Asumisyhteisömuodon muuttaminen

Asumisyhteisömuodon voi muuttaa kahdella seuraavalla tavalla:

  1. Asunto-osakeyhtiö voidaan muuttaa muuksi osakeyhtiöksi siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee osakeyhtiön osakkeenomistajia.
  2. Asunto-osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee osuuskunnan jäseniä.

Kuulutus velkojille osuuskunnaksi muutettaessa

PRH:n täytyy julkaista kuulutus virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää.

Yhtiön täytyy viimeistään kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää lähettää kuulutuksesta kirjallinen ilmoitus asunto-osakeyhtiölain 21 luvun 4 §:ssä tarkoitetuille tunnetuille velkojilleen.Yhtiön hallituksen jäsenen tai isännöitsijän todistus ilmoitusten lähettämisestä tunnetuille velkojille täytyy toimittaa PRH:lle viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. PRH ilmoittaa sille ilmoitetuista vastustuksista yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen.

Yhteisömuodon muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin. Y-tunnus säilyy samana.

Rekisteröimisen edellytyksistä säädetään asunto-osakeyhtiölain 21 luvun 5 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Milloin ilmoitat?

Yhtiön täytyy ilmoittaa päätös yhteisömuodon muuttamisesta rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos kyse on muuttamisesta osuuskunnaksi, on samassa ajassa haettava lisäksi kuulutusta velkojille. Jos määräaika laiminlyödään, päätös yhteisömuodon muuttamisesta raukeaa.

Miten ilmoitat?

Jos muutat asunto-osakeyhtiön yritysmuodon keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi ja muutat yhtiöjärjestyksen uuteen sähköiseen muotoon, tee ilmoitus sähköisessä asiointipalvelussa. Siirry ohjeeseen: Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus / Ennen vuotta 2019 perustettu yhtiö ja yhtiöjärjestyksen muutos.

Muissa tilanteissa asumisyhteisömuodon muutoksen ilmoittaminen netissä ei ole mahdollista. Täytä Y4-lomake ja 13-liitelomake sekä henkilötietolomake.

Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Jos haet myös kuulutusta velkojille, voit todeta sen Y4-lomakkeen toisella sivulla kohdassa Lisätietoja.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, 13-liitelomake ja henkilötietolomake.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen kuitti käsittelymaksusta ja yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana kopiona. Myös ote pöytäkirjasta käy liitteeksi.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Mitä maksaa?

Kun ilmoitat asunto-osakeyhtiön muutoksen osakeyhtiöksi, käsittelymaksu on 380 euroa.

Kun ilmoitat asunto-osakeyhtiön muutoksen osuuskunnaksi ja haet kuulutusta velkojille, käsittelymaksu on 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021