Yhdistyslaki muuttui: Toimimattomia yhdistyksiä poistetaan yhdistysrekisteristä

Yhdistyslain muutoksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä tammikuussa 2017.

Tarkista, onko yhdistyksesi mukana poistomenettelyssä

Poistomenettelyssä on mukana noin 40 000 yhdistystä,

• jotka eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen ja
• joiden toiminnan ei muuten ole syytä olettaa jatkuvan.

Virallisessa lehdessä 10.8. 2016 julkaistu lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä (pdf, 8,63 Mt)

Virallisen lehden lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa (xlsx, 1,73 Mt)

Alla olevassa päivitetyssä listassa on lueteltu poistomenettelyssä mukana olevat yhdistykset, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet toiminnan jatkamisesta:

Päivitetty lista, tilanne 2.1.2017 (pdf, 18,34 Mt)

Päivitetty lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa (xlsx, 1,58 Mt)

Toimintaa jatkava yhdistys: ilmoitus 12.1.2017 mennessä

Tarkista listoista, onko yhdistyksesi yhä mukana poistomenettelyssä. Jotta yhdistystä ei poistettaisi yhdistysrekisteristä, ilmoita toiminnan jatkamisesta PRH:lle 12.1.2017 mennessä joko

1) muutosilmoituksena, jossa ilmoitetaan ajantasaiset osoite- ja nimenkirjoittajatiedot rekisteröitäviksi yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen tulee olla hallituksen puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman henkilön allekirjoittama. Muutosilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Siirry muutosilmoituksen ohjeisiin.

tai

2) jos yhdistyksen osoite- ja nimenkirjoittajatiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla, kirjallisen ilmoituksen toiminnan jatkumisesta voi tehdä vapaamuotoisena. Tällaisen ilmoituksen voi allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama henkilö.
Vapaamuotoinen ilmoitus lähetetään joko skannattuna sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai paperipostissa osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki. Myös kirjepostissa lähetettyjen ilmoitusten pitää olla perillä PRH:ssa 12.1. mennessä.

Rekisteriin jäävien yhdistysten tiedot ajan tasalle

Ennen vuotta 1995 rekisteröidyillä yhdistyksillä ei ole rekisteriin merkittyä tietoa yhdistyksen osoitteesta. Poistomenettelyssä mukana olevien yhdistysten tulee ilmoittaa yhdistyksen osoite. Jos hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat ovat muuttuneet, yhdistyksen tulee ilmoittaa nämäkin tiedot rekisteriin merkittäviksi. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa muutosilmoituksen.

Sääntöjen ja nimenkirjoittajien muutosten ilmoittaminen on maksullista.

Poisto tammikuussa 2017

Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta 12.1.2017 mennessä, poistetaan yhdistysrekisteristä tammikuussa 2017.

Lainmuutos helpottaa ilmoitusten tekoa

Yhdistyslain uudistamisella halutaan myös helpottaa tietojen ilmoittamista yhdistysrekisteriin. Uudistuksen myötä jokainen, joka on eronnut rekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse tehdä tästä ilmoituksen yhdistysrekisteriin. Osa muutoksista, kuten mahdollisuus ilmoittaa koko yhdistyksen hallitus, on tarkoitettu tulemaan voimaan vasta myöhemmin säädettävänä ajankohtana.

Lisätietoja

Yhdistysrekisterin neuvonta, puh. 029 509 5959, ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2017