Yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien lukumäärät

31.1.201930.11.2018 31.12.2017 31.12.201631.12.2015 31.12.2014
Yhdistykset 1) 106176
106051
105005 138859137897 136839
Uskonnolliset yhdyskunnat 2) 482
482 440 411401 397

1) Sisältää myös kauppakamarit.
2) Sisältää myös paikallisyhteisöt ja seurakunnat.

Tammi-helmikuussa 2017 poistettiin 34 975 yhdistystä rekisteristä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.02.2019