Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Virre-tietopalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Kirsi Lahtinen
kirsi.lahtinen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5000

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen sekä maksujen käsittely. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää PRH:n sisäisiin markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin ja tilastointiin.

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Maksujen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa Virre-tietopalvelun asiakkaiden seuraavia tunniste- ja perustietoja:

  • asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (tarvittaessa henkilötunnus)
  • asiakkaan yhteyshenkilön yksilöinti- ja yhteystiedot
  • käyttäjätunnusten haltijoiden yksilöinti- ja yhteystiedot
  • tunnistustiedot
  • asiakkaan tilaus- ja laskutustiedot
  • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • lokitiedot.
Palvelussa tehdyistä maksuista tallennetaan asiakkaan antamat yksilöinti- ja yhteystiedot.

Tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkaan antamat tiedot Virre-tietopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, asiakkaaksi ryhtymisen yhteydessä, tilauksen tekemisen yhteydessä, maksamisen yhteydessä sekä asiakas- ja sopimussuhteen kestäessä.

Tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän tekeminä päivityksinä. Lisäksi tietoja voidaan päivittää julkisista rekistereistä.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään sopimussuhteen päättymisen jälkeen kirjanpitosäädösten ja muutoin sopimussuhteen täytäntöön panemiseen liittyen enintään kuuteen vuoteen asti.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.10.2023