Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Vinkkejä sähköiseen asiointiin

1. K: Mitä asioin­ti­pal­ve­lus­sa voi il­moit­taa?

Voit sähköisessä palvelussa:

  • perustaa yhdistyksen
  • ilmoittaa nimenkirjoittajat, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet
  • ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen muutokset
  • ilmoittaa yhdistyksen nimen tai kotipaikan muutoksen tai muun sääntöjen muutoksen
  • ilmoittaa oman eron yhdistysrekisteriin merkitystä tehtävästä
  • vastata korjauskehotukseen eli korjata tai täydentää ilmoitusta
  • ilmoittaa yhdistyksen lopettamisesta (purkautumisesta).

Siirry yhdistysrekisterin sähköiseen asiointipalveluun.


2. K: Mitä pal­ve­lus­sa ei voi il­moit­taa?

Sähköisessä palvelussa et voi tehdä ilmoituksia kaksikielisille yhdistyksille, uskonnollisille yhdyskunnille tai Keskuskauppakamarille ja kauppakamareille.

Näissä tapauksissa tee ilmoitukset Y-lomakkeilla.

3. K: Kuka voi täyt­tää, al­le­kir­joit­taa tai mak­saa il­moi­tuk­sen?

Kuka tahansa voi täyttää ilmoituksen ja hyväksyä sen allekirjoitettavaksi yhdistyksen puolesta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen.

Jos yhdistys on ilmoittanut yhdistyksen hallituksen yhdistysrekisteriin, voi myös täysivaltainen hallituksen jäsen allekirjoittaa ilmoituksen. Yhdistykset ovat voineet ilmoittaa hallituksen rekisteröitäväksi 18.9.2019 alkaen. Hallitus ilmoitetaan rekisteriin Hallitus-välilehdellä.

Huomio! Jos hallituksen jäsen on ilmoitettu vain yhdistyksen nimenkirjoittajaksi, hänellä ei ole oikeutta allekirjoittaa ilmoitusta.

Kun ilmoitetaan uusi puheenjohtaja tai uusi hallitus, vain nämä ilmoitetut henkilöt voivat allekirjoittaa kyseisen ilmoituksen.

Kuka tahansa voi maksaa ilmoituksen.

4. K: Mi­ten asioin­ti­pal­ve­luun kir­jau­du­taan?

Kirjaudut palveluun jollakin seuraavista:

 • henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset
 • henkilökohtainen mobiilivarmenne
 • sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

5. K: Mi­ten il­moit­ta­mi­nen ete­nee?

Kirjautumisen jälkeen saavut omalle yhdistyssivullesi. Jos sinut on rekisteröity joidenkin yhdistysten nimenkirjoittajaksi tai hallituksen jäseneksi, nämä yhdistykset on listattu sivulle. Samalla aloitussivulla näkyvät myös mahdollisesti aiemmin aloittamasi keskeneräiset ilmoitukset.

Kun olet aloittanut perustamis- tai muutosilmoituksen tekemisen, saat ilmoituksen asiointitunnuksen. Se kannattaa ottaa talteen asioinnin helpottamiseksi.

Voit samalla kertaa ilmoittaa rekisteröitäväksi yhden tai useampia asiakokonaisuuksia. Sääntöjen lisäksi voit siis samalla kertaa päivittää myös nimenkirjoittajien tai hallituksen jäsenten tiedot.

Kun olet täyttänyt ilmoituksen valmiiksi, hyväksy se odottamaan allekirjoitusta, jos et itse ole yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai erikseen rekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen (hallitusten jäsenten rekisteröiminen on ollut mahdollista 18.9.2019 alkaen) . Voit palvelussa lähettää allekirjoitusoikeutetun sähköpostiosoitteeseen kutsun allekirjoittamaan.

Ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen ilmoitus maksetaan. Jos maksaja on eri kuin allekirjoittaja, palvelussa voi lähettää maksajan sähköpostiosoitteeseen kutsun maksamaan.

Maksamisen jälkeen ilmoitus lähtee PRH:lle.

6. K: Mi­ten il­moi­tet­ta­vat tie­dot tal­len­ne­taan?

Palvelu tallentaa syötetyt tiedot automaattisesti seuraavalle sivulle siirryttäessä. Erillistä Tallenna-painiketta ei palvelussa ole.

7. K: Mitä pi­tää huo­mioi­da yh­dis­tyk­sen sään­tö­jen kir­joi­tusa­sus­ta?

Sääntötekstissä ei saa olla mitään muotoiluja tai korostuksia.

Huomio! Jos sääntöjen liittämisessä on ongelmia, kokeile sääntöjen lisäämistä palveluumme liittämällä ne ensin esimerkiksi oman tietokoneesi Muistio-ohjelmaan. Lue lisää ohjeita sääntöjen kirjoitusasusta.

8. K: Mitä ta­pah­tuu il­moi­tuk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen?

Vireille tulleet ilmoitukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Jos ilmoituksessa on korjattavaa, PRH lähettää korjauskehotuksen. Kun ilmoitus on rekisteröity, PRH lähettää päätösotteen ilmoituksen yhteyshenkilölle tai yhdistyksen osoitteeseen, jos yhteyshenkilöä ei ole ilmoitettu.

Voit seurata ilmoituksen käsittelyä ja näet mahdollisen korjauskehotuksen asiointipalvelussa. Voit myös korjata tai täydentää ilmoitusta vastaamalla korjauskehotukseen asiointipalvelussa. Siirry yhdistysrekisterin sähköiseen asiointipalveluun.

9. K: Mis­tä voi tar­kis­taa nyt re­kis­te­ris­sä ole­vat tie­dot?

Tarkista yhdistyksesi tietojen ajantasaisuus yhdistysrekisteriotteesta, jonka voit ostaa yhdistysrekisterin tietopalvelusta. Siirry yhdistysrekisterin tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

10. K: Mil­lä se­lai­mil­la pal­ve­lu toi­mii par­hai­ten?

Yhdistysrekisterin asiointipalvelu toimii sujuvimmin Google Chrome - ja Mozilla Firefox -nettiselaimilla.