Miten teet edunsaajailmoituksen?

Tee ilmoitus edunsaajista sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös tietojen muutokset ilmoitat YTJ-palvelussa.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, jos yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies. Lue lisää ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Miten ilmoitat YTJ-palvelussa?

Toimi näin:

 1. Kirjaudu palveluun. Palvelun etusivulla paina linkkiä "Tosiasialliset edunsaajat (omistajat)".
 2. Kirjoita kenttään yrityksen Y-tunnus ja paina "Jatka". Aloita edunsaajatietojen ilmoittaminen.
 3. Valitse ilmoituksen kieli. Vahvista, että sinulla on oikeus tehdä ilmoitus.
 4. Anna lisätietojen antajan yhteystiedot. PRH voi ottaa häneen yhteyttä, jos ilmoituksessa on jotakin epäselvää.
 5. Valitse jompikumpi seuraavista:
  • Yrityksellä on edunsaajia.
  • Edunsaajia ei ole tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

   Kun ilmoitat edunsaajia, paina seuraavaksi painiketta "Lisää edunsaaja". Anna edunsaajan henkilötiedot (edunsaaja on aina ihminen). Kohdassa "Omistusosuus, äänioikeus tai muu määräysvalta" ilmoitat tiedot, joiden perusteella henkilö on edunsaaja. Anna tiedot edunsaajan omistusoikeuden tai äänimäärän osuudesta yrityksessä (osuuden täytyy olla vähintään 25,01 %) tai rastita, että rooli edunsaajana perustuu muuhun tosiasialliseen määräysvaltaan. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?

   Jos edunsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, sinun täytyy liittää ilmoitukseen kopio hänen passistaan tai muusta henkilöllisyystodistuksesta.
 6. Hyväksy, allekirjoita ja lähetä ilmoitus. Ilmoitus on maksuton.
 7. PRH lähettää Ilmoituksen rekisteröinnistä postitse edunsaajaotteen ilmoituksen lisätietojen antajan osoitteeseen tai rekisterissä olevaan yrityksen osoitteeseen.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.


Mitä teet, jos sähköinen ilmoittaminen ei onnistu?

Sähköinen ilmoittaminen ei onnistu yrityksen vastuuhenkilöltä, jos hänen suomalaista henkilötunnustaan ei ole rekisteröity kaupparekisteriin.

Näin on tilanteissa, joissa vastuuhenkilön tiedot on rekisteröity ennen vuotta 1994 tai hänellä ei ollut suomalaista henkilötunnusta silloin, kun hänen tietonsa rekisteröitiin.

Ilmoita vastuuhenkilön suomalainen henkilötunnus kaupparekisteriin, jotta ilmoittaminen onnistuu jatkossa. Pelkän henkilötunnuksen ilmoittaminen on maksutonta. Siirry ohjeeseen: Näin ilmoitat pelkän henkilötunnuksen kaupparekisteriin.

Katso myös lista poikkeustilanteista, joissa ilmoitus tehdään paperilomakkeella.

Miten valtuutat asiamiehen tekemään ilmoituksen?

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa. Huomaa: et voi antaa valtuutusta Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.

Vain poikkeustilanteissa ilmoitus tehdään paperilomakkeella

Voit tehdä ilmoituksen paperilomakkeella ainoastaan jossakin seuraavista tilanteista:

1. Kenelläkään yrityksen vastuuhenkilöistä ei ole YTJ-palvelun vaatimia tunnistautumisvälineitä eli suomalaista henkilötunnusta ja lisäksi henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia (HST-kortti) eikä mahdollisuutta saada niitä.

Seuraavat ovat yrityksen vastuuhenkilöitä:

 • hallituksen jäsenet (myös varajäsenet, jos varsinainen jäsen on estynyt)
 • toimitusjohtaja
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

2. Yritysmuodolle ei voi tehdä lainkaan sähköisiä ilmoituksia YTJ-palvelussa.

Seuraaville yritysmuodoille ei voi tehdä ilmoituksia YTJ-palvelussa:

 • vakuutusyhdistys
 • asumisoikeusyhdistys
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
 • hypoteekkiyhdistys
 • ulkomainen trusti.

3. Avoimen yhtiön yhtiömiehinä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä on ainoastaan yrityksiä.

4. Yritys on selvitystila-, konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä.

Miten teet ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä ja tulosta paperilomake. Avaa lomake: Edunsaajailmoitus (pdf)

Liitä ilmoitukseen kopio edunsaajan passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta, jos hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lähetä ilmoitus ja mahdolliset liitteet PRH:een suojatussa sähköpostissa skannattuina tiedostoina. Valitse viestin vastaanottajaksi "Edunsaajatietojen ilmoittaminen". Lue ohjeet ja siirry lähettämään suojattua sähköpostia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020