Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja kotiosoitteen kanssa

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja.

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja kotiosoitteita.

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn PRH:ssa.

Perustamisilmoitus

Perustamisilmoitus avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä täytyy aina tehdä kaupparekisteriin. Yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Siirry ohjeisiin perustamisilmoituksen tekemisestä.

Muutosilmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin, jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat. Yhtiösopimuksen muutos tulee voimaan rekisteröinnillä. Siirry ohjeisiin muutosilmoituksen tekemisestä.

Lopettamisilmoitus

Yhteisön purkautumisesta täytyy aina tehdä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin. Siirry ohjeisiin muutosilmoituksen tekemisestä.

Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan Verohallintoon.

Edunsaajailmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Tietyissä tilanteissa ilmoitus kuitenkin täytyy tehdä. Siirry ohjeisiin edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Tilinpäätösilmoitus

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin vain, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Siirry ohjeisiin avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Seuraa ilmoituksesi käsittelyä netissä

Seuraa ilmoituksesi käsittelyn etenemistä Virre-tietopalvelun ilmoitushaussa. Hae tietoja Y-tunnuksella tai diaarinumerolla. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Mistä neuvoja yrityksen perustamiseen?

Apua yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen saat alueellisista uusyrityskeskuksista ja Suomi.fi -verkkosivuston Yritykselle tai yhteisölle-palvelusta.

PRH:sta saat tietoa jo rekisteröidyistä yritysten nimistä sekä toisten suojaamista aineettomista oikeuksista kuten tavaramerkeistä, patenteista, hyödyllisyysmalleista ja suojatuista malleista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 18.11.2022