Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kaupparekisterin ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksuhinnasto

Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen PRH:n maksullisista suoritteista. Löydät linkin voimassa olevaan maksuasetukseen PRH:ta koskeva lainsäädäntö -sivulta.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen ALV on 0 % lukuun ottamatta painatusrekisteri-ilmoituksia, joiden ALV on 24 %.

Hinnastoon on merkitty hinnat sähköisille ja paperisille ilmoituksille ja hakemuksille.

Sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa maksetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen.

Huomaa: Jos osakeyhtiön tai sivuliikkeen ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä YTJ-palvelussa, voit tehdä sähköisen ilmoituksen tai hakemuksen verkkolomakkeella sähköisen ilmoituksen hinnalla.

Verkkolomakkeella (osakeyhtiöt ja sivuliikkeet tietyissä ilmoituksissa) ja paperilomakkeella jätettävissä ilmoituksissa maksu täytyy yleensä maksaa etukäteen ja liittää kuitti ilmoitukseen.

Joidenkin hakemusten ja viivästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksua ei makseta etukäteen, vaan PRH lähettää käsittelymaksusta laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tutustu tarkemmin käsittelymaksujen ohjeisiin.

Siirry hinnastoon

Perustaminen, kaikki yritysmuodot

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain:

Sulautumis- ja jakautumisasiat, kaikki yritysmuodot

Selvitystila- ja konkurssiasiat, kaikki yritysmuodot

Muut hakemukset, kaikki yritysmuodot

Painatusrekisteri-ilmoitukset, kaikki yritysmuodot

Siirry LEI-tunnuksen hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Perustaminen, kaikki yritysmuodot

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %) Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Osakeyhtiön ohjattu perustaminen YTJ-palvelussa
280,00 Ei mahdollinen
Osakeyhtiön perustamisilmoitus
370,00 370,00
Sivuliikkeen perustamisilmoitus
370,00 370,00
Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisilmoitus
370,00 Ei mahdollinen
Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) perustamisilmoitus
70,00 70,00
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin 70,00 70,00
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus
Ei mahdollinen 280,00
Muun yritysmuodon (esimerkiksi osuuskunta, yhdistys) perustamisilmoitus
Ei mahdollinen 370,00
Aputoiminimen ilmoittaminen
70,00 / nimi 70,00 / nimi

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja vakuutusosakeyhtiö

Palvelu Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Maksuton Maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä (linkistä pääset ohjeeseen, jossa esimerkkejä hinnoista) 50,00 / asia 50,00 / asia
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen muutoksessa ilmoituksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Ilmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 280 euron lisäksi 70 euroa / nimi. Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 50 euroa.
280,00


280,00


Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos uuteen sähköiseen muotoon yhtiöjärjestyksen sisältöä muuttamatta. Maksuton Ei mahdollinen
Aputoiminimen ilmoittaminen 70,00 / nimi 70,00 / nimi
Osakepääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät osakepääoman ja osakkeiden muutokset):
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
- hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
280,00


280,00


Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen 280,00 + 180,00/kuulutus 280,00 + 180,00 / kuulutus
Osakepääoman menettäminen tai osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto 50,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
50,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus lunastusoikeuden tai velvollisuuden syntymisestä
50,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus lunastusoikeuden tai velvollisuuden lakkaamisesta 50,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus uskotun miehen selonteosta
50,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus välitystuomiosta
50,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00
Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) 440,00
440,00
Yritysmuodon muutos asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 370,00 Ei mahdollinen
Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi
370,00 370,00
Yritysmuodon muutos, jonka rekisteröinti ei edellytä kuulutuksen antamista 370,00 370,00
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen 280,00 + 180,00/kuulutus 280,00 + 180,00 / kuulutus
Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ilmoitus yhtiömuodon rekisteröimiseksi Ei mahdollinen Maksuton
Asiakirjan julkistaminen muulla kielellä (vieraskielinen asiakirja)
50,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
50,00
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto tai tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta) 50,00 / asia 50,00 / asia
Tilinpäätöksen ilmoittaminen sähköisessä asiointipalvelussa, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen muuta kuin sähköistä asiointipalvelua käyttäen 100,00
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ennen 1.12.2024 päättyvältä tilikaudelta, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 100,00 100,00
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen Maksuton (lopputilityksen ilmoittaminen sähköisesti mahdollista, kun yritys on vielä rekisterissä)
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö). Linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.
Maksuton Maksuton
Saneerausmenettelyä koskeva ilmoitus
50,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
50,00
Yhtiön kotipaikan siirto, sulautuminen tai jakautuminen Suomesta EU-alueelle Ei mahdollinen 500,00

