Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusvalvonnan julkaisut

Kysely tarkastusvaliokunnille (Audit Committee) 2020

EU:n tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelin (CEAOB) laati 2019 EU:n tasoisen tarkastusvaliokuntakyselyn, jonka PRH ja Finanssivalvonta toteuttivat yhdessä.

Englanninkielinen raportti tarkastusvaliokuntakyselystä (pdf, 2.7 MB)

Audit Committee Event September 20 2019

Presentations from the Audit Committee Event (pdf, 1.9 MB)

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2018

Selvitimme vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat
ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa. Vuonna 2018 seurasimme,
millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut
kahteen edelliseen vuoteen nähden.

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016-2018 (pdf, 0.4 MB)

Yhteenveto laatupäivistä 2018

PRH järjesti vuonna 2018 kaksi tilintarkastuksen laatupäivää: 7.9. ja 23.11. Seuraavassa on yhteenveto tilaisuuksissa käsitellyistä aiheista ja niistä syntyneistä keskusteluista. Käsitellyt aiheet olivat suurelta osin samoja molemmissa tilaisuuksissa.

Laatupäivät syksyllä 2018 - yhteenveto (pdf, 0.3 MB)

Laaduntarkastuksen vuosiraportit

PRH:n tilintarkastusvalvonnan julkaisemissa laaduntarkastusten vuosiraporteissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista vuosittain.

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2019

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2018 (pdf, 5.0 MB)

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2017Avautuu uuteen välilehteen

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan riskiarvio

PRH:n tilintarkastusvalvonta on laatinut tämän asiakirjan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuksi valvojakohtaiseksi riskiarvioksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan riskiarvio (pdf, 51.7 KB)

Tutkinta-asioiden vuosiraportti

PRH on julkaissut tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportin vuosilta 2017 ja 2018. Vuosiraportissa kerromme tutkinta-asioissa tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä. Lisäksi tarkastelemme tutkinta-asioissa havaittuja muutoksia.

Uudemmat tutkinta-asioiden vuosiraportit löytyvät vasemmasta valikosta.

Tutkinta-asioiden vuosiraportti 2018 (pdf, 0.2 MB)

Tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportti 2017 (pdf, 0.2 MB)

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista

Tilintarkastusvalvonta selvitti vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa. Tutustu vuoden 2017 selvitykseen.Avautuu uuteen välilehteen

Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Olemme käyneet lisäksi läpi muutokset, jotka koskevat listayhtiöiden 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuskertomuksia.

Selvitys listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista (pdf, 0.4 MB)

Yhteenveto listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista

PRH:n tilintarkastusvalvonta on selvittänyt, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat ovat raportoineet ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa ja millaisia ovat käytetyt tilintarkastuskertomusmallit. Aineisto kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt.
Yhteenveto listayhtiöden tilintarkastuskertomuksista 2016 (pdf, 1.7 MB)

Markkinaseuranta

PRH:lla on EU-säännöksiin perustuva velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Ensimmäiseen PRH:n tekemään raporttiin on koottu kansallisia markkinoita koskevia perustietoja:

Markkinaseurantaraportti 2019 (pdf, 0.5 MB)

Markkinaseurantaraportti 2015 (pdf, 0.3 MB)

Työsuunnitelma

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain marraskuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelmansa.

Uudemmat työsuunnitelmat löytyvät vasemmasta valikosta.

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2019 (pdf, 0,32 Mt (pdf, 0.3 MB)

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2018 (pdf, 0.2 MB)

Toimintakertomus

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kertomus toiminnastaan.

Uudemmat tilintarkastusvalvonnan toimintakertomukset löytyvät vasemmasta valikosta.

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2018 (pdf, 0.5 MB)

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2017 (pdf, 0.4 MB)

Tilintarkastusvalvonnan toimintakertomus 2016 (pdf, 0.1 MB)

Artikkeleita

Tilintarkastajien hyväksyntään ja valvontaan liittyviä artikkeleita.

Korkein hallinto-oikeus kumosi KHT-tilintarkastajalle annetun varoituksen

Tilintarkastuslautakunnan viimeaikainen ratkaisukäytäntö 3.3.2022

Esitys PRH:n tilintarkastusvalvonnan 3.3.2022 järjestämästä infotilaisuudesta "Tilintarkastuslautakunnan viimeaikainen ratkaisukäytäntö". (pdf, 1.4 MB)

Ajankohtaista tilintarkastajille rahanpesulaista 30.8.2022

Esitys PRH:n 30.8.2022 järjestämästä infotilaisuudesta "Ajankohtaista tilintarkastajille rahanpesulaista" (pdf, 0.9 MB)

Tilintarkastuslautakunnan viimeaikainen ratkaisukäytäntö 27.9.2022

Esitys Tilintarkastusvalvonnan 27.9.2022 järjestämästä infotilaisuudesta "Tilintarkastuslautakunnan viimeaikainen ratkaisukäytäntö 2019-2021 (pdf, 1.5 MB)

Tilintarkastuslain 10 luvun mukainen seuraamus ja seuraamuksen määräämättä jättäminen 25.10.2022

Esitys Tilintarkastusvalvonnan 25.10.2022 järjestämästä infotilaisuudesta "Tilintarkastuslain (TTL) 10 luvun mukainen seuraamus ja seuraamuksen määräämättä jättäminen" (pdf, 0.9 MB)

Tilintarkastajan muu toiminta ja hyvä tilintarkastustapa 22.11.2022

Esitys Tilintarkastusvalvonnan 22.11.2022 järjestämästä infotilaisuudesta "Tilintarkastajan muu toiminta ja hyvä tilintarkastustapa". (pdf, 0.7 MB)

Ajankohtaista JHT-tilintarkastajille 19.12.2022

Esitys Tilintarkastusvalvonnan 19.12.2022 järjestämästä infotilaisuudesta "Ajankohtaista JHT-tilintarkastajille". (pdf, 0.3 MB)
Pasi Leppäsen esitys "Kuntien ja hyvinvointialueiden tilintarkastuksissa 2022 huomioitavaa". (pdf, 0.3 MB)

Valvontatietojen 2022 käsittely -infotilaisuus 17.1.2023

Esitys Tilintarkastusvalvonnan 17.1.2023 järjestämästä infotilaisuudesta "Valvontatietojen 2022 käsittely". (pdf, 0.3 MB)

Laaduntarkastusprosessi käytännössä -infotilaisuus 15.2.2023

Esitys Tilintarkastusvalvonnan 15.2.2023 järjestämästä infotilaisuudesta "Laaduntarkastusprosessi käytännössä". (pdf, 450.1 kt)

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.12.2023