Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhteenveto vuoden 2021 laaduntarkastuksen laajuudesta ja tuloksista

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta esittelee tässä yhteenvedossa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetuksen N:o 537/2014 perusteella annettavat kootut tiedot laaduntarkastusten perusteella tehdyistä havainnoista ja päätelmistä, annetuista suosituksista ja suositusten toteuttamisen seurannasta, toteutetuista valvontatoimista ja määrätyistä seuraamuksista.

Lisäksi tilintarkastusvalvonta esittää tietoa tilintarkastajien laaduntarkastuksista ja laaduntarkastuksen suorittamisen yhteydessä tehdyistä havainnoista.

Yhteisöjen laadunvalvonta

Kohteena oli kaksi tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen. Laaduntarkastuksista ei ole vielä annettu päätöstä ja raportointi on kesken. Lisäksi tilintarkastusvalvonta antoi vuoden 2021 aikana kuudelle tilintarkastusyhteisölle päätöksen ja raportin tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksesta. Päätöksen ja raportin saaneet tilintarkastusyhteisöt oli määrätty laaduntarkastukseen aiempina vuosina.

174 suoritettua laaduntarkastusta

Tilintarkastusvalvonta suoritti laaduntarkastuksen 170:lle vuonna 2021 laaduntarkastukseen määrätylle tilintarkastajalle. Lisäksi laaduntarkastus suoritettiin yhdelle tilintarkastajalle, joka oli määrätty laaduntarkastukseen jo aiempana vuonna, ja jonka laaduntarkastusta oli siirretty. Vuoden 2021 aikana suoritettiin loppuun myös kaksi vuonna 2020 määrättyä laaduntarkastusta ja yksi vuonna 2018 määrätty laaduntarkastus. Tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistuksen asiantuntijat tekivät kaikki laaduntarkastukset.

Suoritetuista laaduntarkastuksista 70 % täytti laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset täyttyivät 70 % laaduntarkastettujen tilintarkastajien toimeksiannoissa. Kaikki tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksista antamat päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Laatuvaatimukset täyttävien poikkeuksellisen suureen määrään vaikuttaa vuoden aikana suoritetut 45 uusintatarkastusta. Uusintatarkastuksen tulos voi olla vain hylätty tai hyväksytty, ja hylätty-kriteerien täyttyminen vaatii jo vakavia puutteita.

Tulokseen vaikuttavia havaintoja

Tilintarkastusvalvonta teki laaduntarkastuksissa tulokseen vaikuttavia havaintoja lähes kaikissa tilintarkastuksen vaiheissa ja osa-alueissa. Kehittämiskohteita havaittiin edelleen erityisesti laaduntarkastuksen painopistealueilla kuten liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tilintarkastuksessa. Puutteet liittyivät erityisesti tilintarkastustoimenpiteiden ja tilintarkastusevidenssin todennettavuuteen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.10.2022