Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muutos

Tarkista yhtiön voimassa olevat kaupparekisteritiedot ja yhtiösopimuksen sisältö ennen muutosilmoituksen tekemistä, jotta tiedät, mitkä tiedot vaativat muuttamista, ja mitä tietoja on lisättävä.

Avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä täytyy muuttaa yhtiösopimusta, jos halutaan muuttaa esimerkiksi seuraavia asioita:

Lue lisää yhtiösopimuksesta.

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella pysyvästi asuva tarvitsee tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä. Lue ohjeet, miten haet lupaa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuvalle.

Kuka ilmoittaa?

Avoimesta yhtiöstä joku yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiöstä joku vastuunalaisista yhtiömiehistä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen netissä. Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Kun kuolinpesä liittyy yhtiömieheksi, ilmoituksen tekeminen ei netissä YTJ palvelussa ole mahdollista. Siirry kuolinpesä ja yritystoiminta -ohjeistukseen.

Kun kuolinpesä luopuu avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuudesta ryhtymättä yhtiömieheksi, siirry kuolinpesä ja yritystoiminta -ohjeistukseen.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä. Tutustu ohjeiseen vuonna 2016 voimaan tulleen lain siirtymäsäännöksistä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoita muuttunut yhtiösopimus kokonaisuudessaan YTJ-palvelussa.

Päivitä tekstikenttään muuttunut yhtiösopimus, jonka ilmoitat kaupparekisteriin.

Huomaa: yhtiösopimus tallennetaan kaupparekisteriin siinä muodossa kuin se on tekstikentässä.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Yhtiösopimuksen muutossopimus alkuperäisenä. Yhtiösopimuksen ja sen muutossopimukset allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät). Toisinaan on kuitenkin voimassa olevassa yhtiösopimuksessa saatettu sopia helpotetusta menettelystä muuttaa yhtiösopimusta. Tutustu tarkempiin ohjeisiin yhtiösopimuksen muutoksesta.
  • Mahdollinen muu tarpeellinen selvitys tapahtuneista muutoksista. Muu selvitys voi olla esimerkiksi kauppakirja yhtiöosuuden luovutuksesta, jos luovuttaja ei ole allekirjoittanut yhtiösopimuksen muutossopimusta.

Tallenna allekirjoitetut ja skannatut liitteet valmiiksi omalle koneellesi, josta lisäät ne ilmoitukseen.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Yhtiösopimuksen muutos maksaa 140 euroa.

Jos ilmoitat lisäksi esimerkiksi seuraavia asioita, niistä menee oma maksu:

  • Toiminimen muutosilmoitus maksaa 70 euroa.
  • Rinnakkaistoiminimen ilmoitus maksaa 70 euroa.
  • Aputoiminimen ilmoittaminen maksaa 70 euroa / nimi.
  • Prokuristien ilmoittaminen maksaa 50 euroa.
  • Toimitusjohtajan ilmoittaminen maksaa 50 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeen ohjeisiin.

Vuonna 2016 voimaan tulleen lain siirtymäsäännökset

Vuoden 2016 alusta alkaen yhtiösopimuksen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. Kyseistä määräystä sovelletaan rekisteröidyn yhtiön ennen vuotta 2016 tekemään yhtiösopimuksen muuttamista koskevaan päätökseen viiden vuoden kuluttua vuoden 2016 alkamisesta.

Yhtiösopimuksen muutokset on aikaisemminkin pitänyt ilmoittaa kaupparekisteriin viipymättä. Jos rekisteröidyssä yhtiössä on ennen vuotta 2016 päätetty yhtiösopimuksen muuttamisesta, eikä muutosta ilmoiteta rekisteriin ennen vuotta 2021, muutos raukeaa.

Jos yhtiösopimuksen muutosta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi viivytyksettä, vaikka yhtiömies on sitä vaatinut määräajan kuluessa, vaatimuksen tehneellä yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista ja hakea selvitysmiehen määräämistä viiden vuoden kuluessa vuoden 2016 alkamisesta.

Siirtymänormista säädetään laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (1444/2015). Lue lisää Finlex-säädöspankista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024