Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön jakautumisen ilmoittaminen

Osakeyhtiön jakautumisen kaupparekisterimenettelyssä on neljä vaihetta.

Jakautumiseen liittyvän kaupparekisterimenettelyn alkamisesta menee aikaa jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen lyhimmilläänkin noin neljä kuukautta.

Jakautumisen eri tavat

Kokonaisjakautumisessa kaikki jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu.

Osittaisjakautumisessa osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle.

Jakautuminen voi tapahtua samalla sekä toimivaan että perustettavaan yhtiöön. Jakautuminen perustettavaan yhtiöön on kyseessä, kun vastaanottava yhtiö perustetaan jakautumisen yhteydessä.

Mitkä ovat ilmoittamisvaiheet?

Jakautumisen vaiheet ovat jakautumissuunnitelmasta ilmoittaminen, kuulutusten hakeminen ja ilmoittaminen jakautumisen täytäntöönpanosta. Kokonaisjakautumisessa on lisäksi neljäntenä vaiheena ilmoittaminen purkautuneen yhtiön lopputilityksestä.

1. Tee ilmoitus jakautumissuunnitelmasta
2. Tee kuulutushakemus
3. Tee ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta
4. Tee ilmoitus lopputilityksestä

Miten jakautumissuunnitelman rekisteröinti vaikuttaa jakautumiseen?

Jakautumissuunnitelman rekisteröinti kaupparekisteriin vaikuttaa ajankohtaan, jolloin jakautumisesta täytyy päättää.

Kun jakautumissuunnitelma on rekisteröity, neljän kuukauden kuluessa rekisteröinnistä täytyy pitää yhtiökokous tai hallituksen täytyy tehdä jakautumispäätös. Jos näin ei toimita, jakautuminen raukeaa.

Yhtiökokous täytyy kuitenkin pitää viimeistään kuukautta ennen osakeyhtiölain 17 luvun 6 §:ssä tarkoitettua määräpäivää, elleivät yhtiön kaikki osakkeenomistajat sekä mahdolliset optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijat ole luopuneet oikeudestaan vaatia lunastamista.

Määräpäivä ilmenee käytännössä esimerkiksi velkojille annetusta kuulutuksesta.

Miten ilmoitat jakautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta?

Siirry ohjeeseen Ilmoitus jakautumisen raukeamisesta.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Osakeyhtiön jakautumisesta säädetään osakeyhtiölain 17 luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.08.2022