Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön purkaminen selvitysmenettelyllä

Tässä ohjeessa taustoitetaan kaupparekisterimenettelyä, jos yhtiö puretaan selvitystilan kautta.

Selvitysmenettelyssä on tavallisesti kolme vaihetta.

Vaihe 1: Ilmoitus selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimiseksi

Ilmoita selvitystila ja selvitysmies kaupparekisteriin viivytyksettä.

Käytä Y5-lomaketta ja henkilötietolomaketta.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta: Y5 (pdf, 0.3 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Mitä ilmoitat Y5-lomakkeella ja henkilötietolomakkeella?

Ilmoita Y5-lomakkeella henkilöiden nimi ja syntymäaika. Ilmoita lisäksi, miten selvitysmiehet edustavat yhtiötä (yksin tai yhdessä).

Huomio! Henkilön yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote selvitysmiehen asettamista koskevasta päätöksestä.
Liitä myös kuitti käsittelymaksusta ilmoitukseen.

Kuka allekirjoittaa?

Selvitysmies tai tämän valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 50 euroa. Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Vaihe 2: Julkisen haasteen hakeminen

Selvitysmiehen on haettava käräjäoikeudesta julkinen haaste yhtiön velkojille, elleivät yhtiömiehet sovi toisin. Tuomioistuin lähettää kaupparekisteriin tiedon julkisesta haasteesta. Julkisesta haasteesta tehdään merkintä kaupparekisteriin.

Vaihe 3: Purkautumisilmoitus

Sen jälkeen kun avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön omaisuus on jaettu tai yhtiö muuten on katsottava purkautuneeksi, täytyy yhtiömiehen tai tuomioistuimen määräämän selvitysmiehen viipymättä tehdä purkautumisesta ilmoitus kaupparekisteriin.

Ilmoitus on maksuton.

Täytä ja tulosta Y5-lomake. Avaa Y5-lomake (pdf, 0.3 MB).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024