Saavutettavuusseloste: Yhdistysrekisterin sähköinen asiointi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan "Sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin"-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.9.2019. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 4.6.2020.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.1.1) Visuaalisten elementeillä on pääosin tekstivastineet, mutta ne eivät ole aina tarkoituksenmukaisia.
 2. (WCAG 1.1.1, 2.5.3) Etusivun etenemisvaihtoehdot. Oikeanpuolimmaiseen Aloita-painikkeen saavutettava nimi ei sisällä painikkeen näkyvää tekstiä (Aloita).
 3. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita.
 4. (WCAG 2.4.2) Kaikkien sivujen title-attribuuteiksi on määritelty "PRH – Yhdistykset".
 5. (WCAG 1.3.1) Vaihepolun aktiivinen elementti on korostettu visuaalisesti, mutta sitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 6. (WCAG 2.4.4) Murupolkua ei ole merkattu aria-labeleillä.
 7. (WCAG 2.4.4) Liitetiedostoja avaavia linkkejä ei ole merkitty selvästi.
 8. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) Palvelun kieli on määritetty suomeksi myös ruotsinkielisellä sivulla. Sivustolla on paikoittain ruotsinkielisiä sanoja liittyen ruotsinkieliseen yhdistykseen. Näiden kieltä ei ole määritelty erikseen ruotsiksi.
 9. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 2.4.7) Palvelusta on hyppylinkki suoraan sisältöön. Hyppylinkki ei kuitenkaan vie <main>-elementtiin, vaan h1-otsikkoon.
 10. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 11. (WCAG 2.4.3) Ilmoituksen poistava roskakorikuvake tulee kohdistusjärjestyksessä vähän epäloogisesti ennen ilmoituksen nimeä.
 12. (WCAG 2.4.3) Palvelussa aukeaa erilaisia modaalidialogeja, joissa kohdistus ei aina etene loogisesti, eikä ruudunlukijakäyttäjälle aina kerrota, että kyseessä on modaalidialogi.
 13. (WCAG 1.3.2) Perustamisilmoituksen sivulta toiselle siirryttäessä ruudunlukijakäyttäjän kohdistus siirtyy joka sivulla eri paikkaan.
 14. (WCAG 1.3.1) Lomakkeilta löytyvä Kotimainen/Ulkomainen osoite -alasvetovalikko ei toimi odotetusti ruudunlukijalla.
 15. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) Useat elementit luetaan jostain syystä kolmeen kertaan ruudunlukijalla (Safari, ei Chrome).
 16. (WCAG 1.3.2, 3.2.2) Henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta: Jos käyttäjä valitsee valintaruudun, ilmestyy tätä elementtiä ennen syntymäaikakenttä, joka jää ainakin ruudunlukijakäyttäjältä huomaamatta.
 17. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on joissain kohdissa puutteita.
 18. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Linkkien erottuvuus: Jos väriä käytetään ainoana keinona erottaa linkit leipätekstistä, linkkivärin kontrastisuhde leipätekstiin ei ole riittävä.
 19. (WCAG 1.4.4) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi.
 20. (WCAG 1.4.12) Näkövammaisen käyttäjän tulee pystyä hyödyntämään omia tekstivälistyksiään sisällön luettavuuden parantamiseksi.
 21. (WCAG 1.3.5) Lomakkeilla on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty.
 22. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Lomakekentille on annettu saavutettava nimi käyttäen aria-labelia. Tämä on sinänsä ihan sallittu ratkaisu, mutta olisi suositeltavampaa yhdistää näkyvä nimi lomakekenttään käyttäen label-elementtiä ja for-attribuuttia.
 23. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Oikein yhdistetty nimilappu puuttuu ainakin kahdelta lomake-elementeiltä.
 24. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Valintapainikkeiden ryhmään ei ole yhdistetty ohjelmallisesti otsikkoa "Valitse yhdistyksen kieli". Ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea hahmottaa mihin valinta liittyy.
 25. (WCAG 3.3.2) Pakollisia kenttiä ei ole merkitty.
 26. (WCAG 1.3.1, 3.3.1) Lomakkeilla käytetään passiivisia jatkamispainikkeita palautteena siitä, että pakollisia tietoja on täyttämättä. Passiivinen painike ei ole selkeä palaute, koska käyttäjä ei saa tietää, miksi painike on passiivinen.
 27. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) Kuitilla ja perusmamisilmoituksen pdf-koosteessa otsikoita ei ole merkattu otsikoiksi (H1, H2, jne.), eikä ruudunlukija etene loogisessa järjestyksessä.
 28. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) Perustamisilmoituksen pdf-koosteessa logokuvalla ei ole tekstivastinetta.
PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

                             Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

                             Jos huomaat yhdistysrekisterin sähköisessä asioinnissa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta prh.fi:ssä olevista saavutettavuutta koskevista puutteista.

                             Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

                             Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

                             Etelä-Suomen aluehallintovirasto
                             Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
                             saavutettavuusvaatimukset.fi
                             saavutettavuus(at)avi.fi
                             puhelinnumero vaihde 0295 016 000

                             Tulostettava versio
                             Viimeksi päivitetty 22.10.2020