Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Rekisteröintikiellon ilmoittaneiden rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Puh. 029 509 5018

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lakisääteisenä tehtävänä on pitää monenlaisia rekistereitä yrityksistä ja yhteisöistä. Lakisääteisen tehtävänsä nojalla PRH on yksityishenkilöön kohdistuvien riskien torjumiseksi luonut rekisteröintikieltojärjestelyn. Sen avulla yksittäinen henkilö voi suojautua väärinkäytöksiltä etukäteen.

Rekisteröintikiellon tarkoituksena on, että kiellon ilmoittanutta henkilöä ei merkitä minkään kaupparekisterissä olevan yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi, ellei tämä anna siihen erillistä suostumustaan.

Rekisteröintikiellon käsittely myös auttaa PRH:ta varmistamaan, että kaupparekisterin tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Rekisteröintikielto ilmoitetaan PRH:lle lähettämällä prh.fi-verkkosivuilta ladattu, täytetty ja allekirjoitettu lomake mieluiten suojatulla sähköpostilla. Sen voi kuitenkin tarvittaessa lähettää myös postitse tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluun. PRH varmistaa henkilön henkilöllisyyden pyytämällä ilmoittamaan lomakkeella henkilötunnuksen.

Rekisteröintikieltoilmoituksen saatuaan PRH lisää kiellon ilmoittaneen henkilön tiedot erilliseen henkilörekisteriin. Rekisteröintikiellon ilmoittaminen on vapaaehtoista, ja sen voi myös peruuttaa.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • ilmoittajan yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • tieto siitä, milloin rekisteröintikielto on tullut voimaan ja milloin se mahdollisesti on peruutettu.

Tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Henkilön tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille viranomaisille niiden lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisteriin tallennettujen ilmoitusten ja peruutusten sisältämät henkilötiedot säilytetään toistaiseksi, kunnes PRH määrittelee tietojen säilytysajat tarkemmin.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Rekisteröintikiellon peruuttaminen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa ilmoittamansa rekisteröintikielto ottamalla yhteyttä PRH:n asiakaspalveluun.

Peruuttamisen jälkeen rekisteröintikielto poistetaan PRH:n käsittelyjärjestelmästä, eikä PRH enää pyydä henkilöltä erillistä suostumusta ennen hänen merkitsemistään kaupparekisterissä olevan yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023