Yhdistysrekisterin tietopalveluhinnasto 1.5.2017 alkaen

Tilatut tietopalvelutuotteet laskutetaan. Yhdistysnetissä ostettavat tuotteet maksetaan palvelussa verkkopankkimaksulla tai luottokortilla.

Otteen yhdistysrekisteristä tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä, säännöt tai diaaritodistuksen voi ostaa myös PRH:n palvelupisteestä (Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki).

Tietopalveluhinnasto perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (235/2017). Arvonlisäverollisten tuotteiden hinnat perustuvat em. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen nojalla annettuihin Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksiin.

Otteet, todistukset ja kopiot

Tuote Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Rekisteriote 15,00 0,00 15,00
Säännöt, yhdyskuntajärjestys, paikallissäännöt tai perussäännöt 15,00 0,00 15,00
Diaaritodistus 7,00 0,00 7,00
Tilinpäätös 15,00 0,00 15,00
Muu oikeaksi todistettu jäljennös asiakirjasta 10,00 € + 1,00 € /sivu 0,00 10,00 € + 1,00 € /sivu
Toimituskulut 5,50 0,00 5,50
Laskutuskulut 6,50 0,00 6,50
Tuote Perushinta (€) ALV 24 % Myyntihinta (€)
Yhdistysrekisteriote, uskonnollisen yhdyskunnan rekisteriote, paikallisyhteisön tai seurakunnan rekisteriote englanniksi, enintään kolme sivua 95,00 22,80 117,80
Manuaalisesti koottu yhdistysrekisterin historiaote 30,00 7,20 37,20
Kopiot sähköisistä ilmoitusasiakirjoista (1.2.2016 tai sen jälkeen saapuneet rekisteri-ilmoitukset) 5,00/ilmoitus 1,20 6,20/ilmoitus
Kopioiden tilaus paperiasiakirjoista, tilaus 2,00/tilaus 0,48 2,48/ tilaus

Kopiot paperiasiakirjoista
Esim. Kopiot asiakirjasta, jossa on 3 sivua. Hinta on 6,20 € (2,48 € + 3 x 1,24 €)

1,00/ sivu 0,24 1,24 / sivu
Toimituskulut 5,50 1,32 6,82
Laskutuskulut 6,50 1,56 8,06

Sähköiset tietopalvelut

Yhdistysnetti

Tuote Perushinta (€) ALV 24 % Myyntihinta (€)
Perustietojen kysely maksuton 0,00 maksuton
Ilmoitusten käsittelyvaihekysely maksuton 0,00 maksuton
Sähköinen rekisteriote 4,00 0,96 4,96
Sähköiset säännöt 4,00 0,96 4,96
Osoitepoiminnat
1- 99 osoitetta 12,00 2,88 14,88
100-299 osoitetta 30,00 7,20 37,20
300-999 osoitetta 80,00 19,20 99,20
1000-2999 osoitetta 220,00 52,80 272,80
3000-6000 osoitetta 300,00 72,00 372,00

Nettiyreka / Yhdistysosoitteet

Tuote Perushinta (€) ALV 24 % Myyntihinta (€)
Käyttäjätunnukset
1. tunnus 130,00 31,20 161,20
2. - 10. tunnukset / käyttäjätunnus 80,00 19,20 99,20
11. - tunnukset / käyttäjätunnus 55,00 13,20 68,20
Käyttäjätunnuksen uudelleen avaaminen 80,00 19,20 99,20
Käyttömaksut
Perustietojen kysely maksuton 0,00 maksuton
Ilmoitusten käsittelyvaihekysely maksuton 0,00 maksuton
Rekisterimerkintöjen kysely 0,69 0,17 0,86
Sähköiset säännöt 0,69 0,17 0,86
Osoitepoiminnat
1- 99 osoitetta 12,00 2,88 14,88
100-299 osoitetta 30,00 7,20 37,20
300-999 osoitetta 80,00 19,20 99,20
1000-2999 osoitetta 220,00 52,80 272,80
3000-6000 osoitetta 300,00 72,00 372,00
Sovelluskyselyt
Rekisterimerkintöjen kysely 0,69 0,17 0,86
Sähköiset säännöt 0,69 0,17 0,86
Nimi- ja osoitetieto 0,35 0,08 0,43

Muut

Tuote Perushinta (€) ALV 24 % Myyntihinta (€)
Yhdistysrekisterin osoitteiden poiminta palveluna 50,00 12,00 62,00
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.12.2017