Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta (PRH) tekee yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöjä) tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen (yhteisö) laaduntarkastuksia kolmen vuoden välein. Laaduntarkastuksissa arvioimme, täyttävätkö yhteisöjen sisäiset laadunvalvontajärjestelmät tilintarkastuslain ja EU-tilintarkastusasetuksen vaatimukset. Arvioimme yhteisön laadunvalvontajärjestelmän rakennetta ja testaamme järjestelmän toimivuutta.

Yhteisön laadunvalvontajärjestelmällä tarkoitetaan toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka se on luonut toimintansa laadun varmistamiseksi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022