Saavutettavuusseloste: Yrityksen nimipäivä -verkkosivusto

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan yrityksen nimipäivä -sivuston saavutettavuuden lain mukaisesti. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 20.9.2020 ja päivitetty 7.1.2022. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin sekä PRH:n arvioon siitä, miten arvioinnissa löydetyt puutteet on korjattu.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan):

  1. (WCAG 1.3.1) Otsikkorakenne on puutteellinen.
  2. WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus) Mobiilivalikko voi olla epäselvä ruudunlukijakäyttäjälle.
  3. (WCAG 1.4.4) Painikkeet eivät skaalaudu, kun tekstiä suurennetaan 200%.
  4. (WCAG 1.4.5) Palvelussa on tekstiä kuvamuodossa.
  5. (WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
  6. (WCAG 4.1.1) Html-koodissa on joitain puutteita.

PRH pyrkii korjaamaan sivuston saavutettaviksi vuoden 2022 aikana.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.01.2022