Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hinnastot

Tilintarkastajat, jotka ovat 1. heinäkuuta merkittynä tilintarkastajarekisteriin, maksavat vuosimaksun ja laadunvalvonnan maksun.

Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen PRH:n maksullisista suoritteista sekä lakiin tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015). Löydät linkin voimassa olevaan maksuasetukseen PRH:ta koskeva lainsäädäntö -sivulta.

Tällä sivulla on seuraavat hinnastot:

Tutkintomaksut

Tutkintomaksut Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
HT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 490,00 0,00 490,00
KHT-tutkintoon osallistumismaksu 610,00 0,00 610,00
JHT-tutkintoon osallistumismaksu 610,00 0,00 610,00
KRT-tutkintoon osallistumismaksu 610,00 0,00 610,00

Maksu HT-, JHT- ja KRT-tutkinnon lisätehtävästä‍‍

Maksu HT-, JHT- ja KRT-tutkinnon lisätehtävästä Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
1-3 opintopisteen laajuisesta tehtävästä 180,00 0,00 180,00
4-6 opintopisteen laajuisesta tehtävästä 360,00 0,00 360,00
7-9 opintopisteen laajuisesta tehtävästä 540,00 0,00 540,00

Kelpoisuuskokeeseen tai sen osaan osallistumismaksut

Kelpoisuuskokeeseen tai sen osaan osallistumismaksut Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
HT-hakijalta 245,00 0,00 245,00
KHT-hakijalta 305,00 0,00 305,00
JHT-hakijalta 305,00 0,00 305,00
KRT-hakijalta 305,00 0,00 305,00

Hyväksymisen palauttaminen

Hyväksymisen palauttaminen Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Hyväksymisen palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 200,00 0,00 200,00

Todistukset ja otteet tilintarkastajatutkinto- ja tilintarkastajarekisteristä

Todistukset ja otteet tilintarkastajatutkinto- ja tilintarkastajarekisteristä Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Ote tilintarkastajatutkintorekisteristä 15,00 0,00 15,00
Todistus tilintarkastajarekisteristä 60,00 0,00 60,00
Ote tilintarkastajarekisteristä 15,00 0,00 15,00

Muut maksut

Muut maksut Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60,00 0,00 60,00
Laaduntarkastuksen maksu (kultakin laaduntarkastajalta ja avustajalta) 130,00/tunti 0,00 130,00/tunti
Tilintarkastajan tai kestävyysraportointitarkastajan määräämistä koskevan asian käsittelymaksu 1 000,00
0,00 1 000,00
Palkkiokaton ylittämistä koskevan poikkeuslupahakemuksen käsittelymaksu 2 000,00
0,00 2 000,00
ETA-alueen ulkopuolelta tulevan tilintarkastajan rekisteröintihakemuksen käsittelymaksu 400,00 0,00 400,00

Toimitus- ja laskutuslisät

Toimitus- ja laskutuslisät Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Toimituslisä 5,50 0,00 5,50
Laskutuslisä 6,50 0,00 6,50

Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan vuosimaksu

Tilintarkastajan vuosimaksu Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
HT-, KHT, JHT- ja JHTT-tilintarkastajan vuosimaksun perusmaksu 560,00 0,00 560,00
KHT-tilintarkastajan lisävuosimaksu 240,00 0,00 240,00
JHT-tilintarkastajan lisävuosimaksu 240,00 0,00 240,00
Kestävyysraportointitarkastajan lisävuosimaksu 240,00 0,00 240,00
JHTT-tilintarkastajan vuosimaksu vuosina 2016-2020 200,00 0,00 200,00

Tilintarkastusyhteisön vuosimaksu

Tilintarkastusyhteisön vuosimaksu Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Tilintarkastusyhteisön vuosimaksun perusmaksu 1150,00 0,00 1150,00
Lisävuosimaksu (määräytyy yhteisössä toimivien tilintarkastajien keskimääräisen lukumäärän perusteella ja maksetaan kutakin yhteisössä toimivaa tilintarkastajaa kohden kaksi henkilöä ylittävältä määrältä) 260,00 0,00 260,00
Lisävuosimaksu, jos tilintarkastajalla on kestävyysraportointitarkastajan pätevyys 520,00 0,00 520,00

Laadunvalvonnan perusmaksu

Laadunvalvonnan perusmaksu Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Tilintarkastajan ja JHTT-tilintarkastajan laadunvalvonnan perusmaksu 70,00 0,00 70,00

Laadunvarmistuksen valvontamaksu

Tilintarkastajan on maksettava laadunvarmistuksen valvontamaksu, jos hän on toiminut tilintarkastajana jossakin seuraavassa yhteisössä:

  1. suomalainen yhteisö, jonka liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla
  2. luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luottolaitos
  3. vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakuutusyhtiö.

Valvontamaksu on 0,1 prosenttia tilintarkastajan viimeksi kuluneen tilikauden tilintarkastuspalkkioista lisättynä 2,9 prosentilla siitä tilintarkastajan viimeksi kuluneen tilikauden tilintarkastuspalkkiosta, joka johtuu edellä mainittujen yhteisöjen tilintarkastuksesta.

Jos tilintarkastettu yhteisö on konsernin emoyritys, tilintarkastuspalkkio käsittää myös emoyrityksen konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta johtuvan palkkion.

Jos edellä tarkoitettu tilintarkastuspalkkio kohdistuu tilintarkastusyhteisöön, maksuvelvollisuus koskee tilintarkastusyhteisöä.

Laadunvarmistuksen valvontamaksu on kuitenkin aina vähintään 750 euroa

Lain 1512/2015 (laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista) mukaisiin maksuihin ei lisätä laskutuslisää.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024