Takaisin ylös

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä)

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin. 70,00 70,00
Prokuristin ilmoittaminen 50,00 50,00
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Toiminimen muutos 70,00
70,00
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 70,00 / nimi 70,00 / nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 70,00 / nimi 70,00 / nimi
Muu muutos (esim. kotipaikan tai toimialan muutos, aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 50,00 / asia 50,00 / asia
Tilinpäätöksen ilmoittaminen sähköisessä asiointipalvelussa, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton

Tilinpäätöksen ilmoittaminen muuta kuin sähköistä asiointipalvelua käyttäen 100,00
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ennen 1.12.2024 päättyvältä tilikaudelta, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
100,00
100,00
Elinkeinotoiminnan lopettaminen
Maksuton Maksuton

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Palvelu
Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton
Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen
Maksuton
Muutos osakeyhtiöksi Ei mahdollinen 370,00
Toimitusjohtajan tai prokuristin ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 50,00 / asia 50,00 / asia
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Yhtiösopimuksen muutos

Yhtiösopimuksen muutoksessa ilmoituksen hintaan sisältyvät yhtiömiesten muutos, toimialan muutos ja yhtiön kotipaikan muutos sekä muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. llmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 140 euron lisäksi 70 euroa / nimi.
140,00


140,00


Aputoiminimen ilmoittaminen 70,00 / nimi 70,00 / nimi
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 50,00 / asia 50,00 / asia
Tilinpäätöksen ilmoittaminen sähköisessä asiointipalvelussa, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen muuta kuin sähköistä asiointipalvelua käyttäen 100,00
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ennen 1.12.2024 päättyvältä tilikaudelta, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 100,00 100,00
Yhtiön purkaminen Ei mahdollinen
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.)
Maksuton
Maksuton

Osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuspankki ja säästöpankki

Palvelu Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen Maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 50,00 / asia 50,00 / asia
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos


Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksessa ilmoituksen hintaan sisältyvät kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 280 euron lisäksi 70 euroa / nimi.
280,00


280,00


Aputoiminimen ilmoittaminen 70,00 / nimi 70,00 / nimi
Osuuspääoman menettäminen tai osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto Ei mahdollinen 50,00
Pääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät pääoman ja osakkeiden muutokset), esimerkiksi:
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
Ei mahdollinen 280,00


Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen Ei mahdollinen 280,00 + 180,00 / kuulutus


Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen ( hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) Ei mahdollinen 440,00


Yritysmuodon muutos ilman kuulutushakemusta Ei mahdollinen 370,00
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen Ei mahdollinen 280,00 + 180,00 / kuulutus
Muu muutos (Esim. aputoiminimen poisto, tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutosta. ) 50,00 / asia 50,00 / asia
Tilinpäätöksen ilmoittaminen sähköisessä asiointipalvelussa, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen muuta kuin sähköistä asiointipalvelua käyttäen 100,00
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ennen 1.12.2024 päättyvältä tilikaudelta, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 100,00
100,00
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen Maksuton (lopputilityksen ilmoittaminen sähköisesti mahdollista, kun yritys on vielä rekisterissä)
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen)
Maksuton Maksuton

