Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yrityskiinnityksen hakeminen

Kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan omaisuuteen voidaan hakea yrityskiinnitys. Yrityksen tulee olla kaupparekisteriin merkitty ennen hakemuksen tekoa. Pelkkä Y-tunnuksen saaminen tai vireillä oleva perustamisilmoitus ei riitä.

Elinkeinonharjoittaja tai velkoja hakee kiinnitystä.

Voit hakea kiinnitystä kaikkeen elinkeinotoimintaan kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen tai rajoitettuna.

Jos haet kiinnityksen vahvistamista rajoitettuna, kirjoita hakemukseen vain toinen kahdesta mahdollisesta rajoitusperusteesta:

  1. Elinkeinotoiminnan määrätty osa, esimerkiksi itsenäinen liiketoimintayksikkö tai aputoiminimellä harjoitettava toiminnan osa. Esimerkki: Kiinnitys kohdistuu Yritys Oy:n aputoiminimellä Aputoiminimi harjoittamaan liiketoimintaan kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen. Siirry aputoiminimi-ohjeeseen.
  2. Yhdessä tai useammassa kunnassa harjoitettava elinkeinotoiminta. Laita hakemukseen kunta tai kunnat, joissa harjoitettavaa toimintaa rajoitettu hakemus koskee. Esimerkki: Kiinnitys kohdistuu Yritys Oy:n Lahdessa harjoittamaan liiketoimintaan kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen.

Huomio! Jos elinkeinonharjoittajalla on useita yrityskiinnityksiä, niiden pitää olla rajoitusperusteiltaan samanlaisia.

Miten haet?

Hae yrityskiinnitystä Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamalla hakemuslomakkeella.

Avaa: Yrityskiinnityshakemus -lomake (pdf, 0.2 MB).

Hakija tai hänen valtuuttamansa asiamies allekirjoittaa hakemuksen.

Mitä liitteitä?

Liitä mukaan alkuperäiset panttivelkakirjat, joille kiinnitystä haetaan.

Avaa: Panttivelkakirja (pdf, 96.4 kt)

Panttivelkakirjan allekirjoittaa omakätisesti elinkeinonharjoittaja. Jos velallinen on yritys, säätiö tai muu yhteisö, panttivelkakirjan allekirjoittavat ne henkilöt, joilla on yhteisön nimenkirjoitusoikeus velkakirjaa allekirjoitettaessa.

Jos panttivelkakirjan allekirjoittajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, liitä mukaan selvitys hänen nimenkirjoitusoikeudestaan.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Hakemuksen lähettäminen kirjepostilla

Postita täytetty ja allekirjoitettu hakemus sekä liitteet osoitteeseen:

PRH
Yrityskiinnitysrekisteri
00091 PRH

Hakemuksen jättäminen PRH:n palvelupisteeseen

Voit myös tuoda hakemuksen liitteineen PRH:n palvelupisteeseen Helsinkiin. Katso palvelupisteen yhteystiedot.

Hakemuksen lähettäminen sähköpostilla ja alkuperäisten panttivelkakirjojen toimittaminen erikseen

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus, jäljennökset panttivelkakirjoista sekä mahdolliset muut liitteet osoitteeseen: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi

Huomio! Kun hakemuksesi on kirjattu saapuneeksi, PRH lähettää sinulle sähköpostitse ohjeet sekä valmiiksi täytetyn saatelomakkeen alkuperäisten panttivelkakirjojen toimittamiseksi PRH:lle.

Mitä maksaa?

Yrityskiinnityshakemuksen käsittelymaksu on 140 euroa ja laskutuslisä 6,50 euroa.

Älä maksa yrityskiinnityshakemuksen käsittelymaksua etukäteen. PRH lähettää laskun sen jälkeen, kun asia on käsitelty.

Mitä hakemisen jälkeen?

Kiinnityksen vahvistamisen jälkeen PRH lähettää panttivelkakirjat asiamiehelle. Jos asiamiestä ei ole ilmoitettu, panttivelkakirjat lähetetään hakijalle.
Huomio: Panttivelkakirjan haltijan osoitetieto on julkinen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.05.2024