Saavutettavuusseloste: Yhdistysrekisterin tietopalvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan "Yhdistysrekisterin tietopalvelun" saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 3.6.2020. Seloste perustuu:

 • kolmannen osapuolen tekemään arviointiin
 • PRH:n omaan arvioon siitä, että suurin osa kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin puutteista on korjattu kolmannen osapuolen ohjeiden mukaisesti.
Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.9.2020.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Alla oleva sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan).

 1. (WCAG 1.1.1) Kuvituskuvien tekstivastineet: Jos kuva ei välitä mitään olennaista informaatiota, tulisi tekstivastineen olla tyhjä.
 2. (WCAG 2.4.4) Sivuston ulkopuolelle vieviä linkkejä ei ole merkitty ohjelmallisesti. Ikonilla ei ole tekstivastinetta.
 3. (WCAG 3.1.2) Sivustolla on linkit eri kieliversioihin. Näiden linkkitekstien kielet tulisi määritellä myös oikein.
 4. (WCAG 2.4.2) Sivujen title-attribuuteiksi on määritelty <title>Yhdistysrekisterin tietopalvelu</title>. Tämän vuoksi käyttäjä ei saa sivun otsikosta palautetta sijainnistaan eikä pysty erottamaan sivuja sen perusteella toisistaan.
 5. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasoja on käytetty pääsääntöisesti oikein. Yhdistyksen perustiedot –sivulla tasojen käyttö ei kuitenkaan ole loogista.
 6. (WCAG 1.1.1, 1.3.2) Verohallinnon rekisteritietoihin liittyvä Näytä tiedot- tekstiä ja painiketta ei ole yhdistetty.
 7. (WCAG 1.3.1) Yhdistyksen tiedot eivät ehkä ole suoranaisesti taulukkomuotoistasisältöä, jolloin ne tulisi ensisijaisesti esittää vain tekstinä.
 8. (WCAG 1.3.2, 4.1.3) Kun käyttäjä hakee etusivulla jollain hakusanalla yhdistystä, näytetään seuraavalla sivulla aina ensimmäisenä laaja yhdistyshaku –lomake ja vasta sen jälkeen hakutulokset.
 9. (WCAG 2.4.1) Palvelussa on hyppylinkki, mutta se toimii vain osassa sivuja.
 10. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 4.1.2) Sivun kaikkia alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 11. (WCAG 2.4.7) Taulukoiden siniset painikkeet ja hampurilaismenu eivät saa näkyvää kohdistusta lainkaan.
 12. (WCAG 1.3.2, 2.4.6) Hakutulosten sivutustoiminnolta puuttuu otsikko. Ruudunlukijakäyttäjät eivät välttämättä tiedä mihin elementti liittyy.
 13. (WCAG 1.3.2) Ruudunlukijalle luetaan rekisteröitymiseen liittyvät ohjeet vasta rekisteröitymislomakkeen jälkeen, jolloin ne jäävät helposti huomaamatta.
 14. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa havaittiin puutteita.
 15. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Linkkien erottuvuus: HAE-painikkeen painike ei erotu tarpeeksi taustasta. Footerissa on myös linkkejä, jotka eivät erotu ympäröivästä tekstistä.
 16. (WCAG 1.4.4) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi.
 17. (WCAG 1.4.12) Tällä hetkellä tekstin välistyksiä muokattaessa tekstisisältö menee etusivulla painikkeen päälle.
 18. (WCAG 1.4.10) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi ilman kahden suunnan vieritystä näytölle, joka on 320 CSS-pistettä leveä ja 256 CSS-pistettä korkea (vastaa 400 % zoomia 1280 x 1024 pisteen näytöllä).
 19. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Virheilmoituksia ei ole kaikilla sivuilla merkattu niin, että niiden sisältö luetaan automaattisesti ilman kohdistuksen siirtämistä.
 20. (yleinen saavutettavuus, käytettävyys) Ohjepainikkeesta ilmestyvä ohje sijaitsee usein visuaalisesti hyvin kaukana itse painikkeesta ja kentästä, johon ohje liittyy.
 21. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Himmennettyjen kenttien tarkoitusta on vaikea ymmärtää lukematta ohjetekstiä.
 22. (WCAG 1.3.5) Palvelussa on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty.
 23. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.4.4, 2.4.7, 3.1.2) Kirjautumissivulla oli useita saavutettavuusongelmia.
PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettavaksi vuosien 2020-2021 aikana.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat yhdistysrekisterin tietopalvelussa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta prh.fi:ssä olevista saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.09.2020