Saavutettavuusseloste: Yhdistysrekisterin sähköinen asiointi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan "Sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin"-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.9.2019. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 21.12.2022.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta korjauksia puutteisiin on tulossa.

 1. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita.
 2. (WCAG 1.3.1) Vaihepolun aktiivinen elementti on korostettu visuaalisesti, mutta sitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 3. (WCAG 2.4.4) Liitetiedostoja avaavia linkkejä ei ole merkitty selvästi.
 4. (WCAG 2.4.3) Ilmoituksen poistava roskakorikuvake tulee kohdistusjärjestyksessä vähän epäloogisesti ennen ilmoituksen nimeä.
 5. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) Useat elementit luetaan jostain syystä kolmeen kertaan ruudunlukijalla (Safari, ei Chrome).
 6. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Linkkien erottuvuus: Jos väriä käytetään ainoana keinona erottaa linkit leipätekstistä, linkkivärin kontrastisuhde leipätekstiin ei ole riittävä.
 7. (WCAG 1.3.5) Lomakkeilla on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty.
 8. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Lomakekentille on annettu saavutettava nimi käyttäen aria-labelia. Tämä on sinänsä ihan sallittu ratkaisu, mutta olisi suositeltavampaa yhdistää näkyvä nimi lomakekenttään käyttäen label-elementtiä ja for-attribuuttia.
 9. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Oikein yhdistetty nimilappu puuttuu ainakin kahdelta lomake-elementeiltä.
 10. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Valintapainikkeiden ryhmään ei ole yhdistetty ohjelmallisesti otsikkoa "Valitse yhdistyksen kieli". Ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea hahmottaa mihin valinta liittyy.
 11. (WCAG 3.3.2) Pakollisia kenttiä ei ole merkitty.
 12. (WCAG 1.3.1, 3.3.1) Lomakkeilla käytetään passiivisia jatkamispainikkeita palautteena siitä, että pakollisia tietoja on täyttämättä. Passiivinen painike ei ole selkeä palaute, koska käyttäjä ei saa tietää, miksi painike on passiivinen.
PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

                             Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

                             Jos huomaat yhdistysrekisterin sähköisessä asioinnissa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta prh.fi:ssä olevista saavutettavuutta koskevista puutteista.

                             Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

                             Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

                             Etelä-Suomen aluehallintovirasto
                             Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
                             saavutettavuusvaatimukset.fi
                             saavutettavuus(at)avi.fi
                             puhelinnumero vaihde 0295 016 000

                             Tulostettava versio
                             Viimeksi päivitetty 21.12.2022