Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Perustamisilmoitus

Perustamisilmoitus avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä täytyy aina tehdä kaupparekisteriin. Yhtiö syntyy rekisteröimisellä.

Siirry ohjeisiin perustamisilmoituksen tekemisestä.

Muutosilmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin, jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat. Yhtiösopimuksen muutos tulee voimaan rekisteröinnillä.

Siirry ohjeisiin muutosilmoituksen tekemisestä.

Lopettamisilmoitus

Yhteisön purkautumisesta täytyy aina tehdä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin.

Siirry ohjeisiin muutosilmoituksen tekemisestä.

Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan Verohallintoon.

Edunsaajailmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Tietyissä tilanteissa ilmoitus kuitenkin täytyy tehdä.

Siirry ohjeisiin edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Tilinpäätösilmoitus

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin vain, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Siirry ohjeisiin avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Mistä neuvoja yrityksen perustamiseen?

Apua yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen saat alueellisista uusyrityskeskuksista ja Suomi.fi -verkkosivuston Yritykselle tai yhteisölle-palvelusta.

Siirry Uusyrityskeskusten sivuille.

Siirry Suomi.fi -verkkosivustoon.

PRH:sta saat tietoa jo rekisteröidyistä yritysten nimistä sekä toisten suojaamista aineettomista oikeuksista kuten tavaramerkeistä, patenteista, hyödyllisyysmalleista ja suojatuista malleista.

Tutustu yrityksen nimiohjeisiin.

Siirry patenttisivuille.

Siirry hyödyllisyysmallisivuille.

Siirry tavaramerkkisivuille.

Siirry mallioikeussivuille.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.03.2020