Kansainvälinen yhteistyö

PRH osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset tilintarkastusalan valvojat kokoontuvat vuosittain.

Eurooppalainen yhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta on eurooppalaisen tilintarkastusalan valvontaelimen CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) jäsen. CEAOB:n tehtävät perustuvat EU:n asetukseen 537/2014 PIE-yhteisöjen tilintarkastuksesta. CEAOB:ssa toimii useita työryhmiä, joiden toimintaan PRH:n tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuvat.

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Ensimmäiseen PRH:n tekemään raporttiin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja:

Markkinaseurantaraportti 2015 (pdf, 0,25 Mt)

Muu kansainvälinen yhteistyö

PRH on jäsenenä maailmanlaajuisessa yhteistyöelimessä, IFIAR:ssa (International Forum of Independent Audit Regulators) ja eräissä sen työryhmissä.

PRH:n tilintarkastusvalvonnalla on myös kahdenvälistä valvontayhteistyötä USA:n PCAOB:n (Public Companies Accounting Oversight Board) ja Sveitsin FAOA:n (Federal Audit Oversight Authority) kanssa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.01.2018