Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto 1.1.2016

Maksutiedot

Pankki: Pohjola Pankki Oyj
Maksun saajan IBAN-tilinumero: FI35 5000 0120 3783 43
BIC-koodi: OKOYFIHH
Viestin tiedot: Y-tunnus tai yrityksen nimi
Tutustu tarkemmin käsittelymaksujen ohjeisiin.

Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1140
00101 HELSINKI
puh. + 358 29 509 5000
Y-tunnus 0244683-1
ALV-tunnus FI02446831

Maksamista koskevat tiedustelut

Ota yhteyttä neuvontaan. Katso yhteystiedot.

Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1751/2015).

Käsittelymaksuhinnasto paperi-ilmoituksissa ja sähköisessä ilmoittamisessa

Useimmat kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset ovat maksullisia. Käsittelymaksu paperi-ilmoituksissa maksetaan etukäteen ja kuitti maksusta liitetään ilmoituksen mukaan. Ilmoitus tulee lähettää viikon kuluessa maksamisesta. Jos ilmoitus lähetetään myöhemmin, sen käsittely hidastuu merkittävästi.

Kun osakeyhtiö perustetaan sähköisessä palvelussa tai yritys ilmoittaa muutoksia sähköisessä palvelussa, maksetaan käsittelymaksu suoraan palvelussa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla. Älä maksa käsittelymaksua etukäteen kun teet sähköisen ilmoituksen.

Siirry palvelujen ja tuotteiden maksuihin seuraavien linkkien avulla:

Perustamisilmoitukset

Palvelu
Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 110,00 0,00 110,00
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin 110,00 0,00 110,00
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 240,00 0,00 240,00
Osakeyhtiö 380,00 0,00 380,00
Osakeyhtiön sähköinen perustamisilmoitus YTJ-asiointipalvelussa 330,00 0,00 330,00
Muu perustamisilmoitus (esim. osuuskunta, asunto-osakeyhtiö, yhdistys) 380,00 0,00 380,00
Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi 100,00 0,00 100,00
Aputoiminimi / Oy sähköinen perustaminen 65,00 0,00 65,00

Muutos- ja lopettamisilmoitukset

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa.

Tutustu esimerkkeihin samalla maksulla ilmoitettavista asioista sähköisessä palvelussa. Esimerkit löydät taulukon alapuolelta. Huom! Sähköinen palvelu laskee maksun automaattisesti ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen.

Ilmoittaminen sähköisessä palvelussa
Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutosilmoitus tai oman eron ilmoitus
40,00 / asia
0,00 40,00 / asia
Yksityisen elinkeinonharjoittajan kotipaikan ja toimialan muutos
40,00 / asia 0,0040,00 / asia
Toiminimen muutosilmoitus (ei sisälly yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen muutoksen maksuun)
65,00
0,00 65,00
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen (ei sisälly yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen muutoksen maksuun) 65,00 / nimi
0,00 65,00 / nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi 0,00 65,00 / nimi
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan ja säästöpankin sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei sisällä toiminimen ja rinnakkaistoiminimen muutoksen maksua)
275,00 0,00 275,00
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei sisällä toiminimen ja rinnakkaistoiminimen muutoksen maksua)
120,00 0,00 120,00
Osakeyhtiön pääomaa ja osakkeita koskeva muutosilmoitus, joka sisältää seuraavat ilmoitustyypit:
Osakeanti
Hallitukselle annettu valtuutus
Uusien osakkeiden rekisteröiminen
Vanhan osakeantipäätöksen poistaminen
Osakkeiden lukumäärän muutos
Osakeantipäätöksen muuttaminen
Optiopäätöksen muuttaminen
Osakepääoman korotus
Osakepääomasijoitus
Rahastokorotus
Osakkeiden mitätöinti
Osakkeiden muuntaminen
Osakepääoma
Osakepääoman alentaminen

240,00 0,00 240,00
Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen 380,00 0,00 380,00
Pääoman menettäminen (myös osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poistaminen)

40,00 0,00 40,00
Hakemus kuulutuksen antamiseksi osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa 380,00 0,00 380,00
Muu muutosilmoitus (esimerkiksi aputoiminimen poisto tai rinnakkaistoiminimen poisto tai tilikauden muutos)

