Yrityksen edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen. Lue lisää edunsaajatietojen tietosuojaselosteesta.

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.


Tutustu näihin sivuihin:


Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.


Tutustu edunsaaja-apuriin

Selvitä edunsaaja-apurissamme, koskeeko uusi velvoite yritystäsi ja ketkä ovat edunsaajia. Edunsaaja-apuri toimii parhaiten selainversioilla Chrome 75.0, Firefox 67.0 ja Edge 44.1. Huomio! Apuri ei toimi Internet Explorer (IE) -selaimissa. Siirry edunsaaja-apuriin.

Kuuntele podcast

Kuuntele podcastimme edunsaajien ilmoittamisesta kaupparekisteriin (14 min.).


Näin tarkistat, onko yrityksestäsi ilmoitettu edunsaajatiedot

Voit tarkistaa Virre-tietopalvelun Kuulutushausta Y-tunnuksen perusteella, onko yritykselle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus.

Kuulutushaun tuloksissa tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä näkyy Rekisteröity asia -sarakkeessa merkintänä "Tosiasialliset edunsaajat". Siirry Virre-palvelun Kuulutushakuun.

Miksi edunsaajatiedot pitää ilmoittaa?

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki (444/2017, rahanpesulaki) ja sen pohjana olevat EU:n rahanpesudirektiivit edellyttävät, että yritys tai yhteisö

  • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
  • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
  • pitää tiedot ajan tasalla.
Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Rahanpesulain 1 luvun 5 - 7 §:ssä on määritelty tosiasiallinen edunsaaja.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulain 1 luvun 5 - 7 §:ssä.

Yrityksen tosiasiallisen edunsaajan rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään yhdistyslaissa.

Uskonnollisten yhdyskuntien hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa.

Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröinnistä säädetään säätiölaissa.

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.04.2020