Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Maksullinen osakeanti asunto-osakeyhtiössä

Lähtökohta on, että uusien maksullisten osakkeiden merkintähinnalla korotetaan osakepääomaa. Osakeantipäätöksessä yhtiö voi kuitenkin päättää laittaa maksun kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jos osakkeilla on nimellisarvo, osakepääomaa on kuitenkin aina korotettava vähintään uusien osakkeiden nimellisarvon määrällä.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Ilmoita merkityt uudet osakkeet rekisteröitäviksi ilman aiheetonta viivytystä, kun osakkeet on täysin maksettu ja mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet. Kun merkintäajan alkamisesta on kulunut yli vuosi, uusia osakkeita koskeva rekisteri-ilmoitus on lisäksi tehtävä viipymättä jokaisen tilikauden päättymisen jälkeen.

Osakkeet on ilmoitettava rekisteröitäväksi viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä. Jos kuitenkin yhtiökokous on päättänyt lyhemmästä määräajasta, on sitä noudatettava. Jos ilmoitus myöhästyy, osakkeiden antaminen raukeaa.

Mahdollinen osakepääoman korotus ilmoitetaan rekisteröitäväksi samaan aikaan osakkeiden kanssa.

Kiinteämääräisessä osakeannissa kaikki osakkeet ilmoitetaan samalla kertaa rekisteröitäväksi.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana
 • Jos hallitus on päättänyt osakeannista yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella, liitä sekä yhtiökokouksen pöytäkirjasta että hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutukselle löytyy pohja 13S-lomakkeella.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu.Todistukselle löytyy pohja 13S-lomakkeella.
  Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on liitettävä muu selvitys. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
  • Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä.
  • Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kauppakirja kiinteistön kaupasta (kopio kauppakirjasta).
 • Tilintarkastajan lausunto, jos osake on maksettu apporttiomaisuudella.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Uusien osakkeiden ilmoittaminen maksaa 280 euroa ja yhtiöjärjestyksen muutoksen ilmoittaminen maksaa 280 euroa (280 euroa + 280 euroa = 560 euroa).

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoitukset paperilomakkeella, siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024