Saavutettavuusseloste: YTJ-yrityshaku

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan YTJ-yrityshaun (tietopalvelun) saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 1.9.2020.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä: YTJ-yrityshaku on teknisesti vanhentunut. Puutteet saadaan korjattua vasta YTJ-yrityshaun uudistuksen yhteydessä.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 3.1.1) Palvelun kieltä ei ole ohjelmallisesti määritetty missään kieliversiossa.
 2. (WCAG 3.1.2) Palvelun poikkeavalla kielellä syötettyjä osia, kuten kielivalintalinkkejä, ei ole määritelty ohjelmallisesti eri kielisiksi.
 3. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) YTJ Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä-logolla ei ole määriteltyä tekstivastinetta. Verovelkarekisterisivun Vero-logolla ei ole alt-tekstiä.
 4. (WCAG 1.3.1) Palvelun sivuilta puuttuu otsikkorakenteita.
 5. (WCAG 1.4.10) Palvelu ei skaalaudu siististi ilman kahden suunnan vieritystä näytölle, joka on 320 CSS-pistettä leveä ja 256 CSS-pistettä korkea.
 6. (WCAG 2.4.2) Sivuilla ei ole uniikkeja nimiä.
 7. (WCAG 1.3.1) Taulukkorakennetta on käytetty ainoastaan visuaaliseen muotoiluun.
 8. (WCAG 1.3.1) Verovelkasivulla olevan taulukon rakenne on puutteellinen ja epäselvä.
 9. (WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus) Yrityksen oman sivun taulukon rakenne on osittain epäselvä.
 10. (WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus) Yksittäisen tiedon lisätietosivu ei ole rakenteeltaan selkeä.
 11. (WCAG 1.4.4) Osa elementeistä ei skaalaudu siististi kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi.
 12. (WCAG 3.3.2, 3.3.1) Y-tunnus ja LEI-tunnus syöte-kenttien osalta puuttuu ohjeet, missä muodossa syötettävä.
 13. (WCAG 2.4.3, 2.4.7, 3.3.1, 3.3.3) Haun ilmoitukset, Safari: Virheilmoitusta ei lueta automaattisesti, vaan ainoastaan (epäselvä) otsikko, Chrome: Virheilmoitusta ei lueta automaattisesti.
 14. Yleinen saavutettavuus, käytettävyys: Haussa tulisi olla ohje jossa kerrotaan, miten hakua käytetään.
 15. (WCAG 2.4.5, käytettävyys) Sivujen navigaatio, etusivulle ei pääse muuten kuin painamalla "Palaa"-linkkiä eri sivuilla.
 16. (WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
 17. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sivun alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 18. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 4.1.2, yleinen saavutettavuus, käytettävyys) Hakutulosten listauselementti, nuoli-ikonit ovat ilman tekstivastinetta, ne ovat osittain näkymättömissä, eivätkä ne saa näppäinkohdistusta.
 19. (WCAG 2.4.4) Tutustu hakuohjeeseen –linkin linkkitekstistä ei pysty päättelemään, että vie ulkoiselle sivustolle.
 20. (WCAG 4.1.3) Hakua tehtäessä sivulle ilmestyvistä tuloksista ei tule mitään palautetta ruudunlukijalle.
 21. (WCAG 1.4.5, käytettävyys) Yritysten tiedoissa sähköpostiosoite on joissakin tapauksissa esitetty kuvana.
 22. (WCAG 2.4.3, 3.2.3, yleinen saavutettavuus) Verovelkarekisteri-sivulla Palaa-linkki luetaan ruudunlukijalla Asiakas-taulukon jälkeen. Koska Palaa-linkki on totutusti sisällön lopussa, oikean palstan tiedot saattavat näin ollen jäädä helposti ruudunlukijakäyttäjältä täysin lukematta.
 23. (WCAG 1.4.3) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa puutteita.
 24. (WCAG 1.4.11) Lomakekenttien ääriviivat eivät erotu tarpeeksi taustastaan (1.3:1).
 25. (WCAG 4.1.3) Yleinen saavutettavuus, käytettävyys: Historiatietojen (Rekisteritunnus, LEI-tunnus) katsominen vaatii sivun uudelleenlatauksen.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettaviksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat YTJ-yrityshaussa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.03.2021