Yrityksen edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?

Miksi edunsaajatiedot rekisteröidään?

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki (444/2017, rahanpesulaki) ja sen pohjana olevat EU:n rahanpesudirektiivit edellyttävät, että yritys tai yhteisö

  • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
  • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
  • pitää tiedot ajan tasalla.

Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Rahanpesulain 1 luvun 5-7 §:ssä on määritelty tosiasiallinen edunsaaja.

Tutustu edunsaaja-apuriin

Selvitä edunsaaja-apurissamme, koskeeko uusi velvoite yritystäsi ja ketkä ovat edunsaajia. Edunsaaja-apuri toimii parhaiten selainversioilla Chrome 75.0, Firefox 67.0 ja Edge 44.1. Huomio! Apuri ei toimi Internet Explorer (IE) -selaimissa. Siirry edunsaaja-apuriin.


Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:


Tutustu myös seuraaviin:

Milloin täytyy ilmoittaa?

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.


Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Osa yrityksistä tekee edunsaajailmoituksen. Jotkut yritykset ja yhteisöt eivät tee ilmoitusta.

Yritys tekee ilmoituksen

Yritys tekee ilmoituksen vain,
kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies
Yritys tai yhteisö ei tee ilmoitusta edunsaajista
osakeyhtiö,
julkinen osakeyhtiö
avoin yhtiö
pörssiyhtiö
osuuskunta kommandiittiyhtiö
yksityinen elinkeinonharjoittaja
("toiminimi")
keskinäinen vakuutusyhtiö,
julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö
asunto-osakeyhtiö
säästöpankki keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
osuuspankki yhdistys
asumisoikeusyhdistys säätiö
vakuutusyhdistys uskonnollinen yhdyskunta
eurooppalainen
taloudellinen etuyhtymä

eurooppayhtiö
vakuutusosakeyhtiö,
julkinen vakuutusosakeyhtiö
hypoteekkiyhdistys

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ("toiminimi") eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Miten teet ilmoituksen?

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

Tee ilmoitus edunsaajista sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös tietojen muutokset ilmoitat YTJ-palvelussa.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Lue tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä.

Tee ilmoitus.


Mitä tietoja edunsaajista kerätään?

Edunsaajista merkitään kaupparekisteriin seuraavat tiedot:

  • nimi
  • henkilötunnus tai syntymäaika
  • kansalaisuus
  • kotikunta tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite
  • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.
Lue lisää edunsaajatietojen tietosuojaselosteesta.

Ketkä saavat tietoja käyttöönsä?

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen.

Edunsaajien tietoja voivat saada PRH:lta ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Tiedot ovat maksullisia. Lue lisää: Tietopalvelut ja edunsaajien tiedot

Näin tarkistat, onko yrityksestäsi ilmoitettu edunsaajatiedot

Voit tarkistaa Virre-tietopalvelun Kuulutushausta Y-tunnuksen perusteella, onko yritykselle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus.

Kuulutushaun tuloksissa tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä näkyy Rekisteröity asia -sarakkeessa merkintänä "Tosiasialliset edunsaajat". Siirry Virre-palvelun Kuulutushakuun.

Kuuntele podcast

Kuuntele podcastimme edunsaajien ilmoittamisesta kaupparekisteriin (14 min.).


Lisätietoa lainsäädännöstä

Tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulain 1 luvun 5 - 7 §:ssä.

Yrityksen tosiasiallisen edunsaajan rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään yhdistyslaissa.

Uskonnollisten yhdyskuntien hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa.

Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröinnistä säädetään säätiölaissa.

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.02.2020