Aputoiminimet

Jokainen kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, yritys tai yhteisö voi ilmoittaa aputoiminimen rekisteröitäväksi. Aputoiminimellä elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan. Yksinoikeus aputoiminimeen voi perustua joko rekisteröintiin tai toiminimilaissa määriteltyyn vakiintumiseen.

HUOMIO! Muista ilmoittaa aputoiminimet myös ilmoituslomakkeilla, vaikka aputoiminimen ottamisesta olisikin ilmoituksen liitteenä esim. erillinen hallituksen kokouksen päätös.

Aputoiminimiä voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin joko perusilmoituksella tai muutosilmoituksella. Ilmoitusta tehtäessä käytetään kunkin yritysmuodon omaa perus- tai muutosilmoituslomaketta.

Hyvä tietää!

Aputoiminimen rekisteröitävyyttä arvioitaessa pätevät pääosin samat säännöt kuin varsinaisten toiminimien kohdalla.

Aputoiminimen on muiden muassa

 • on erotuttava rekisterissä jo ennestään olevista toiminimistä,
 • ei saa olla sekoitettavissa jo rekisteröityihin toiminimiin tai tavaramerkkeihin
 • on oltava yksilöivä.

HUOMIO! Aputoiminimessä ei saa olla yhtiömuodon tunnusta.

Lue lisää nimiohjeista.

Yritys voi harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä

Ilmoitettaessa aputoiminimi kaupparekisteriin, on samalla ilmoitettava myös aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen toimialaa kokonaisuudessaan vaan se voi olla vain osa siitä.

 • Esimerkiksi: Ramux Oy:n toimiala käsittää rakennustoiminnan, teknokemiallisten tuotteiden myynnin ja autonvuokrauksen. Aputoiminimellä "Pesuaine-Pepe" yritys harjoittaa teknokemiallisten tuotteiden myyntiä ja aputoiminimellä "Autoilija-Arska" autonvuokrausta.

Jos yrityksen toimiala on muotoiltu siten, että se koostuu yhdestä toiminnosta (esim. ravintolatoiminta), aputoiminimen toimialassa voidaan käyttää esim. maantieteellistä rajausta, jotta se olisi yrityksen varsinaista toimialaa suppeampi.

 • Esimerkiksi: Tähtimaailma Oy:n toimialana on kenkien myynti. Aputoiminimen "Espoon Tähti-kenkä" toimiala on kenkäkauppatoiminta Espoossa ja aputoiminimen "Tikkurilan Jalkineliike" toimiala kenkäkauppatoiminta Vantaalla.

Miten päätetään aputoiminimen ottamisesta ?

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja päättää aputoiminimestä yksin.
 • Avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä aputoiminimen ottamisesta päättävät vastuunalaiset yhtiömiehet. Aputoiminimeä ei tarvitse ottaa yhtiösopimukseen.
 • Osakeyhtiöissä, osuuskunnissa tai kaupparekisteriin merkityissä aatteellisissa yhdistyksissä aputoiminimi voidaan ottaa hallituksen päätöksellä, ts. sitä ei tarvitse ottaa yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin. Päätöksestä tulee käydä ilmi, mitä toimintaa aputoiminimellä harjoitetaan (toiminnan pitää sisältyä elinkeinonharjoittajan, yrityksen tai yhteisön toimialaan).

Käsittelymaksu

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

 • Jokaisesta aputoiminimestä maksetaan erillinen käsittelymaksu.
 • Jos aputoiminimi ilmoitetaan paperilomakkeilla, on käsittelymaksu 100 €/aputoiminimi.
 • Jos aputoiminimi ilmoitetaan sähköisessä asiointipalvelussa, on käsittelymaksu 65,00 / nimi.

Siirry käsittelymaksujen hinnastoon

Siirry maksuohjeisiin

Miten päätetään aputoiminimestä luopumisesta ?

Päätöksen aputoiminimestä luopumisesta tekee se taho, joka on päättänyt aputoiminimen ottamisestakin. Esimerkiksi osakeyhtiöissä hallitus päättää nimestä luopumisesta, jos nimi ei sisälly yhtiöjärjestykseen.

Käsittelymaksu

 • Aputoiminimestä / aputoiminimistä luopumisen käsittelymaksu on 85 €, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeella. Yritys voi ilmoittaa samalla maksulla monta aputoiminimen poistamista kerralla.
 • Aputoiminimestä / aputoiminimistä luopumisen käsittelymaksu on 40 €, jos ilmoitus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa. Yritys voi ilmoittaa samalla maksulla monta aputoiminimen poistamista kerralla.

Voiko rekisteröityä aputoiminimeä muuttaa?

Rekisteröityä aputoiminimeä ei voi muuttaa. Se voidaan kuitenkin poistaa yrityksen voimassaolevista rekisteritiedoista, ja yritykselle voidaan merkitä rekisteriin uusi aputoiminimi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.11.2016