Takaisin ylös

Muut yritysmuodot

Huomio! Sivuliikkeen muutosilmoitus on maksuton, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Sivuliikkeen elinkeinonharjoittaja on osakeyhtiömuotoinen yhtiö.
  2. Elinkeinonharjoittajan kotipaikka on Euroopan unionin jäsenmaassa.
  3. Ilmoitus ei koske aputoiminimeä.
Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen
Maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä
50,00 / asia
50,00 / asia
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä
Maksuton
Maksuton
Sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muutos
Ei mahdollinen
280,00


Yritysmuodon muutos
Ei mahdollinen 370,00
Aputoiminimen ilmoittaminen
Ei mahdollinen
70,00 / nimi
Pääomatietojen muutos: peruspääoman korotus, kantarahaston korotus, takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksu
Ei mahdollinen
280,00


Pääoman menettäminen
Ei mahdollinen
50,00
Muu muutos (esim. aputoiminimen poisto)
Ei mahdollinen
50,00 / asia
Tilinpäätöksen ilmoittaminen sähköisessä asiointipalvelussa, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
Maksuton

Tilinpäätöksen ilmoittaminen muuta kuin sähköistä asiointipalvelua käyttäen 100,00
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ennen 1.12.2024 päättyvältä tilikaudelta, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 100,00
100,00
Lopettamisilmoitus
Maksuton
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (asumisoikeusyhdistys, vakuutusyhdistys, eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, eurooppayhtiö, hypoteekkiyhdistys). Linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.
Maksuton
Maksuton

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %)
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen (hinta sisältää suunnitelmaan liittyvän toiminimen muutoksen tai rinnakkaistoiminimen) 240,00 / yhtiö
240,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 180,00 / kuulutettava yhtiö
180,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 240,00 / yhtiö
240,00 / yhtiö
Ilmoitus sulautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta
50,00 / yhtiö
50,00 / yhtiö
Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen
240,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
240,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi jakautumisasiassa
180,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 180,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta
240,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 240,00 / yhtiö
Ilmoitus jakautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta
50,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00 / yhtiö

Osakeyhtiöille on esimerkkejä maksuista seuraavissa ohjeissa:

Selvitystila- ja konkurssiasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus tai -hakemus
(€, sis. ALV 0 %)
Ilmoitus selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimiseksi 50,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00 / yhtiö
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 50,00 50,00
Hakemus julkisesta haasteesta velkojille 180,00 180,00
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön määräämiseksi selvitystilaan
50,00 50,00
Ilmoitus selvitystilan jatkamisesta 50,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00
Ilmoitus selvitystilan lopettamisesta 50,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 50,00

Muut hakemukset

Palvelu Sähköinen hakemus (€, sis. ALV 0 %) Paperihakemus
(€, sis. ALV 0 %)
Hakemus osakeyhtiön ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen 180,00
180,00
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 180,00 180,00
Hakemus toimia poikkeusluvalla
- osakeyhtiön hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä
- asunto-osakeyhtiön hallituksessa tai isännöitsijänä.
140,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.

Sähköinen hakemus mahdollinen vain osakeyhtiön johto- tai vastuutehtävissä olevalle
140,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.
Hakemus toimia poikkeusluvalla
- osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä,
- asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä,
- eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana,
- yksityisenä elinkeinonharjoittajana,
- avoimen yhtiön yhtiömiehenä
- kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä
Ei mahdollinen 50,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkeenpäin.
Hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi
Ei mahdollinen
400,00
Lupa sivuliikkeen perustamiselle Suomeen
50,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen. 50,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.
Muut hakemusasiat 50,00 50,00

Painatusrekisteri-ilmoitukset

Painatusrekisteri-ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.

Palvelu Perushinta (€) ALV 24% Hinta (€, sis. ALV 24 %), maksetaan etukäteen
Painatusrekisteri-ilmoitus 55,00 13,20 68,20
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.05.2024