalidialogi.
 14. (WCAG 1.3.2) Perustamisilmoituksen sivulta toiselle siirryttäessä ruudunlukijakäyttäjän kohdistus siirtyy joka sivulla eri paikkaan.
 15. (WCAG 1.3.1) Lomakkeilta löytyvä Kotimainen/Ulkomainen osoite -alasvetovalikko ei toimi odotetusti ruudunlukijalla.
 16. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) Useat elementit luetaan jostain syystä kolmeen kertaan ruudunlukijalla (Safari, ei Chrome).
 17. (WCAG 1.3.2, 3.2.2) Henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta: Jos käyttäjä valitsee valintaruudun, ilmestyy tätä elementtiä ennen syntymäaikakenttä, joka jää ainakin ruudunlukijakäyttäjältä huomaamatta.
 18. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on joissain kohdissa puutteita.
 19. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Linkkien erottuvuus: Jos väriä käytetään ainoana keinona erottaa linkit leipätekstistä, linkkivärin kontrastisuhde leipätekstiin ei ole riittävä.
 20. (WCAG 2.4.4) Näytä kaikki ja näytä vähemmän -linkkien tarkoitus ei käy kovin helposti ilmi, kun ilmoituksia on alle 10 kpl, eikä linkin painaminen vaikuta listaan mitenkään.
 21. (WCAG 1.4.4) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi.
 22. (WCAG 1.4.12) Näkövammaisen käyttäjän tulee pystyä hyödyntämään omia tekstivälistyksiään sisällön luettavuuden parantamiseksi.
 23. (WCAG 1.3.5) Lomakkeilla on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty.
 24. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Lomakekentille on annettu saavutettava nimi käyttäen aria-labelia. Tämä on sinänsä ihan sallittu ratkaisu, mutta olisi suositeltavampaa yhdistää näkyvä nimi lomakekenttään käyttäen label-elementtiä ja for-attribuuttia.
 25. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Oikein yhdistetty nimilappu puuttuu ainakin kahdelta lomake-elementeiltä.
 26. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Valintapainikkeiden ryhmään ei ole yhdistetty ohjelmallisesti otsikkoa ”Valitse yhdistyksen kieli”. Ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea hahmottaa mihin valinta liittyy.
 27. (WCAG 3.3.2) Pakollisia kenttiä ei ole merkitty.
 28. (WCAG 1.3.1, 3.3.1) Lomakkeilla käytetään passiivisia jatkamispainikkeita palautteena siitä, että pakollisia tietoja on täyttämättä. Passiivinen painike ei ole selkeä palaute, koska käyttäjä ei saa tietää, miksi painike on passiivinen.
 29. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) Kuitilla ja perusmamisilmoituksen pdf-koosteessa otsikoita ei ole merkattu otsikoiksi (H1, H2, jne.), eikä ruudunlukija etene loogisessa järjestyksessä.
 30. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) Perustamisilmoituksen pdf-koosteessa logokuvalla ei ole tekstivastinetta.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.9.2019.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 12.3.2020.

Palaute

Jos huomaat palvelun saavutettavuudessa puutteen, ilmoita siitä meille palautelomakkeella. Valitse palautelomakkeella aihealueeksi "Muu". Siirry palautelomakkeelle.

Saavutettavuuteen liittyvien palautteiden käsittelystä vastaa PRH:n palauteryhmä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun ylläpitäjälle yllä mainitulla palautelomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.03.2020