Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Käsittelyaika ja -vaiheet

Katso yrityskiinnitysasioiden käsittelyaikaennuste.

Hakemuksia ja ilmoituksia

PRH vahvistaa haetun yrityskiinnityksen. Ratkaisusta tehdään merkintä yrityskiinnitysrekisteriin ja kiinnitystodistus liitetään panttivelkakirjaan. Hakemukset ja panttivelkakirjat tulee olla PRH:n kaavan mukaisia ja allekirjoitettuja. Rekisteriin merkitään myös kiinnityksiä koskevia muutoksia, kuten ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta, kiinnityksen kuolettaminen, kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden muuttaminen tai kiinnityksen vastattavaksi ottaminen. Tavoitteena on saada hakemus tai ilmoitus pikaisesti ja joustavasti rekisteriin. Käsittelyn eri vaiheet ilmenevät käsittelykaaviosta.

Korjauskehotus

Mikäli hakemus / ilmoitus ei ole sellaisenaan rekisteröitävissä, ilmoittajalle annetaan tilaisuus täydentää ja korjata ilmoitustaan ja toimittaa lisäselvitystä. Yritykselle tai yrityksen yhteyshenkilölle ilmoitetaan tästä kirjallisesti tai puhelimitse. Korjauskehotukseen laitetaan mukaan kaikki virastoon toimitetut alkuperäiset asiakirjat (hakemus, panttivelkakirja ja muut mahdolliset liitteet).

Maksut jälkikäteen

Yrityskiinnitysrekisterin maksut suoritetaan, kun asiat on käsitelty. Maksut suoritetaan asiakirjoja noudettaessa. Kirjattuna kirjeenä postitse lähetettäviin asiakirjoihin liitetään lasku.

Muistutustiedot

Ilmoitusten ja hakemusten lisäksi rekisteriin merkitään muistutustietoja ulosottoviranomaisen ilmoituksen nojalla mm. ulosmittauksesta, takavarikosta ja pakkohuutokaupasta. Yrityskiinnitysrekisteriin merkitään myös kaupparekisteritietojen perusteella muistutustietoja konkurssi- ja saneerausmenettelystä sekä sulautumisia ja jakautumisia koskevat yrityskiinnitysten siirtymiset.

Kaupparekisteriin tehdään merkintä toiminnan loppuessa konkurssiin. Tämän jälkeen yrityskiinnitys poistetaan yrityskiinnitysrekisteristä viran puolesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 04.04.2023