Tilintarkastajatutkintohakijoiden rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Hanna Kattainen
hanna.kattainen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5859

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisteriin kerätään tiedot eri tilintarkastajatutkintoihin hakeneista henkilöistä. Rekisterin tietoja käytetään kaikissa hyväksymisprosessin eri vaiheissa:

 • osallistumislupien hakeminen- ja ilmoittautuminen
 • tutkintokokeiden järjestäminen ja koepaikalla ilmoittautuminen
 • tutkintosuoritusten arvostelu
 • päätöksenteko
 • asiaan liittyvä asiakasviestintä.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Hakemuksiin liittyvät tiedot:

 • tilintarkastajatutkintoon osallistumislupaa hakeneiden henkilöiden hakulomakkeella ja sen liitteissä antamat tiedot sekä ilmoittautumisessa annetut tiedot
 • aiemmin saadut tutkinto-oikeudet
 • aiemmat tutkintojen osasuoritukset
 • arvostelussa saadut pisteet ja tulokset
 • tiedot oikaisuvaatimuksista.

Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan

 • tutkintoon hakevilta henkilöiltä
 • tutkintosuoritusten arvostelussa muodostuvista tiedoista.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestölle.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jossa määritellään tietojen säilytysajat.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019