Kaupparekisterin ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksuhinnasto

Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen PRH:n maksullisista suoritteista. Löydät linkin voimassa olevaan maksuasetukseen PRH:ta koskeva lainsäädäntö -sivulta.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen ALV on 0 % lukuun ottamatta painatusrekisteri-ilmoituksia, joiden ALV on 24 %.

Hinnastoon on merkitty hinnat sähköisille ja paperisille ilmoituksille ja hakemuksille.

Sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa maksetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen.

Huomaa: Jos osakeyhtiön tai sivuliikkeen ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä YTJ-palvelussa, voit tehdä sähköisen ilmoituksen tai hakemuksen verkkolomakkeella sähköisen ilmoituksen hinnalla.

Verkkolomakkeella (osakeyhtiöt ja sivuliikkeet tietyissä ilmoituksissa) ja paperilomakkeella jätettävissä ilmoituksissa maksu täytyy yleensä maksaa etukäteen ja liittää kuitti ilmoitukseen.

Joidenkin hakemusten ja viivästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksua ei makseta etukäteen, vaan PRH lähettää käsittelymaksusta laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tutustu tarkemmin käsittelymaksujen ohjeisiin.

Siirry hinnastoon

Perustaminen, kaikki yritysmuodot

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain:

Sulautumis- ja jakautumisasiat, kaikki yritysmuodot

Selvitystila- ja konkurssiasiat, kaikki yritysmuodot

Muut hakemukset, kaikki yritysmuodot

Painatusrekisteri-ilmoitukset, kaikki yritysmuodot

Siirry LEI-tunnuksen hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Perustaminen, kaikki yritysmuodot

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Osakeyhtiön ohjattu perustaminen YTJ-palvelussa
240,00Ei mahdollinen
Osakeyhtiön perustamisilmoitus
320,00 380,00
Sivuliikkeen perustamisilmoitus
320,00 380,00
Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisilmoitus
320,00Ei mahdollinen
Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) perustamisilmoitus
60,00115,00
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin 60,00 115,00
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus
Ei mahdollinen 240,00
Muun yritysmuodon (esimerkiksi osuuskunta, yhdistys) perustamisilmoitus
Ei mahdollinen 380,00
Aputoiminimen ilmoittaminen
60,00 / nimi 115,00 / nimi

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja vakuutusosakeyhtiö


Palvelu Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Maksuton Maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä (linkistä pääset ohjeeseen, jossa esimerkkejä hinnoista) 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Yhtiöjärjestyksen muutos 240,00

Yhtiöjärjestyksen muutoksessa sähköisen ilmoituksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella.

Sähköisen ilmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 240 euron lisäksi 60 euroa / nimi.

Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 40 euroa.
380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset.

Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos uuteen sähköiseen muotoon yhtiöjärjestyksen sisältöä muuttamatta. Maksuton Ei mahdollinen
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Osakepääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät osakepääoman ja osakkeiden muutokset):
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
- hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
240,00

Sähköisen ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
295,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen 620,00 (240,00 + 380,00)

Sähköisen ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
520,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Osakepääoman menettäminen tai osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto 40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
95,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus lunastusoikeuden tai velvollisuuden syntymisestä
40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus lunastusoikeuden tai velvollisuuden lakkaamisesta 40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus uskotun miehen selonteosta
40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
Vähemmistöosakkeet: ilmoitus välitystuomiosta
40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) 380,00

Sähköisen ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
435,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 320,00 380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi
320,00 380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen 700,00 520,00
Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ilmoitus yhtiömuodon rekisteröimiseksi Ei mahdollinen Maksuton
Asiakirjan julkistaminen muulla kielellä (vieraskielinen asiakirja)
40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
95,00
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto tai tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 85,00 85,00
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen Maksuton (lopputilityksen ilmoittaminen sähköisesti mahdollista, kun yritys on vielä rekisterissä)
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö). Linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.
Maksuton Maksuton
Saneerausmenettelyä koskeva ilmoitus
40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
95,00

Takaisin ylös

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä)

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin. 60,00 115,00
Prokuristin ilmoittaminen 40,00 95,00
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Toiminimen muutos 60,00
115,00
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Muu muutos (esim. kotipaikan tai toimialan muutos, aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton
Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
85,00
85,00
Elinkeinotoiminnan lopettaminen
Maksuton Maksuton

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Palvelu
Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton
Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen
Maksuton
Muutos osakeyhtiöksi Ei mahdollinen 380,00
Toimitusjohtajan tai prokuristin ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Yhtiösopimuksen muutos
120,00

