Saavutettavuusseloste: Yhdistysrekisterin sähköinen asiointi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan "Sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin"-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.1.1) Joissain visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä riittävää tai minkäänlaista informaatiota. Suurin osa elementeistä kuitenkin toimii.
 2. (WCAG 2.4.2) Title-elementti on kaikilla sivuilla sama.
 3. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laadussa on jonkin verran saavutettavuuteen vaikuttavia puutteita. HTML-validaatio antaa joitain virheitä.
 4. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3) Parissa kohdassa näppäimistön kohdistus siirtyy avonaisten modaali-ikkunoiden painikkeiden jälkeen alla olevalle sivulle, mikä voi olla ruudunlukijakäyttäjälle erittäin hämmentävää.
 5. (WCAG 1.4.11) Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita.
 6. (WCAG 1.4.10) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi vaadittuun 400 % zoomaukseen asti.
 7. (WCAG 1.4.12) Käyttäjän oman sivun ja yhdistyksen oman sivun alalaidan elementtien sisältö rikkoutuu tekstin välistystä muokattaessa.
 8. (WCAG 2.4.1) Palvelussa ei ole hyppylinkkiä suoraan sisältöön.
 9. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Y-tunnukseen ja asiointitunnukseen liittyvillä virheviesteillä ei käytetä roolia viestiviä aria-merkintöjä, jotka auttavat ruudunlukijoita löytämään ne.
 10. (WCAG 2.4.3, 2.4.4) Keskeneräisten muutosilmoitusten linkit eivät eroa toisistaan mitenkään, jolloin ruudunlukijakäyttäjälle voi jäädä epäselväksi, mikä muutosilmoitus on kyseessä.
 11. (WCAG 4.1.3) Palaute "Muutosilmoitus on poistettu" ei välity ruudunlukijalle ilman kohdistuksen siirtämistä.
 12. (WCAG 1.3.1, 2.4.3) Ilmoituksen eri vaiheiden välillä siirryttäessä näppäimistön kohdistus hyppää selainsivun alkuun, sivuston osoiteriville.
 13. (WCAG 2.4.4) Palaa yhdistyksen sivulle -linkki on nimetty epäselvästi, sillä sen painaminen tallentaa keskeneräisen ilmoituksen.
 14. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 4.1.3) Muutos- ja Perustamisilmoituksessa voi edetä vapaasti vaiheiden välillä, vaikka pois siirryttävästä vaiheessa olisikin virheitä ja lopullinen virheellisten kenttien validointi tehdään vasta viimeisessä vaiheessa.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.9.2019.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 12.9.2019.

Palaute

Jos huomaat palvelun saavutettavuudessa puutteen, ilmoita siitä meille palautelomakkeella. Valitse palautelomakkeella aihealueeksi "Muu". Siirry palautelomakkeelle.

Saavutettavuuteen liittyvien palautteiden käsittelystä vastaa PRH:n palauteryhmä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun ylläpitäjälle yllä mainitulla palautelomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.11.2019