40,00 / asia
0,00 40,00 / asia
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 185,00 / yhtiö
0,00 185,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa
380,00 / kuulutettava yhtiö
0,00 380,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185 / yhtiö
0,00 185 / yhtiö
Ilmoitus sulautumisen raukeamisesta tai peruuttamisesta
40,00 / yhtiö
0,00 40,00 / yhtiö
Esimerkkejä sähköisessä ilmoituksessa samalla maksulla ilmoitettavista asioista (palvelu laskee maksun automaattisesti):

Osakeyhtiöllä kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella käsitellään yhtiöjärjestysmuutoksen hinnalla.

Osuuskunnalla kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos osuuskunnan edustamisessa aseman perusteella käsitellään sääntöjen muutoksen hinnalla.

Avoimella yhtiöllä tai kommandiittiyhtiöllä yhtiömiesten muutos, toimialan muutos ja yhtiön kotipaikan muutos sekä muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. sisältyvät yhtiösopimuksen muutoksen ilmoittamisen maksuun.

Kun ilmoitetaan sulautumissuunnitelma, voi suunnitelmaan liittyvän toiminimen muutoksen ilmoittaa ilman eri maksua.

Kun ilmoitetaan sulautumissuunnitelma, voi suunnitelmaan liittyvän rinnakkaistoiminimen ilmoittaa ilman eri maksua.

Osakeyhtiön pääomaa koskevan muutoksen maksulla voi ilmoittaa monta samaan maksuluokkaan kuuluvaa asiaa kerralla.

Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisen maksulla voi ilmoittaa yhdellä kertaa monta optiopäätöstä.

HUOMIO! Yhtiöjärjestyksen muutoksen maksulla ei voi ilmoittaa pääoma-asioita tai henkilömuutoksia.

Osakeyhtiön pääomaa ja osakkeita koskevalla maksulla ei voida esimerkiksi ilmoittaa henkilömuutoksia.

Ilmoittaminen paperilomakkeella
Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
YRITYKSEN TOIMIELINTEN MUUTOKSET
Ilmoitus hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutoksesta
40,00/asia + 45,00/ ilmoitus 0,00 40,00/asia + 45,00/ ilmoitus
Henkilön oman eron ilmoitus kaupparekisteriin merkitystä tehtävästä
85,00 0,00 85,00
Henkilön oman eron ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen (esim. tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen). maksuton 0,00 maksuton
YKSITYINEN ELINKEINONHARJOITTAJA
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton 0,00 maksuton
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin 110,00 0,00 110,00
Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutos 100,00 0,00 100,00
Muut muutokset (esim. kunta, josta toimintaa johdetaan, aputoiminimestä luopuminen) 85,00 0,00 85,00
Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi 100,00 0,00 100,00
Elinkeinotoiminnan lopettaminen maksuton 0,00 maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen maksuton 0,00 maksuton
AVOIN YHTIÖ, KOMMANDIITTIYHTIÖ
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton 0,00 maksuton
Muutos osakeyhtiöksi 380,00 0,00 380,00
Yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 190,00 0,00 190,00
Muut muutokset (esim. aputoiminimestä luopuminen) 85,00 0,00 85,00

Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi

100,00 0,00 100,00
Yhtiön purkaminen maksuton 0,00 maksuton
OSAKEYHTIÖT, ASUNTO-OSAKEYHTIÖT, OSUUSKUNNAT
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton

Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutos paperilomakkeilla

Esimerkkejä maksuista ohjeissa, esim.
Hallitus
Toimitusjohtaja

40,00/ asia + 45,00/ ilmoitus 0,00 40,00/ asia + 45,00/ ilmoitus
Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutos(hintaan sis. samalla ilmoituksella ilmoitettavat muut yleiset muutokset, kuten uusi hallitus. Huom.aputoiminimen ilmoittamisesta aina erillinen maksu). 380,00 0,00 380,00

Pääomatietojen muutos

Esim. Osakeantipäätös,
Osakkeiden lukumäärään liittyvät muut muutokset,
Osakkeiden muunto,
Osakepääoman korottaminen,
Osakepääoman alentaminen ilman kuulutusmenettelyä,
Valtuutukset hallitukselle pääoma- ja osakeasioissa,
Vararahaston ja ylikurssirahaston alentaminen
Osuusmaksun korottamistavat,
Osuusmaksun alentamisen täytäntöönpano.