Yhtiösopimuksen muutoksessa sähköisen ilmoituksen hintaan sisältyvät yhtiömiesten muutos, toimialan muutos ja yhtiön kotipaikan muutos sekä muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Sähköisen ilmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 120 euron lisäksi 60 euroa / nimi.
190,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 85,00 85,00
Yhtiön purkaminen Ei mahdollinen
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.)
Maksuton
Maksuton

Osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuspankki ja säästöpankki

Palvelu Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen Maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos 240,00

Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksessa sähköisen ilmoituksen hintaan sisältyvät kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Sähköisen ilmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 240 euron lisäksi 60 euroa / nimi.
380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Osuuspääoman menettäminen tai osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto Ei mahdollinen 95,00
Pääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät pääoman ja osakkeiden muutokset), esimerkiksi:
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
Ei mahdollinen 295,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen Ei mahdollinen 520,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen ( hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) Ei mahdollinen 435,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos ilman kuulutushakemusta Ei mahdollinen 380,00
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen Ei mahdollinen 520,00
Muu muutos (Esim. aputoiminimen poisto, tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutosta. Muun muutoksen hinta koskee myös hallintoneuvoston ilmoittamista paperilomakkeilla.) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton
Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 85,00
85,00
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen Maksuton (lopputilityksen ilmoittaminen sähköisesti mahdollista, kun yritys on vielä rekisterissä)
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen)
Maksuton Maksuton

Takaisin ylös

Muut yritysmuodot

Huomio! Sivuliikkeen muutosilmoitus on maksuton, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Sivuliikkeen elinkeinonharjoittaja on osakeyhtiömuotoinen yhtiö.
  2. Elinkeinonharjoittajan kotipaikka on Euroopan unionin jäsenmaassa.
  3. Ilmoitus ei koske aputoiminimeä.
Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %)
Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen
Maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä
40,00 / asia
40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä
Maksuton
Maksuton
Sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muutos
Ei mahdollinen
380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos
Ei mahdollinen 380,00
Aputoiminimen ilmoittaminen
Ei mahdollinen
115,00 / nimi
Pääomatietojen muutos: peruspääoman korotus, kantarahaston korotus, takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksu
Ei mahdollinen
295,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Pääoman menettäminen
Ei mahdollinen
95,00
Muu muutos (esim. aputoiminimen poisto)
Ei mahdollinen
95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
Maksuton
Maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
85,00
85,00
Lopettamisilmoitus
Maksuton
Maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (asumisoikeusyhdistys, vakuutusyhdistys, eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, eurooppayhtiö, hypoteekkiyhdistys). Linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.
Maksuton
Maksuton

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus
(€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %)
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen (hinta sisältää suunnitelmaan liittyvän toiminimen muutoksen tai rinnakkaistoiminimen) 185,00 / yhtiö
240,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 380,00 / kuulutettava yhtiö
435,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185,00 / yhtiö
240,00 / yhtiö
Ilmoitus sulautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta
40,00 / yhtiö
95,00
Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen
185,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
240,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi jakautumisasiassa
380,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 435,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta
185,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 240,00 / yhtiö
Ilmoitus jakautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta
40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00

Osakeyhtiöille on esimerkkejä maksuista seuraavissa ohjeissa:

Selvitystila- ja konkurssiasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %)
Paperi-ilmoitus tai -hakemus
(€, sis. ALV 0 %)
Ilmoitus selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimiseksi 40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 40,00 95,00
Hakemus julkisesta haasteesta velkojille 155,00 210,00
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön määräämiseksi selvitystilaan
Ei mahdollinen 95,00
Ilmoitus selvitystilan jatkamisesta 40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
Ilmoitus selvitystilan lopettamisesta 40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00

Muut hakemukset

Palvelu Sähköinen hakemus (€, sis. ALV 0 %) Paperihakemus
(€, sis. ALV 0 %)
Hakemus osakeyhtiön ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen 155,00
210,00
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 155,00 210,00
Hakemus toimia poikkeusluvalla:

-osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana
- osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä
- asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä
- yksityisenä elinkeinonharjoittajana
- avoimen yhtiön yhtiömiehenä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä
- eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana
65,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.

Sähköinen hakemus mahdollinen vain osakeyhtiön johto- tai vastuutehtävissä olevalle
120,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.
Hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi
Ei mahdollinen
400,00
Lupa sivuliikkeen perustamiselle Suomeen
65,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen. 120,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.

Painatusrekisteri-ilmoitukset

Painatusrekisteri-ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.

Palvelu Perushinta (€) ALV 24% Hinta (€, sis. ALV 24 %), maksetaan etukäteen
Painatusrekisteri-ilmoitus 55,00 13,20 68,20
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.11.2022