Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto

Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen PRH:n maksullisista suoritteista. Löydät linkin voimassa olevaan maksuasetukseen ”PRH:ta koskeva lainsäädäntö” -sivulta.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen ALV on 0 % lukuun ottamatta painatusrekisteri-ilmoituksia, joiden ALV on 24 %.

Hinnastoon on merkitty sähköisten ja paperisten ilmoitusten hinnat. Sähköinen ilmoitus maksetaan sähköisessä palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Paperi-ilmoituksen maksu suoritetaan etukäteen. Viivästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksua ei kuitenkaan makseta etukäteen, vaan PRH lähettää käsittelymaksusta laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tutustu tarkemmin käsittelymaksujen ohjeisiin.

Siirry hinnastoon

Perustaminen, kaikki yritysmuodot

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain:

Sulautumis- ja jakautumisasiat, kaikki yritysmuodot

Selvitystila- ja konkurssiasiat, kaikki yritysmuodot

Muut hakemukset, kaikki yritysmuodot

Painatusrekisteri-ilmoitukset, kaikki yritysmuodot

Siirry LEI-tunnuksen hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Perustaminen, kaikki yritysmuodot

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osakeyhtiö 275,00 380,00
Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 275,00 Ei mahdollinen
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 60,00 115,00
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin 60,00 115,00
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ei mahdollinen 240,00
Muu yritysmuoto (esim. osuuskunta, yhdistys) ei mahdollinen 380,00
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi

Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö


Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä Esimerkkejä maksuista kotisivuohjeessamme 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Yhtiöjärjestyksen muutos 275,00

Sähköisessä palvelussa yhtiöjärjestyksen muutoksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 275 euron lisäksi 60 euroa / nimi.

Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 40 euroa.
380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos uuteen sähköiseen muotoon yhtiöjärjestyksen sisältöä muuttamatta. maksuton ei mahdollinen
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Osakepääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät osakepääoman ja osakkeiden muutokset): Osakepääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät osakepääoman ja osakkeiden muutokset):
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
- hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
240,00

Sähköisessä palvelussa tämän ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
295,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen 620,00 (240,00 + 380,00)

Sähköisessä palvelussa tämän ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
520,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Osakepääoman menettäminen tai osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto 40,00 95,00
Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) 380,00

Sähköisessä palvelussa tämän ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
435,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 275,00 380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen ei mahdollinen 520,00
Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ilmoitus yhtiömuodon rekisteröimiseksi ei mahdollinen maksuton
Julkistaminen muulla kielellä ei mahdollinen 95,00
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto tai tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen 85,00
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Toimialan täsmentäminen (ennen 1.1.2019 rekisteröity toimiala) ei mahdollinen maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö) maksuton maksuton

Takaisin ylös

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin. 60,00 115,00
Prokuristin ilmoittaminen 40,00 95,00
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Toiminimen muutos 60,00 115,00
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Muu muutos (esim. kotipaikan tai toimialan muutos, aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen 85,00
Elinkeinotoiminnan lopettaminen maksuton maksuton
Toimialan täsmentäminen (ennen 1.1.2019 rekisteröity toimiala) ei mahdollinen maksuton

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Muutos osakeyhtiöksi ei mahdollinen 380,00
Toimitusjohtajan tai prokuristin ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Yhtiösopimuksen muutos 120,00

Sähköisessä palvelussa yhtiösopimuksen muutoksen hintaan sisältyvät yhtiömiesten muutos, toimialan muutos ja yhtiön kotipaikan muutos sekä muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 120 euron lisäksi 60 euroa / nimi.
190,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen 85,00
Yhtiön purkaminen ei mahdollinen maksuton
Toimialan täsmentäminen (ennen 1.1.2019 rekisteröity toimiala) ei mahdollinen maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen maksuton maksuton

Osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuspankki ja säästöpankki


Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos 275,00

Sähköisessä palvelussa sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksen hintaan sisältyvät kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Hintaan eivät sähköisessä palvelussa sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 275 euron lisäksi 60 euroa / nimi.
380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
Osuuspääoman menettäminen tai osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto ei mahdollinen 95,00
Pääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät pääoman ja osakkeiden muutokset), esimerkiksi:
- osakeanti
- osakeantipäätöksen muuttaminen
- vanhan osakeantipäätöksen poisto
hallitukselle annettu valtuutus
- optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
- osakepääoman korotus
- osakepääomasijoitus
- rahastokorotus
- osakkeiden lukumäärän muutos
- uusien osakkeiden rekisteröiminen
- osakkeiden mitätöinti
- osakkeiden muuntaminen
- osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
ei mahdollinen 295,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen ei mahdollinen 520,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen ( hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) ei mahdollinen 435,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos ilman kuulutushakemusta ei mahdollinen 380,00
Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen ei mahdollinen 520,00
Muu muutos (Esim. aputoiminimen poisto, tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutosta. Muun muutoksen hinta koskee myös hallintoneuvoston ilmoittamista paperilomakkeilla.) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen 85,00
Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Toimialan täsmentäminen (ennen 1.1.2019 rekisteröity toimiala) ei mahdollinen maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen maksuton maksuton

Takaisin ylös

Muut yritysmuodot

Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Osoite- ja yhteystietojen muutos maksuton maksuton
Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen ei mahdollinen maksuton
Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton maksuton
Sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muutos ei mahdollinen 380,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Yritysmuodon muutos ei mahdollinen 380,00
Aputoiminimen ilmoittaminen ei mahdollinen 115,00 / nimi
Pääomatietojen muutos: peruspääoman korotus, kantarahaston korotus, takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksu ei mahdollinen 295,00

Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
Pääoman menettäminen ei mahdollinen 95,00
Muu muutos ei mahdollinen 95,00 / ilmoitus
(esim. aputoiminimen poisto)
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen maksuton
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ei mahdollinen 85,00
Lopettamisilmoitus ei mahdollinen maksuton
Toimialan täsmentäminen (ennen 1.1.2019 rekisteröity toimiala) ei mahdollinen maksuton
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (asumisoikeusyhdistys, vakuutusyhdistys, eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, eurooppayhtiö, hypoteekkiyhdistys). Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen Maksuton Maksuton

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen (hinta sisältää suunnitelmaan liittyvän toiminimen muutoksen tai rinnakkaistoiminimen) 185,00 / yhtiö

Sähköinen ilmoittaminen on mahdollista tavallisessa ja tytäryhtiösulautumisessa, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.
240,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 380,00 / kuulutettava yhtiö

Sähköinen ilmoittaminen on mahdollista tavallisessa ja tytäryhtiösulautumisessa, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.
435,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185,00 / yhtiö

Sähköinen ilmoittaminen on mahdollista tavallisessa ja tytäryhtiösulautumisessa, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.
240,00 / yhtiö
Ilmoitus sulautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta 40,00 / yhtiö

Sähköinen ilmoittaminen on mahdollista tavallisessa ja tytäryhtiösulautumisessa, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.
95,00
Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen ei mahdollinen 240,00 / yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi jakautumisasiassa ei mahdollinen 435,00 / kuulutettava yhtiö
Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta ei mahdollinen 240,00 / yhtiö
Ilmoitus jakautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta ei mahdollinen 95,00

Osakeyhtiöille on esimerkkejä maksuista seuraavissa ohjeissa:

Selvitystila- ja konkurssiasiat

Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperi-ilmoitus tai -hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Ilmoitus selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimiseksi ei mahdollinen 95,00
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi ei mahdollinen 95,00
Hakemus julkisesta haasteesta velkojille ei mahdollinen 210,00
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön määräämiseksi selvitystilaan ei mahdollinen 95,00
Ilmoitus selvitystilan jatkamisesta ei mahdollinen 95,00
Ilmoitus selvitystilan lopettamisesta ei mahdollinen 95,00

Muut hakemukset

Palvelu Sähköinen hakemus (€, sis. ALV 0 %), maksu sähköisessä palvelussa Paperihakemus
(€, sis. ALV 0 %), maksetaan etukäteen
Hakemus osakeyhtiön ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen ei mahdollinen 210,00
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat ei mahdollinen 210,00
Hakemus toimia poikkeusluvalla:

-osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana
- osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä
- asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä
- yksityisenä elinkeinonharjoittajana
- avoimen yhtiön yhtiömiehenä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä
- eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana
ei mahdollinen 120,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen

Painatusrekisteri-ilmoitukset

Palvelu Perushinta (€) ALV 24%Hinta (€, sis. ALV 24 %), maksetaan etukäteen
Painatusrekisteri-ilmoitus 55,00 13,20
68,20
Painatusrekisteri-ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.03.2020