Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Perustamisilmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on aina tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Ohje perustamisilmoituksen tekemiseen.

Mistä muutoksista on ilmoitettava?

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on tehtävä muutosilmoitus kaupparekisteriin, jos rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutoksia. Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun rekisterissä ei ole merkintää esimerkiksi toimitusjohtajasta ja sellainen on valittu. Yhtiösopimuksen muutos on ilmoitettava aina, vaikka muutoksen asiasisällöstä ei tehdä rekisterimerkintää (esim. henkilöyhtiöissä voitonjakoa koskeva määräys muuttuu). Ohje muutosilmoituksen tekemiseen.

Lopettamisilmoituksesta

Yhteisön purkautumisesta on tehtävä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin. Ohje lopettamisilmoituksen tekemiseen. Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan verottajalle.

Mistä apua yrityksen perustamiseen?

Minkä yritysmuodon valitsen, miten testaan liikeideani, miten järjestän rahoituksen, vakuutukset ja kirjanpidon? Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimasta Yritys-Suomi-palvelusta saat monipuolista tietoa yrityksen käynnistämiseen taikka yrityksen tai sen liiketoiminnan ostamiseen. Verkkopalvelussa on oiva yrityksen perustajan info, joka kohta kohdalta avustaa sinua yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Siirry Yritys-Suomi-palveluun.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu alkaville yrittäjille
0295 020 500 (mpm/pvm)
Lisätietoa puhelin- ja chat-palveluista Yritys-Suomen verkkosivuilta.

Uusyrityskeskukset tarjoavat apuaan yritysidean arvioinnissa, liikeidean kehittämisessä, talouslaskelmien teossa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, toiminta- ja yritysmuodon valitsemisessa, lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä, markkinointisuunnitelman teossa ja toimitilan valinnassa.

Siirry Uusyrityskeskusten verkkosivuille.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016