Muu toiminta

Markkinaseuranta

Tilintarkastusmarkkinoiden seuranta on PRH:n tilintarkastusvalvonnan lakisääteinen tehtävä, joka perustuu EU:n tilintarkastusasetuksen (PIE-asetuksen) 27 artiklaan. EU-tasolla tilintarkastusmarkkinoita koskevan selvityksen tarkoituksena on kerätä kansallisesti tietoja tilintarkastajista ja tilintarkastusmarkkinoista ja luoda tiedoista yhteinen EU:n tietokanta. EU:n komission tehtävänä on yhdistää EU-valtioiden kansallisten viranomaisten toimittamat tiedot EU-tason raportiksi. Komissio toimittaa kansalliset raportit myös eräille muille EU-viranomaisille. CEAOB koordinoi markkinaseurantaa komission apuna. PRH:n tilintarkastusvalvonta osallistui tilintarkastusmarkkinoiden seurantaan CEAOB:n Market Monitoring -työryhmän jäsenenä. PRH:n tilintarkastusvalvonta keräsi ja toimitti markkinaseurantaa varten pyydetyt tiedot EU-tason raportointia varten.

PRH:n tilintarkastusvalvonta julkaisi huhtikuussa 2020 kansallisen tilintarkastusalan markkinaseurantaraportin. Sen tiedot perustuivat tilintarkastusyhteisöiltä ja JHTT-yhteisöiltä keväällä 2019 kerätyistä tiedoista vuodelta 2018.

Yliopistoyhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta jatkoi tietojen vaihtoa ja tarjosi apua eräisiin yliopistojen tutkijoiden tilintarkastuksen tohtoritason tutkimushankkeisiin.

Viranomaisyhteistyö

PRH:n tilintarkastusvalvonta toimi myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansallisessa viranomaisyhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2020 kaikkiaan kymmenen kertaa, ja jatkaa toimintaansa myös vuonna 2021.

PRH:n edustaja osallistui TEM:n asettaman kevyemmän tarkastuksen työryhmän työskentelyyn. Työryhmä sai mietintönsä valmiiksi kesäkuussa 2020.

PRH:n viranhaltijat pitivät yhteyttä Finanssivalvonnan viranhaltijoihin PIE-yhteisöjen tarkastusvaliokuntien toiminnan seurantaa varten sekä tietojen vaihtamiseksi PIE-yhteisöjen tilintarkastajien valvontaa varten.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021