Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto

Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (938/2017).

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen ALV on 0 % lukuun ottamatta painatusrekisteri-ilmoituksia, joiden ALV on 24 %.

Hinnastoon on merkitty sähköisten ja paperisten ilmoitusten hinnat. Sähköinen ilmoitus maksetaan sähköisessä palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Paperi-ilmoituksen maksu suoritetaan etukäteen.

Tutustu tarkemmin käsittelymaksujen ohjeisiin.

Siirry hinnastoon

Perustaminen, kaikki yritysmuodot

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain:

Sulautumis- ja jakautumisasiat, kaikki yritysmuodot

Selvitystila- ja konkurssiasiat, kaikki yritysmuodot

Muut hakemukset, kaikki yritysmuodot

Painatusrekisteri-ilmoitukset, kaikki yritysmuodot

Siirry LEI-tunnuksen hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Perustaminen

Palvelu Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osakeyhtiö 330,00 380,00
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 75,00
110,00
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin 75,00 110,00
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ei mahdollinen 240,00
Muu yritysmuoto (esim. osuuskunta, asunto-osakeyhtiö, yhdistys) ei mahdollinen 380,00
Aputoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi
100,00 / nimi

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen
ei mahdollinen maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä
Esimerkkejä maksuista kotisivuohjeessamme
40,00 / asia 40,00 / asia + 45,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Yhtiöjärjestyksen muutos 275,00 A 380,00 **
Aputoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi 100,00 / nimi
Osakepääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät osakepääoman ja osakkeiden muutokset):
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
- hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
240,00 1 285,00 **
Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen 620,00 1
(240,00 + 380,00)
520,00 **
Osakepääoman menettäminen tai osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto 40,00 85,00
Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) 380,00 1 420,00 **
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen ei mahdollinen 520,00
Julkistaminen muulla kielellä ei mahdollinen 85,00
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto tai tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta) 40,00 / asia 85,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton

A) Sähköisessä palvelussa yhtiöjärjestyksen muutoksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 275 euron lisäksi 65 euroa / nimi.
Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 40 euroa.


**)
Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.


1)
Sähköisessä palvelussa tämän ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.

Takaisin ylös

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin. 75,00 110,00
Prokuristin ilmoittaminen 40,00 85,00
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Toiminimen muutos 65,00 100,00
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi 100,00 / nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi 100,00 / nimi
Muu muutos (esim. kotipaikan tai toimialan muutos, aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 85,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Elinkeinotoiminnan lopettaminen maksuton maksuton

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Palvelu Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Muutos osakeyhtiöksi ei mahdollinen 380,00
Toimitusjohtajan tai prokuristin ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 45,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Yhtiösopimuksen muutos 120,00 B 190,00 **
Aputoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi 100,00 / nimi
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 85,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Yhtiön purkaminen ei mahdollinen maksuton

B) Sähköisessä palvelussa yhtiösopimuksen muutoksen hintaan sisältyvät yhtiömiesten muutos, toimialan muutos ja yhtiön kotipaikan muutos sekä muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 120 euron lisäksi 65 euroa / nimi.

**) Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.

Osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuspankki, säästöpankki

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen
ei mahdollinen maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 45,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos 275,00 C 380,00 **
Aputoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi 100,00 / nimi
Osuuspääoman menettäminen tai osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto ei mahdollinen 85,00

Pääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät pääoman ja osakkeiden muutokset), esimerkiksi:
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
- hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.

ei mahdollinen 285,00 **
Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen ei mahdollinen 520,00 **
Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen ( hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) ei mahdollinen 420,00 **
Yritysmuodon muutos ilman kuulutushakemusta ei mahdollinen 380,00
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen ei mahdollinen 520,00
Muu muutos (Esim. aputoiminimen poisto, tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutosta. Muun muutoksen hinta koskee myös hallintoneuvoston ilmoittamista paperilomakkeilla.) 40,00 / asia 85,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton

C) Sähköisessä palvelussa sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksen hintaan sisältyvät kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 275 euron lisäksi 65 euroa / nimi.


**)
Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.

Takaisin ylös

Muut yritysmuodot

Palvelu Sähköinen ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa
Paperi-ilmoitus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 45,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muutos ei mahdollinen 380,00 **
Yritysmuodon muutos ei mahdollinen 380,00
Aputoiminimen ilmoittaminen ei mahdollinen 100,00 / nimi
Pääomatietojen muutos: peruspääoman korotus, kantarahaston korotus, takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksu ei mahdollinen 285,00 **
Pääoman menettäminen ei mahdollinen 85,00
Muu muutos
(esim. aputoiminimen poisto)
ei mahdollinen 85,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Lopettamisilmoitus ei mahdollinen maksuton

**) Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussaPaperi-ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan
etukäteen
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen (hinta sisältää suunnitelmaan liittyvän toiminimen muutoksen tai rinnakkaistoiminimen) 185,00 / yhtiö 2 225,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 380,00 / kuulutettava
yhtiö 2
420,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185,00 / yhtiö 2 225,00 / yhtiö
Ilmoitus sulautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta 40,00 / yhtiö 2 85,00
Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen ei mahdollinen 225,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi jakautumisasiassa ei mahdollinen 420,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta ei mahdollinen 225,00 / yhtiö
Ilmoitus jakautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta ei mahdollinen 85,00
Aputoiminimen ilmoittaminen 65,00 / nimi 100,00 / nimi

2) Sähköinen ilmoittaminen on mahdollista tavallisessa ja tytäryhtiösulautumisessa, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.

Osakeyhtiöille on esimerkkejä maksuista seuraavissa ohjeissa:

Selvitystila- ja konkurssiasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus tai -hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Ilmoitus selvitystilaan asettamisesta ei mahdollinen 85,00
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi ei mahdollinen 85,00
Hakemus julkisesta haasteesta velkojille ei mahdollinen 210,00
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön määräämiseksi selvitystilaan ei mahdollinen 85,00
Ilmoitus selvitystilan jatkamisesta ei mahdollinen 85,00
Ilmoitus selvitystilan lopettamisesta ei mahdollinen 85,00

Muut hakemukset

Palvelu Sähköinen hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperihakemus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Hakemus osakeyhtiön ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen ei mahdollinen 210,00
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat ei mahdollinen 210,00

Hakemus toimia poikkeusluvalla:

- osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana
- osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä
- asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä
- yksityisenä elinkeinonharjoittajana
- avoimen yhtiön yhtiömiehenä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä
- eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana

ei mahdollinen 120,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen

Painatusrekisteri-ilmoitukset

PalveluPerushinta (€)ALV
24 %
Hinta (€, sis. ALV 24 %), maksetaan etukäteen
Painatusrekisteri-ilmoitus 55,00 13,2068,20
Painatusrekisteri-ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.09.2018