Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yleistä tilintarkastajien laaduntarkastusten havainnoista

PRH:n tilintarkastusvalvonta kävi läpi laaduntarkastuksissa 170 tilintarkastustoimeksiantoa. Laaduntarkastuksissa on tehty yksi havainto osa-aluetta kohden, jolloin yksittäinen havainto voi pitää sisällään useita puutteellisuuksia.

Vuonna 2021 laaduntarkastuksen yleisinä painopistealueina olivat:

  • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
  • vaihto-omaisuuden tilintarkastus sekä
  • lähipiiriin tai intressitahoihin liittyvien tietojen tarkastus.

Jos tilintarkastustoimeksiannossa ei ollut olennaista vaihto-omaisuutta, valittiin toiseksi painopistealueeksi jokin muu olennainen tase-erä.

Vuonna 2021 julkishallinnon painopistealueina olivat:

  • sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • konsernivalvonta
  • julkiset hankinnat.

Tehdyt havainnot on luokiteltu tulokseen vaikuttaviin ja ei-tulokseen vaikuttaviin.

  • Tulokseen vaikuttavat havainnot ovat sellaisia, joiden yksin tai yhdessä muiden tulokseen vaikuttavien havaintojen kanssa katsotaan aiheuttavan poikkeaman hyvän tilintarkastustavan noudattamisesta.
  • Ei-tulokseen vaikuttavat havainnot puolestaan ovat vähäisempiä poikkeamia tilintarkastukselle asetetuista vaatimuksista, eikä niiden yksin tai yhdessä muiden vastaavien havaintojen kanssa katsota aiheuttavan poikkeamaa hyvästä tilintarkastustavasta.

Tilintarkastusvalvonta esittää tässä vuosiraportissa laaduntarkastuksessa tehtyjä merkittävimpiä havaintoja eri aihealueilta. Esitetyt havainnot on voitu luokitella eritasoisiksi eri toimeksiannoissa, koska tilintarkastustoimeksiantojen luonne ja laajuus vaikuttavat vaadittaviin tilintarkastustoimenpiteisiin. Havaintojen merkittävyyttä ja niiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen on arvioitu toimeksiantokohtaisesti yhdessä muiden havaintojen kanssa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.03.2022