Tilintarkastuslautakunnan ratkaisukäytäntöä vuodelta 2021 - esimerkkejä päätöksistä

Vuonna 2021 tilintarkastuslautakunta käsitteli 27 tutkinta-asiaa (v. 2020: 14). Tutkinta-asiat koskivat:

  • 13 KHT-tilintarkastajaa
  • 12 HT-tilintarkastajaa
  • kahta JHT-tilintarkastajaa, ja
  • viittä tilintarkastusyhteisöä.

Yhdelle KHT-tilintarkastajalle määrättiin tilintarkastuslain 10 luvun 3 §:n nojalla yhden vuoden ja kuuden kuukauden määräaikainen kielto suorittaa tilintarkastuksia ja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksia.

Tilintarkastuslautakunta antoi varoituksen kolmelle KHT-tilintarkastajalle, neljälle HT-tilintarkastajalle ja yhdelle JHT-tilintarkastajalle sekä huomautuksen kuudelle KHT-tilintarkastajalle, kolmelle HT-tilintarkastajalle ja yhdelle JHT-tilintarkastajalle. Kahden KHT-tilintarkastajan, kahden HT-tilintarkastajan ja viiden tilintarkastusyhteisön kohdalla ei katsottu olevan syytä seuraamuksen antamiseen.

Tilintarkastuslautakunnan määräämät seuraamukset vuosina 2021 ja 2020
Seuraamukset 2021 2020
Huomautus 10 2
Varoitus 8 4
Hyväksymisen peruuttaminen 3 0
Määräaikainen toimintakielto 1 1
Seuraamusmaksu 1 0

Tilintarkastuslautakunta käsitteli 25 oikaisuvaatimusasiaa (v. 2020: 26). Oikaisuvaatimukset koskivat tilintarkastajatutkintojen vastausten arvostelua (20 asiaa) ja päätöksiä tilintarkastajien laaduntarkastuksen tuloksista (5 asiaa).

Tutkinta-asioiden teemat ja päätökset

Tilintarkastuslautakunnassa käsitellyissä tutkinta-asioissa teemoina esiintyivät muun muassa tilintarkastuskertomusten ja muun raportoinnin oikeellisuuden arviointi, hallinnon tarkastus, toimenpiteet riittävän ja olosuhteisiin soveltuvan tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi, ammatillisen harkinnan ja skeptisyyden asianmukaisuuden arviointi sekä kysymys riittävän tilintarkastusdokumentaation olemassaolosta. Yksittäisissä tapauksissa tutkittavina olivat myös esimerkiksi hyväksymisedellytysten säilymisen arviointi, tilintarkastajan riippumattomuus, ammattieettisten periaatteiden noudattaminen ja tilintarkastajan velvollisuus tarkastaa ja raportoida tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia.

Tilintarkastuslautakunnan päätökset seuraamusten määräämisestä ovat luettavissa lautakunnan verkkosivuilla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022