Mitä on hyvä tilintarkastustapa?

Hyvällä tilintarkastustavalla tarkoitetaan huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamaa tilintarkastuskäytäntöä.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslaissa määriteltyjä tehtäviä suorittaessaan. Hyvä tilintarkastustapa ohjaa tilintarkastajan toimintaa ja se koskee sekä lakisääteistä tilintarkastusta että muita tilintarkastajan tehtäviä.

PRH:n tehtävänä on valvoa, että lakisääteiset tilintarkastukset tehdään noudattaen hyvää tilintarkastustapaa.

Hyvän tilintarkastustavan perustana toimivat

  • lait, säädökset ja asetukset
  • kansainväliset tilintarkastusalan standardit
  • ammattieettiset periaatteet
  • tuomioistuinten ratkaisut ja viranomaisten päätökset.

Tärkein tilintarkastusta säätelevä laki on tilintarkastuslaki. Ammattieettistä toimintaa säätelevät kansainvälisen tilintarkastajaliitto IFAC:n eettiset säännöt. Tilintarkastusalan kansainväliset standardit laatii IFAC:n IAASB-komitea. Hyvässä tilintarkastustavassa huomioidaan lisäksi tuomioistuinten päätökset, Valtion tilintarkastuslautakunnan ja Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan 31.12.2015 mennessä tekemät ratkaisut sekä PRH:n 1.1.2016 alkaen antamat ohjeet, lausunnot ja ratkaisut.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019