Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: YTJ-palvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan YTJ-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 1.9.2020.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä: YTJ-palvelu on osittain teknisesti vanhentunutta ja palvelu on kokonaisuudeltaan laaja.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa puutteita, sekä käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa havaittiin puutteita.
 2. (WCAG 1.4.4) Pelkän tekstin suurentaminen 200 % hajottaa osan palvelun elementeistä.
 3. (WCAG 2.4.7) Yleinen saavutettavuus: kohdistuskehyksen erottuvuus kaikissa selaimissa.
 4. (WCAG 3.1.1) Palvelun kieltä ei ole määritetty kieliversiossa.
 5. (WCAG 2.4.2) Sivuilta puuttuvat kuvaavat ja uniikit otsikot.
 6. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita läpi palvelun.
 7. (WCAG 1.4.10) Palvelu ei skaalaudu siististi ilman kahden suunnan vieritystä näytölle, joka on 320 CSS-pistettä leveä ja 256 CSS-pistettä korkea.
 8. (WCAG 1.1.1) Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita
 9. (WCAG 1.3.3) Aistinvaraiset ohjeet
 10. (WCAG 1.3.2) Etusivun linkkiotsikoiden ja alasisältöjen kohdistusjärjestys ei vastaa loogista lukemisjärjestystä.
 11. (WCAG 1.3.2, yleinen saavutettavuus) Sivujen lukemisjärjestys ei ole tietyltä osin looginen.
 12. (WCAG 2.4.3) Syötteitä sisältävillä vaihesivuilla näppäinkohdistus (ja ruudunlukijakohdistus tabselauksella) harhailee välillä odottamattomasti, muista sivuista poiketen.
 13. (WCAG 1.4.1, 4.1.2) Vaihepolkujen nimeäminen
 14. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1) Ilmoituksen etenemisnavigaatio on tehty taulukkoon, vaikkei kyseessä ole taulukkosisältö.
 15. (WCAG 1.3.5) Käyttäjän omia henkilötietoja kerääviin kenttiin on lisättävä syötteiden tarkoitus niin, että ne auttavat käyttäjää täyttämään kentät.
 16. (WCAG 1.3.1) Tekstilaatikoiden tulisi nimetä kuvaavasti ruudunlukijakäyttäjiä ajatellen.
 17. (WCAG 1.3.1) Puuttuvat riviotsikkomääritteet taulukoissa
 18. (WCAG 1.3.1) Taulukoiden rakenteissa on osittain epäselvyyksiä.
 19. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 20. (WCAG 1.3.1) Kaikilla palvelun syötteillä on visuaaliset nimilaput, mutta suurta osaa niistä ei ole yhdistetty ohjelmallisesti syötteisiin.
 21. (WCAG 1.3.1) Palvelussa toisilleen vaihtoehtoisia lomake-elementtejä ja/tai niiden otsikoita ei ole lähtökohtaisesti ryhmitelty toisiinsa.
 22. (WCAG 1.3.1) Lomake-elementit taulukkorakenteessa
 23. (WCAG 1.3.1) Välilehtielementti on toteutettu niin, että ruudunlukijalla ei pysty saamaan käsitystä siitä, kumpi välilehdistä on kulloinkin auki.
 24. (WCAG 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, yleinen saavutettavuus) Ruudunlukijalla virheilmoituksia ei lueta automaattisesti, kun painetaan jatkamispainiketta.
 25. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, käytettävyys) Lomakkeilla käytetään passiivisia jatkamispainikkeita palautteena siitä, että pakollisia tietoja on täyttämättä.
 26. (WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
 27. (WCAG 3.2.2, yleinen saavutettavuus) Vaihesivulla "Lisätietojen antaja" tehdään radiopainikkeilla valinta, joka aiheuttaa aina sivun uudelleenlatauksen ja näppäimistö- ja ruudunlukijakohdistuksen siirtymisen sivun alkuun.
 28. (WCAG 2.4.3) Palvelussa aukeaa erisisältöisiä modaalidialogeja. Sisältöihin pääsee, mutta kohdistus ei siirry niihin automaattisesti siten kuin kuuluisi.
 29. Yleinen saavutettavuus: Ruudunlukijanavigoinnissa kohdistus vaihtelee, kun näkymä vaihtuu.
 30. Yleinen saavutettavuus: Vaihesivuilla toiminnallisuuspalkki tuplana
 31. (WCAG 2.4.3) Ruudunlukijalla tietyn osa-alueen ohjesivua lukiessa kohdistus siirtyy tarkoitetusta osa-alueesta aina koko ohjeen alkuun.
 32. (WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus) Toiminnallisuudet taulukoiden sisällä
 33. (WCAG 4.1.3, yleinen saavutettavuus) Tilaviestiä ei lueta ruudunlukijalle automaattisesti.
 34. (WCAG 2.4.4, yleinen saavutettavuus) PDF-linkeissä ei kerrota ruudunlukijakäyttäjille, että linkistä avautuu PDF.
 35. (WCAG 2.4.4, yleinen saavutettavuus) Linkeistä ei käy ilmi, että ne avautuvat uuteen välilehteen tai palveluun.
 36. Yleinen saavutettavuus, käytettävyys: Painikelinkkien nimet selkeämmässä muodossa
 37. (WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus) Nimilappu ja ohjeteksti yhdessä
 38. Yleinen saavutettavuus: Typografiset merkit linkeissä
 39. Yleinen saavutettavuus: Ilmoitussisällössä on rivinvaihtoja, jotka katkaisevat ruudunlukijan lauseet kesken ja vaativat lisäpainalluksia.
 40. Yleinen saavutettavuus, käytettävyys: Pitkien ja monivaiheisten lomakkeiden täyttäminen ja monimutkaisten taulukoiden selaaminen

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettaviksi vuoden 2025 loppuun mennessä.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat YTJ-palvelussa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023