Poistamme kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Osakeyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet osakeyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Perustamisilmoitus

Osakeyhtiön perustaminen täytyy aina ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä.

Siirry ohjeisiin perustamisilmoituksen tekemisestä.

Muutosilmoitus

Osakeyhtiön täytyy ilmoittaa rekisteröityjen tietojen muutoksista. Useat osakeyhtiön päätökset tulevat voimaan vasta rekisteröinnillä. Esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan vasta, kun ne on rekisteröity.

Siirry ohjeisiin muutosilmoitusten tekemisestä.

Lopettamisilmoitus

Osakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan sen voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Tietyissä tilanteissa PRH voi määrätä osakeyhtiön poistettavaksi rekisteristä.

Toiminnan keskeyttämistä ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Siirry ohjeisiin lopettamiseen liittyvistä ilmoituksista.

Mistä neuvoja yrityksen perustamiseen?

Apua yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen saat alueellisista uusyrityskeskuksista ja Suomi.fi -verkkosivuston Yritykselle tai yhteisölle-palvelusta.

Siirry Uusyrityskeskusten sivuille.

Siirry Suomi.fi -verkkosivustoon.

PRH:sta saat tietoa jo rekisteröidyistä yritysten nimistä sekä toisten suojaamista aineettomista oikeuksista kuten tavaramerkeistä, patenteista, hyödyllisyysmalleista ja suojatuista malleista.

Tutustu yrityksen nimiohjeisiin.

Siirry patenttisivuille.

Siirry hyödyllisyysmallisivuille.

Siirry tavaramerkkisivuille.

Siirry mallioikeussivuille.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.01.2019