Kansainvälinen yhteistyö

PRH osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset tilintarkastusalan valvojat kokoontuvat vuosittain.

Eurooppalainen yhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta on eurooppalaisen tilintarkastusalan valvontaelimen CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) jäsen. CEAOB:n tehtävät perustuvat EU:n asetukseen 537/2014 PIE-yhteisöjen tilintarkastuksesta. CEAOB:ssa toimii useita työryhmiä, joiden toimintaan PRH:n tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuvat.

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Ensimmäiseen PRH:n tekemään raporttiin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja:

Markkinaseurantaraportti 2015 (pdf, 0,25 Mt)

Muu kansainvälinen yhteistyö

PRH on jäsenenä maailmanlaajuisessa yhteistyöelimessä, IFIAR:ssa (International Forum of Independent Audit Regulators) ja eräissä sen työryhmissä.

Maaliskuussa 2018 IFIAR julkaisi kuudennen vuosiselvityksensä havainnoista, joita sen jäsenet olivat tehneet omissa tarkastuksissaan, jotka koskivat kuuteen suureen, kansainväliseen tilintarkastusyhteisöverkostoon kuuluvia tilintarkastusyhteisöjä. Lue lisää englanniksi IFIAR:n nettisivuilta.

PRH:n tilintarkastusvalvonnalla on myös kahdenvälistä valvontayhteistyötä USA:n PCAOB:n (Public Companies Accounting Oversight Board) ja Sveitsin FAOA:n (Federal Audit Oversight Authority) kanssa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019