Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkaminen eli lopettaminen

Yksimieliset yhtiömiehet voivat päättää yhtiön purkamisesta ilman erillistä selvitysmenettelyä.

Miten ilmoitat purkautumisesta?

Kun yhtiö on purettu, ilmoita se kaupparekisteriin Y5-lomakkeella.

Tutustu ensin Y5-lomakkeen täyttöohjeeseen. Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta Y5-lomake (pdf, 0.3 MB).

Ilmoitus on maksuton.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Ainakin yhden avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilön täytyy allekirjoittaa ilmoitus. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Jos ilmoitus allekirjoitetaan valtakirjan nojalla, on valtakirja liitteenä. Jos kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät) allekirjoittavat lomakkeen, ei liitteitä tarvita.

Siinä tapauksessa, että kaikki yhtiömiehet, tai heidän valtakirjalla valtuuttamansa henkilö, eivät ole allekirjoittaneet purkamisilmoitusta, täytyy ilmoitukseen liittää muu selvitys yhtiön purkamisesta.

Selvitys voi olla esimerkiksi:

  • yhtiömiehen, jonka allekirjoitus lomakkeelta puuttuu, allekirjoittama todistus siitä, että yhtiö on purettu tai
  • kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama sopimus yhtiön purkamisesta.

Yrityskiinnitykset

Mikäli yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, on ne kuoletettava tai otettava vastattavaksi toisen yrityksen toimesta ennen kuin yhtiön purkautuminen voidaan merkitä kaupparekisteriin.

Harvinaisten selvitystilapurkamisten osalta on kuitenkin oma ohjeensa yrityskiinnityslain 27 §:ssä.

Purkaminen selvitysmenettelyllä

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voi purkautua myös selvitysmenettelyllä. Lue lisää selvitystilaan liittyvästä kaupparekisterimenettelystä.

Konkurssi

Lue tarkemmin tietoa konkurssista kaupparekisterin näkökulmasta.

Toiminimisuoja

Kun PRH on rekisteröinyt kaupparekisteriin yhtiön purkautumista koskevan ilmoituksen, yhtiön tiedot poistetaan kaupparekisteristä ja toiminimen rekisteröintisuoja päättyy.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023