285,00 0,00 285,00
Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskeva päätös 420,00 0,00 420,00
Osakepääoman menettäminen 85,00 0,00 85,00
Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi 380,00 0,00 380,00
Muut muutokset (esim. selvitystilaan asettaminen, aputoiminimestä luopuminen) 85,00 0,00 85,00
Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi 100,00 0,00 100,00
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen maksuton 0,00 maksuton
ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön tai osuuskunnan velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettaessa tai niistä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa. 520,00 0,00 520,00
SÄÄSTÖPANKIT, ASUMISOIKEUSYHDISTYKSET, VAKUUTUSYHDISTYKSET
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton 0,00 maksuton
Sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muutos (hintaan sis. samalla ilmoituksella ilmoitettavat muut muutokset) 380,00 0,00 380,00

Pääomatietojen muutos

Peruspääoman korotus
Kantarahaston korotus
Takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksu

285,00 0,00 285,00
Muut muutokset (esim. aputoiminimestä luopuminen) 85,00 0,00 85,00
Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi 100,00 0,00 100,00
Lopettamisilmoitus maksuton maksuton
AATTEELLINEN YHDISTYS, TALOUDELLINEN YHDISTYS
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton 0,00 maksuton
Muutos osuuskunnaksi 380,00 0,00 380,00
Muut muutokset (esim. toimialan muutos, aputoiminimestä luopuminen)) 85,00 0,00 85,00
Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi 100,00 0,00 100,00
Lopettamisilmoitus maksuton 0,00 maksuton
MUUT YRITYSMUODOT
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton 0,00 maksuton
Muut muutokset (esim. aputoiminimestä luopuminen) 85,00 0,00 85,00
Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi 100,00 0,00 100,00
Lopettamisilmoitus maksuton 0,00 maksuton

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Ilmoittaminen paperilomakkeella
Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 225,00 / yhteisö 0,00

225,00 / yhteisö

Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumisasiassa 420,00 / kuulutettava yhteisö 0,00

420,00 / kuulutettava yhteisö

Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 225,00 / yhteisö 0,00

225,00 / yhteisö

Sulautumisprosessin peruuttaminen 85,00 0,00 85,00
Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 225,00 / yhteisö 0,00 225,00 / yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille jakautumisasiassa 420,00 / kuulutettava yhteisö 0,00 420,00 / kuulutettava yhteisö
Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta 225,00 / yhteisö 0,00 225,00 / yhteisö
Jakautumisprosessin peruuttaminen 85,00 0,00 85,00

Osakeyhtiöille on esimerkkejä maksuista seuraavissa ohjeissa:

Tilinpäätösilmoitukset

Palvelu Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Tilinpäätös maksuton 0,00 maksuton

Hakemukset

Palvelu Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Hakemus osakeyhtiön ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen 210,00 0,00 210,00
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210,00 0,00 210,00
Julkisen haasteen hakemus 210,00 0,00 210,00
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 85,00 0,00 85,00
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 85,00 0,00 85,00

Hakemus toimia poikkeusluvalla:

Sivuliikkeen perustajana

Osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä

Asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana

Avoimen yhtiön yhtiömiehenä
ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä

Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana

120,00

Laskutetaan jälkikäteen

Lisäksi laskutuslisä 6,50.

0,00

120,00

Laskutetaan jälkikäteen

Lisäksi laskutuslisä 6,50.

Palvelu Perushinta (€) ALV
24 %
Hinta (€)

Kansainvälinen yhteisötunnus (LEI-tunnus) -hakemus

110,00 26,40 136,40
Kansainvälinen yhteisötunnus (LEI-tunnus) vuosimaksu 70,00 16,80 86,80
Laskutuslisä 6,50 1,56 8,06
Painatusrekisteri-ilmoitukset
Palvelu Perushinta (€)

ALV
24 %

Hinta (€)
Painatusrekisteri-ilmoitus 55,00 13,20 68,20