Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastukset

Tilintarkastajan on tilintarkastuslain mukaan huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava PRH:n määräämiin laaduntarkastuksiin. Nämä tarkastukset ovat osa PRH:n tavanomaista, jatkuvaa tilintarkastajien valvontaa.

Laaduntarkastusten tavoitteet

PRH:n tekemien laaduntarkastusten tavoitteena on varmistua siitä, että

  • tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan oma laadunvalvonta toimii asianmukaisesti

  • tilintarkastustyö on suoritettu tilintarkastuslain säännöksiä ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen, julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten mukaisesti ja
  • tehtyjen johtopäätösten ja annetun tilintarkastuskertomuksen tueksi on hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan tärkeänä osana hyvää tilintarkastustapaa.

PRH määrää laaduntarkastukseen

  • vähintään joka kolmas vuosi
  • tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön tai päävastuullisen tilintarkastajan, joka tarkastaa yleisen edun kannalta merkittävää yhteisöä eli esimerkiksi pörssiyhtiötä, pankkia ja vakuutusyhtiötä
  • vähintään joka kuudes vuosi
  • muiden yhteisöjen tilintarkastajat.

Laaduntarkastuksen määräämiseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Laaduntarkastusten perusteella PRH voi antaa suosituksia ja ohjeita tai määrätä laaduntarkastusta jatkettavaksi nopeutetulla aikataululla. Laaduntarkastus voi johtaa tarvittaessa myös lisävalvontatoimenpiteisiin.

Tutustu laaduntarkastusten rekisterin tietosuojaselosteeseen.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 25.06.2019