Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusvalvonnan ratkaisukäytäntöjä vuonna 2019

Tilintarkastusvalvonta päätyi vuonna 2019 tutkinta-asioissa hankitun selvityksen perusteella 31 tapauksessa ratkaisuun, että asiaa ei viedä tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi, koska ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain edellyttämän hyvän tilintarkastustavan vastaisesti. Tilintarkastusvalvonnan selvitys koostuu yleensä tilintarkastajien antamista selvityksistä ja työpaperidokumentaatiosta, viranomaislähteistä, kuten kaupparekisteristä saatavista tiedoista ja kantelutapauksissa kantelijan toimittamasta aineistosta.

Tapauksissa, joita ei viety tilintarkastuslautakunnan käsiteltäviksi, oli pääteltävissä, että tilintarkastajan tarkastustoimien suunnittelu ja toteutus olivat olleet toimeksiannon olosuhteisiin soveltuvia ja riittäviä tarvittavan evidenssin hankkimiseksi sekä tilintarkastuskertomuksen antamiseksi, ja että ammatillinen harkinta ja tilintarkastustyön dokumentointi olivat asianmukaisia.

Valvonta-asioiden teemat ja päätökset

Ilman tilintarkastuslautakunnan käsittelyä PRH:n tilintarkastusvalvonnan ratkaisemissa tapauksissa yksi painopistealue aiempien vuosien tapaan olivat asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastukset, joita oli 13 kpl eli noin 40 prosenttia tapauksista.

Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastajia koskevissa valvontatapauksissa oli useimmiten kysymys hallinnon tarkastuksesta eli hallituksen ja isännöitsijän toiminnan lainmukaisuuden arvioinnista. Tilinpäätöksestä selvitettävät asiat ovat yleensä pääasiassa yhtiövastikkeiden ja lainaosuuksien tarkastamista. Näillä seikoilla on olennaista merkitystä osakkeenomistajien taloudelliseen asemaan ja yhdenvertaisuuteen.

Muita keskeisiä teemoja olivat muun muassa sopimusperusteiset erityistoimeksiannot ja niiden raportointi sekä ammattieettisten periaatteiden, erityisesti objektiivisuuden noudattaminen tilintarkastustehtävissä. Yhdessä tapauksessa tilintarkastusvalvonta ei ollut toimivaltainen, koska tilintarkastaja ei ollut toiminut tilintarkastajan ominaisuudessa.

Asunto-osakeyhtiöiden lisäksi muissa tilintarkastusvalvonnan ratkaisuissa tilintarkastajan toimeksiannon kohteina olivat osakeyhtiöt (10 tapausta), kunnat (2), kommandiittiyhtiö (1), säätiö (1) ja yhdistys (1). Kolme tapausta oli tilintarkastusyhteisöjen toiminnan valvontaa ilman yksittäistä toimeksiantoa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021