Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus kaupparekisteriin

Perustamisilmoitus avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä täytyy aina tehdä kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Jos ilmoitus myöhästyy, yhtiön perustaminen raukeaa eli yhtiötä ei synny.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on perustettu ennen vuotta 2016, eikä sitä ole rekisteröity kaupparekisteriin, niin sinun täytyy tehdä perustamisilmoitus kahden vuoden kuluessa vuoden 2016 alkamisesta tai yhtiö purkautuu.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö purkautuu myös, jos PRH evää rekisteröinnin edellisessä kappaleessa mainitun määräajan päättymisen jälkeen.

Mitä teet ennen perustamisilmoitusta?

Panosta yrityksesi nimen valintaan. Sinun kannattaa tutkia nimiä ennakkoon PRH:n yrityksen nimipalvelussa. Siirry yrityksen nimipalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Yrityksen toimialan määrittely on myös tärkeää.

Jos et asu Suomessa, lue milloin tarvitset PRH:n luvan ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalle.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Perustamisilmoitus maksaa 280 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat?

Voit ilmoittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: joko käyttämällä valmista perustamispakettia tai täyttämällä seuraavat lomakkeet: Y2 ja henkilötietolomake.

Huomio! Ilmoita henkilön yksilöintitiedot henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Valmis perustamispaketti

Voit perustaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön valmiin perustamispaketin avulla. Paketissa on kaikki yhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet. Paketissa on vakiomuotoinen yhtiösopimus.

Lataa perustamispaketti PRH:n ja Verohallinnon yhteiseltä ytj.fi -verkkosivustolta:

Y2-lomake ja henkilötietolomake

Jos yhtiösopimus on jo valmiina tai jos perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus seuraavilla lomakkeilla: Y2 ja henkilötietolomake.

Avaa Y2-lomake (pdf, 0.3 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt)

Tilikauden ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Yhtiön täytyy ilmoittaa tilikautensa kaupparekisteriin, jos vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö tai sellainen avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö.

Myös muissa tilanteissa avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi halutessaan ilmoittaa tilikauden kaupparekisteriin.

Mainitse Y2-lomakkeen sivulla 2 kohdassa ”Lisätietoja PRH:lle”, että ilmoitat yhtiön tilikauden rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Avoimesta yhtiöstä joku yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiöstä joku vastuunalaisista yhtiömiehistä allekirjoittaa Y2-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan Y2-lomakkeen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen yhtiösopimus alkuperäisenä.

Selvitys mahdollisen toimitusjohtajan tai prokuristin valinnasta.

Huomio! Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat sopia, että yksi heistä tai joku ulkopuolinen toimii yhtiön toimitusjohtajana. Myös mahdollisen prokuran antavat kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet yhdessä.

Selvitys tilikautta koskevasta päätöksestä, jos ilmoitat yhtiön tilikauden eikä tilikaudesta ole sovittu yhtiösopimuksessa.

Muita liitteitä ei pääsääntöisesti tarvita. Lue myös luvista ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Oletko alaikäinen eli alle 18-vuotias?

Alaikäinen eli alle 18-vuotias voi olla yhtiömies, jos hänen edunvalvojansa edustavat häntä yhtiöön liittymisessä, ja edunvalvojilla on toimenpiteeseen holhousviranomaisena toimivan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) lupa. Edunvalvojien myötävaikutusta ja lupaa tarvitaan useimmiten myös äänettömän yhtiömiehen tehtävää varten. Siirry ohjeeseen: Alaikäinen avoimessa yhtiössä ja kommanttiyhtiön yhtiömiehenä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 22.03.2024