Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2019

Tilintarkastajat ovat tärkeässä roolissa varmistamassa, että tilinpäätösinformaatio Suomessa on oikeaa ja riittävää. Laadukkaasti tehty tilintarkastus on perusta asianmukaisen tilintarkastuskertomuksen antamiselle olosuhteet huomioiden.

Tilintarkastuksen keskeisin tehtävä on lisätä tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen käyttäjän on voitava luottaa siihen, että tilintarkastaja on hankkinut kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastusvalvonnan suorittamien laaduntarkastusten tavoitteena on edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua sekä lisätä luottamusta tilintarkastukseen ja sitä kautta taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen. Pyrimme tunnistamaan tilintarkastuksessa osa-alueita, joita tulisi näkemyksemme mukaan kehittää tilintarkastuksen laadun ja lakien sekä säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Tänä vuonna tehtyjen laaduntarkastusten perusteella tilintarkastajien hankkiman evidenssin määrä vaihtelee edelleen paljon. Vuoden aikana suoritettujen laaduntarkastusten joukossa oli kuitenkin useita tapauksia, joissa tilintarkastus oli suoritettu korkealuokkaisesti.

Tässä raportissa esitetyistä havainnoista ja huomioista voi olla hyötyä tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille heidän kehittäessään tilintarkastustyön laatua.


Yhteenveto vuoden 2019 laaduntarkastuksen laajuudesta ja tuloksista

Yhteisöjen laadunvalvonta

Kohteena oli kolme tilintarkastusyhteisöä laadunvalvonta-järjestelmineen. Lisäksi vuonna 2019 annoimme päätökset kaikista kolmesta vuoden 2018 aikana ja yhdestä vuoden 2017 aikana laaduntarkastukseen määrätystä tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän laaduntarkastuksesta.

202 määrättyä laaduntarkastusta

Laaduntarkastukseen määräsimme yhteensä 202 tilintarkastajaa. Laaduntarkastus peruutettiin tai siirrettiin 27 tilintarkastajan osalta, 135 laaduntarkastusta suoritettiin ja 40 tarkastusta oli vielä kesken vuoden 2019 lopussa. PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijat tekivät kaikki laaduntarkastukset.

55 % suoritetuista laaduntarkastuksista hyväksyttiin

Laaduntarkastuksissa todettujen havaintojen perusteella useissa tilintarkastuksissa hyvän tilintarkastustavan noudattamista ei voitu todentaa tarkastusevidenssin puutteellisuuden vuoksi. Suoritetuista laaduntarkastuksista on hyväksytty 55 % (3.3.2020 mennessä). Kaikki laaduntarkastuksista antamamme päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Tulokseen vaikuttavia havaintoja

Laaduntarkastuksissa tehtiin tulokseen vaikuttavia havaintoja lähes kaikissa tilintarkastuksen vaiheissa ja osa-alueissa. Kehittämiskohteita havaittiin erityisesti laaduntarkastuksen painopistealueilla kuten liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tilintarkastuksessa.

Vuosiraportti on saatavilla tämän uuden verkkomuotoisen raportin lisäksi myös pdf-tiedostona:

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2019 Avautuu uuteen välilehteenAvautuu uuteen välilehteen(pdf, 744 kB)

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021