Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Henkilötunnuksen puuttuminen kaupparekisteritiedoista

Kun yritys ilmoittaa henkilön kaupparekisteriin, PRH rekisteröi hänen henkilötunnuksensa. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, rekisteriin merkitään syntymäaika.

Henkilötunnus puuttuu kaupparekisteritiedoista seuraavissa tilanteissa:

  1. Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, isännöitsijän tai yhtiömiehen tiedot on ilmoitettu kaupparekisteriin ennen vuotta 1994, eikä tietoihin ole ilmoitettu muutoksia.
  2. Ulkomaalaisella henkilöllä ei ole ollut suomalaista henkilötunnusta, kun hänet on ilmoitettu kaupparekisteriin, ja hän on myöhemmin saanut suomalaisen henkilötunnuksen.

Jos henkilötunnus puuttuu kaupparekisteritiedoista, henkilö ei voi allekirjoittaa sähköistä muutosilmoitusta YTJ-palvelussa. Ilmoita henkilötunnus kaupparekisteriin, jotta sähköinen allekirjoitus jatkossa onnistuisi.

Voit ilmoittaa puuttuvan henkilötunnuksen maksutta siinä tapauksessa, että et ilmoita samalla muita asioita. Tähän ilmoitukseen ei tarvita selvityksiä henkilön valinnasta. Siirry ohjeeseen pelkän henkilötunnuksen ilmoittamisesta.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Näin ilmoitat pelkän henkilötunnuksen kaupparekisteriin

Jätä ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Käytä yritysmuodon mukaista muutosilmoituksen Y-lomaketta, sen liitelomaketta ja henkilötietolomaketta.

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten:

Täytä Y-lomakkeen sivulle 1 yrityksen perustiedot (toiminimi ja Y-tunnus) ja rastita, että ilmoitat muutoksen kaupparekisteriin. Pelkän henkilötunnuksen ilmoittaminen on maksutonta. Kirjoita sivun 2 kohtaan "Lisätietoja PRH:lle", että ilmoitat henkilötunnuksia.

Liitelomakkeelle täytät kaikkien eri tehtäviin merkittyjen henkilöiden tiedot asianomaisen tehtävän kohdalle.

Esimerkiksi osakeyhtiön kaikkien rekisteriin merkittyjen hallituksen jäsenten tiedot täytetään liitelomakkeen sivulle 1. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön kaikkien yhtiömiesten tiedot täytetään lomakkeen sivulle 3.

Henkilötietolomakkeelle kirjoitat yrityksen toiminimen ja Y-tunnuksen sekä jokaisen yrityksen eri tehtäviin merkityn henkilön nimen ja henkilötunnuksen. Katso alla kohta "Ilmoita kaikkien henkilöiden henkilötunnukset samalla ilmoituksella".

Huomio! Henkilötunnukset täytyy kirjoittaa henkilötietolomakkeelle . Älä kirjoita henkilötunnuksia muihin lomakkeisiin.

Ilmoita kaikkien henkilöiden henkilötunnukset samalla ilmoituksella

Kun ilmenee tarve ilmoittaa yhden henkilön henkilötunnus kaupparekisteriin, tulee kaikkien muidenkin eri tehtäviin merkittyjen henkilöiden henkilötunnukset ilmoittaa samalla ilmoituksella. Vain näin voidaan varmistua, että ilmoittaminen YTJ-palvelussa onnistuu jatkossa.

Tarkista ensin yrityksen kaupparekisteritiedoista, mihin tehtävään jokainen henkilö on merkitty. On mahdollista, että sama henkilö on merkitty useaan eri tehtävään. Henkilön jokainen tehtävä täytyy ilmoittaa tätä koskevassa ilmoituslomakkeen kohdassa.

Yrityksen voimassa olevat kaupparekisteritiedot voit tarkistaa Virre-tietopalvelusta. Sähköisen kaupparekisteriotteen voi ladata maksutta Virre-tietopalvelusta. Siirry Virre-tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Kuka allekirjoittaa?

Y-lomakkeen voi allekirjoittaa joku seuraavista:

  • osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • tai heidän valtuuttamansa henkilö.

Jos valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä. Prokura ei riitä allekirjoittamiseen.

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Liitä lomakkeet ja lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet kirjepostissa osoitteeseen:

PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää?

Tutustu ilmoitusten käsittelytilanteeseen.

Jos sinulla on kiire saada henkilötunnus kaupparekisteriin, liitä ilmoituksen mukaan erillinen perusteltu kiirehtimispyyntö.

Voit ilmoittaa henkilötunnuksen myös maksullisella muutosilmoituksella

Voit ilmoittaa henkilötunnuksen myös tavallisella sähköisellä muutosilmoituksella YTJ-palvelussa. Tavallinen muutosilmoitus on maksullinen.

Ilmoitukseen täytyy liittää selvitys henkilön valinnasta (esimerkiksi yhtiökokouksen päätös tai yhtiösopimus).

YTJ-palvelussa tehty ilmoitus käsitellään nopeammin kuin lomakkeella tehty ilmoitus.

Henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta

Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitukseen täytyy liittää selvitys henkilön olemassaolosta.

Selvitys on esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio henkilön passista tai ajokortista. Yhden henkilön oikeaksi todistama kopio riittää. Kopion ei tarvitse olla julkisen notaarin todistama.

Erillistä selvitystä ei tarvita, jos henkilö on jo merkitty kaupparekisteriin tai henkilön olemassaolo käy ilmi ilmoituksen muista liitteistä.

Esimerkiksi ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perustamisilmoituksen liitteenä on useimmiten ote rekisteristä, johon ulkomainen elinkeinonharjoittaja on merkitty kotimaassaan.

Tietyissä tilanteissa henkilö, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), tarvitsee PRH:n luvan toimia yrityksessä vastuu- ja johtotehtävissä. Lue lisää ETAn ulkopuolisista maista ja luvan hakemisesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 26.07.2023