Hinnastot

Tilintarkastajat, jotka ovat 1. heinäkuuta merkittynä tilintarkastajarekisteriin, maksavat vuosimaksun ja laadunvalvonnan maksun.

Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (938/2017) sekä lakiin tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015).

Tutkintomaksut Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
HT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 490,00 0,00490,00
KHT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 610,00 0,00610,00
JHT-tutkintoon osallistumismaksu 610,00 0,00610,00
JHTT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 300,00 0,00300,00
Maksu HT- ja JHT-tutkinnon lisätehtävästä:
1-3 opintopisteen laajuisesta lisätehtävästä 180,00 0,00180,00
4-6 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 360,00 0,00360,00
7-9 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 540,00 0,00540,00
Kelpoisuuskokeeseen tai sen osaan osallistumismaksutPerushinta (€)ALV 0 %Hinta (€)
HT-hakijalta 245,00 0,00245,00
KHT-hakijalta 305,00 0,00305,00
JHT-hakijalta 305,00 0,00305,00
Siirtymäkoe Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
JHTT-siirtymäkokeeseen osallistumismaksu 200,00 0,00200,00
Hyväksymisen palauttaminen Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
Hyväksymisen palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 200,00 0,00200,00
Todistukset ja otteet tilintarkastajatutkinto- ja tilintarkastajarekisteristäPerushinta (€)ALV 0 %Hinta (€)
Ote tilintarkastajatutkintorekisteristä 15,00 0,0015,00
Todistus tilintarkastajarekisteristä 60,00 0,0060,00
Ote tilintarkastajarekisteristä 15,00 0,0015,00
Muut maksutPerushinta (€)ALV 0 %Hinta (€)
Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60,00 0,0060,00
Laaduntarkastuksen maksu (kultakin laaduntarkastajalta ja avustajalta) 130,00/tunti 0,00130,00/tunti
ETA-alueen ulkopuolelta tulevan tilintarkastajan rekisteröintihakemuksen käsittelymaksu 200,00 0,00200,00
Toimitus- ja laskutuslisätPerushinta (€)ALV 0 %Hinta (€)
Toimituslisä 5,50 0,005,50
Laskutuslisä 6,50 0,006,50
Tilintarkastajan vuosimaksu Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan vuosimaksun perusmaksu 560,00 0,00560,00
KHT-tilintarkastajan lisävuosimaksu 240,00 0,00240,00
JHT-tilintarkastajan lisävuosimaksu 240,00 0,00240,00
JHTT-tilintarkastajan vuosimaksu vuosina 2016-2020 200,00 0,00200,00
Tilintarkastusyhteisön ja JHTT-yhteisön vuosimaksu Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
Tilintarkastusyhteisön ja JHTT-yhteisön vuosimaksun perusmaksu 1150,00 0,001150,00
Lisävuosimaksu (määräytyy yhteisössä toimivien tilintarkastajien keskimääräisen lukumäärän perusteella ja maksetaan kutakin yhteisössä toimivaa tilintarkastajaa kohden kaksi henkilöä ylittävältä määrältä) 260,00 0,00260,00
Laadunvalvonnan perusmaksu Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
Tilintarkastajan, JHTT-tilintarkastajan ja JHTT-yhteisön laadunvalvonnan perusmaksu 70,00 0,0070,00

Laadunvarmistuksen valvontamaksu

Tilintarkastajan on maksettava laadunvarmistuksen valvontamaksu, jos hän on toiminut tilintarkastajana jossakin seuraavassa yhteisössä:

  1. suomalainen yhteisö, jonka liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla
  2. luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luottolaitos
  3. vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakuutusyhtiö.

Valvontamaksu on 0,1 prosenttia tilintarkastajan viimeksi kuluneen tilikauden tilintarkastuspalkkioista lisättynä 2,9 prosentilla siitä tilintarkastajan viimeksi kuluneen tilikauden tilintarkastuspalkkiosta, joka johtuu edellä mainittujen yhteisöjen tilintarkastuksesta.

Jos tilintarkastettu yhteisö on konsernin emoyritys, tilintarkastuspalkkio käsittää myös emoyrityksen konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta johtuvan palkkion.

Jos edellä tarkoitettu tilintarkastuspalkkio kohdistuu tilintarkastusyhteisöön, maksuvelvollisuus koskee tilintarkastusyhteisöä.

Laadunvarmistuksen valvontamaksu on kuitenkin aina vähintään 750 euroa

Lain 1512/2015 (laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista) mukaisiin maksuihin ei lisätä laskutuslisää.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.01.2018