Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH:n viestinnän ja markkinoinnin tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten PRH käsittelee henkilötietoja palveluista ja toiminnasta viestimiseen ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään osana PRH:n viranomaistoiminnan hoitamista.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puhelin (vaihde): 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Anna Lauttamus-Kauppila
Sähköpostiosoite: anna.lauttamus-kauppila[at]prh.fi
Puhelin: 029 509 5800

Tietosuojavastaava

Puhelin: 050 473 3129
Sähköposti: tietosuojavastaava[at]prh.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään PRH:n palveluista ja toiminnasta viestimisen ja markkinoinnin yhteydessä seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • markkinointiviestien lähettäminen
 • median ja sidosryhmien edustajien tavoittaminen
 • tapahtumakutsujen lähettäminen
 • tapahtumien järjestäminen
 • tiedotteiden lähettäminen
 • uutiskirjeiden lähettäminen
 • palkintojen lähettäminen asiakaskyselyn arvonnassa voittaneille.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste riippuu henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016):

 • 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiseen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen silloin, kun henkilötietoja käsitellään sidosryhmäyhteistyöhön ja –viestintään. Sidosryhmien tavoittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Yleistä etua koskeva tehtävä ilmenee erityisesti Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:stä.
 • 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen silloin, kun henkilötietoja käsitellään uutiskirjeiden ja tiedotteiden vastaanottamiseksi muiden kuin sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen osalta.

Henkilötietojen säilytysaika

Viestinnän ja markkinoinnin yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaan.

Uutiskirjeiden ja tiedotteiden vastaanottajien tietoja säilytetään niin kauan, kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

Tapahtumaan kutsuttujen ja osallistujien tietoja säilytetään kaksi vuotta.

Median ja sidosryhmien edustajien yhteystietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia ja ajantasaisia.

Asiakaskyselyn palkintojen arvontaan osallistuvien tietoja säilytetään siihen asti, kun palkinnot on lähetetty arvonnan voittajille.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietosisältö voi vaihdella henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaan.

Viestinnän ja markkinoinnin yhteydessä käsiteltäviä henkilötietotyyppejä ovat

 • identiteettitiedot (nimi, syntymävuosi)
 • yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • muut tiedot (asema organisaatiossa, ruokavalio).

PRH ei lähtökohtaisesti käsittele EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti PRH:n järjestelmistä, julkisista tietolähteistä tai rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Omien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Tapahtumailmoittautumisen vahvistusviestissä ja tiedotteen tai uutiskirjeen sähköpostiviestissä on linkki, jonka kautta henkilö pääsee tarkistamaan omat tietonsa ja muuttamaan niitä.

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on käsitelty PRH:n viestinnässä ja markkinoinnissa, tai että sinua koskevia tietoja ei ole käsitelty. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten ja epätarkkojen tietojesi oikaisemista.

Kerro pyynnössäsi seuraavat asiat:

 • mitä viestejä olet saanut PRH:lta
 • mihin osoitteeseen olet saanut viestejä
 • mitä tietoja haluat oikaista, jos pyydät tietojen oikaisemista.

Suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostia tarkistus- ja oikaisupyynnön lähettämiseen. Valitse viestin vastaanottajaksi ”PRH Kirjaamo”. Lue ohjeet ja siirry lähettämään suojattua sähköpostia.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia PRH:ta poistamaan itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella. PRH:n tulee tällöin poistaa tietosi ilman aiheetonta viivytystä.

Kerro pyynnössäsi seuraavat asiat:

 • mitä viestejä olet saanut PRH:lta (joita et halua enää vastaanottaa)
 • mihin osoitteeseen olet saanut viestejä.

Suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostia peruutuspyynnön lähettämiseen. Valitse viestin vastaanottajaksi ”PRH Kirjaamo”. Lue ohjeet ja siirry lähettämään suojattua sähköpostia.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Jos henkilötietojen käsittely perustuu PRH:n yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen, et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Lisätietoa ilmoituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.03.2024