Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kansainvälinen yhteistyö

PRH osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset tilintarkastusalan valvojat kokoontuvat vuosittain.

Eurooppalainen yhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta on eurooppalaisen tilintarkastusalan valvontaelimen CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) jäsen. CEAOB:n tehtävät perustuvat EU:n asetukseen 537/2014 PIE-yhteisöjen tilintarkastuksesta. CEAOB:ssa toimii useita työryhmiä, joiden toimintaan PRH:n tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuvat.

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus säännöllisesti seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Raportteihin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja. Löydät raportit julkaisut-sivulta.

Muu kansainvälinen yhteistyö

PRH on jäsenenä maailmanlaajuisessa yhteistyöelimessä, IFIAR:ssa (International Forum of Independent Audit Regulators) ja eräissä sen työryhmissä. Lue lisää englanniksi IFIAR:n nettisivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

PRH:n tilintarkastusvalvonnalla on myös kahdenvälistä valvontayhteistyötä USA:n PCAOB:n (Public Companies Accounting Oversight Board) ja Sveitsin FAOA:n (Federal Audit Oversight Authority) kanssa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 05.01.2021