Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tietoa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön konkurssista kaupparekisterin näkökulmasta

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta. Hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen.

Konkurssi näkyy kaupparekisterissä

Kun kaupparekisteriin merkitty avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on asetettu konkurssiin, tuomioistuin lähettää tiedon PRH:lle kaupparekisteriin merkittäväksi. Tuomioistuimen tiedonannon perusteella PRH tekee rekisterimerkinnän myös, jos konkurssi peruuntuu, raukeaa tai konkurssiin asettaminen kumotaan.

Lopputilityksestä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, konkurssin pesänhoitajan täytyy viivytyksettä tehdä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle lopputilityksen antamisesta. Vähintään yhden pesänhoitajan on allekirjoitettava ilmoitus.

Oikeusrekisterikeskus puolestaan välittää tiedon PRH:lle kaupparekisteriin merkittäväksi.

Purkautuminen konkurssin päättyessä

Jos omaisuutta ei konkurssin päättyessä ole jäljellä, on yhtiö purkautunut, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Lue tarkemmin Finlex-säädöstietopankissa lain 5 luvun 8 §. Avautuu uuteen välilehteen

Konkurssin raukeaminen

Konkurssin raukeamisesta tehdään rekisterimerkintä tuomioistuimen lähettämän tiedonannon perusteella. PRH ei poista avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä kaupparekisteristä konkurssin rauettua.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on konkurssin raukeamisen jälkeen purettu yhtiömiesten yhteisellä sopimuksella, tehdään purkamisilmoitus kaupparekisteriin tavanomaiseen tapaan Y5-lomakkeella. Avaa Y5-lomake. (pdf, 0.3 MB)

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.11.2023