Henkilötunnuksen puuttuminen

Henkilötunnus puuttuu kaupparekisteritiedoista seuraavissa tilanteissa:

1. Henkilö on ilmoitettu kaupparekisteriin ennen vuotta 1994. Hänen täytyy ilmoittaa henkilötunnuksensa, jotta voi allekirjoittaa sähköisen muutosilmoituksen. Lue ohje henkilötunnuksen ilmoittamisesta.

2. Henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Kun hänet ilmoitetaan kaupparekisteriin, ilmoitukseen täytyy liittää selvitys henkilöllisyydestä. Lue ohje selvityksestä.

1. Henkilö on ilmoitettu kaupparekisteriin ennen 1994

Kaupparekisteriin ennen vuotta 1994 ilmoitetuista hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, isännöitsijän ja yhtiömiehen tiedoista puuttuu henkilötunnus. Siksi nämä henkilöt eivät voi allekirjoittaa sähköistä muutosilmoitusta. Henkilötunnukset täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin, jotta sähköinen allekirjoitus jatkossa onnistuisi.

Pelkän henkilötunnuksen ilmoittaminen on maksutonta.

Miten tarkastat, onko henkilötunnuksesi jo kaupparekisterissä?

Jos yrityksesi rekisteriotteessa yhtiön hallituksen, yhtiömiesten tai toimitusjohtajan rekisteröintiajankohta on ennen vuotta 1994, niin henkilötunnustasi ei ole merkitty kaupparekisteriin.

Suomi.fi-sivuilla voit maksutta kirjautua palveluun, jossa näet voimassa olevat, kaupparekisteriin merkityt roolisi. Palvelu ei kuitenkaan löydä roolitietojasi, jos henkilötunnustasi ei ole rekisteröity. Siirry suomi.fi-sivujen roolitietopalveluun.

Näin ilmoitat henkilötunnukset kaupparekisteriin

Tee ilmoitus paperilomakkeilla. Käytä yritysmuodon mukaista muutosilmoituksen Y-lomaketta ja erillistä henkilötietolomaketta.

Täytä Y-lomakkeen sivulle 1 yrityksen perustiedot (toiminimi ja Y-tunnus) ja rastita, että ilmoitat muutoksen kaupparekisteriin. Pelkkien henkilötunnusten ilmoittaminen on maksutonta. Kirjoita sivun 2 kohtaan Lisätietoja PRH:lle, että ilmoitat henkilötunnuksia.

Jos sinulla on kiire saada henkilötunnus kaupparekisteriin, kirjoita kiirehtimispyyntö perusteluineen Y-lomakkeen lisätietokohtaan.

Huomio! Henkilötunnuksia ei saa antaa Y-lomakkeella, vaan ne täytyy kirjoittaa erilliselle henkilötietolomakkeelle.

Allekirjoita Y-lomake. Lomakkeen voi allekirjoittaa joku seuraavista:

  • osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • tai heidän valtuuttamansa henkilö.

Jos valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä. Prokura ei riitä allekirjoittamiseen.

Täytä henkilötietolomakkeeseen yrityksen toiminimi ja Y-tunnus sekä henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Lähetä allekirjoitettu Y-lomake ja henkilötietolomake kirjepostissa osoitteeseen
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki.

Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää?

Tutustu ilmoitusten käsittelyaikaennusteeseen.

2. Henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta

Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitukseen täytyy liittää selvitys henkilön olemassaolosta. Tällainen on esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio henkilön passista tai ajokortista. Yhden henkilön oikeaksi todistama kopio riittää. Kopion ei tarvitse olla julkisen notaarin todistama.

Erillistä selvitystä ei tarvita, jos henkilö on jo merkitty kaupparekisteriin tai henkilön olemassaolo käy ilmi ilmoituksen muista liitteistä. Esimerkiksi ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perustamisilmoituksen liitteenä on useimmiten ote rekisteristä, johon ulkomainen elinkeinonharjoittaja on merkitty kotimaassaan.

Tietyissä tilanteissa henkilö, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), tarvitsee PRH:n luvan toimia yrityksessä vastuu- ja johtotehtävissä. Lue lisää ETAn ulkopuolisista maista ja luvan hakemisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.10.2018