Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Jokaisen osakeyhtiön on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perustaminen raukeaa. Kaupparekisteristerillä on yhteinen ilmoitusmenettely verohallinnon kanssa.

Perusta osakeyhtiö verkossa

Perusta osakeyhtiö verkossa

Voit perustaa osakeyhtiön verkossa PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-asiointipalvelussa. Ilmoituksen käsittelymaksu verkkopalvelussa on edullisempi, 330 euroa. Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti edellyttää, että palveluun kirjautuvalla henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset. Siirry palveluun.

Perusta osakeyhtiö valmiilla perustamispaketilla

Verkkopalvelun sijasta voit perustaa osakeyhtiön perustamispakettimme avulla. Paketissa ovat mukana kaikki osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet. Perustamispaketissa on vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja edellytyksenä on, että yhtiön osakkeet maksetaan rahalla. Perustamispaketilla tehty ilmoitus tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan. Käsittelymaksu on 380 euroa. Lataa perustamispaketti (pdf-muodossa).

Jos et voi käyttää perustamispakettia siirry alla olevaan ohjeeseen.

Kaupparekisteri-ilmoitus ilman perustamispakettia

Jos perustamissopimus ja muut asiakirjat ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Lomakkeet

 • Lomake Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake pdf
 • Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.
 • Lomakkeen Y1 allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö.
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

 • osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä
 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Lisäksi tarvittaessa seuraavat liitteet

Jos yhtiössä ei lain ja yhtiöjärjestyksen perusteella ole valittu tilintarkastajaa, liitä osakkeiden maksamisesta muu selvitys, esimerkiksi:
- yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus,
- KHT- tai HTM-tilintarkastajan antama todistus omaisuuden siirtymisestä,
- tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus. Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai em. tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Jos osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä
- KHT- tai HTM-tilintarkastajan taikka KHT- tai HTM-yhteisön antama lausunto apporttiomaisuudesta,
- Selvitys omaisuuden siirtymisestä: esimerkiksi apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä tai kauppakirja kiinteistön kaupasta

Jos hallituksen vakuutusta tai tilintarkastajien todistusta ei anneta lomakkeen ao. kohdissa, liitä ilmoitukseen:
- Hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
- Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu.

Jos hallituksen kokouksessa on valittu hallituksen puheenjohtaja, prokuristi, edustamiseen oikeutettu tai päätetty ottaa esim. aputoiminimi, liitä oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Huom! Muista ilmoittaa nämä asiat myös lomakkeella. Hallituksen puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa.

Jos ilmoitetaan rekisteriin henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai ulkomaalainen yhtiö merkitsee osakkeita, liitä
- selvityksenä kyseisestä henkilöstä esim. oikeaksi todistettu jäljennös passista.
- osakkeita merkinneen ulkomaalaisen yhtiön rekisteriote.

Käsittelymaksu

 • 380 €, (maksettava etukäteen ks. maksuohjeet.
 • Aputoiminimen ilmoittaminen: 100 €/aputoiminimi

Vinkit

 • Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää, ks. Käsittelyaikaennuste.
 • Nopeuta ilmoituksen käsittelyä ja ks.miten vältät yleisimmät virheet.
 • Toimialan muotoilu: Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee. Lue lisää toimialan muotoilusta.
 • Yrityksen nimen valinta: Tutustu nimiohjeisiimme. Ennakkoon ei voi täysin varmistua siitä, onko toiminimi rekisteröitävissä, mutta voit tutkia etukäteen nimiä itse, ks. ennakkotutkimus.
 • Tarvitaanko tilintarkastaja? Pienillä osakeyhtiöillä ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Tilintarkastajat mainitaan perustamissopimuksessa tarvittaessa. Jos yhtiölle on valittu yksi tai useampia tilintarkastajia, ilmoitetaan tilintarkastajat yhä kaupparekisteriin. Uuden tilintarkastuslain voimaantulon jälkeen perustettavaan yhtiöön ei voida valita maallikkotilintarkastajaa.
 • Yhtiön vastuuhenkilö ei asu Suomessa. Lue milloin tarvitaan lupa ulkomailla asuville.
 • Jos ilmoitus on allekirjoitettu valtakirjalla, lue lisää valtakirjasta,
 • Apua yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin saatwww.yrityssuomi.fi -sivuilta
 • Osakeyhtiön tavoitteena on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, Jos osakeyhtiön tavoitteena on olla voittoa tuottamaton, lue lisää voittoa tuottamattoman yhtiön yhtiöjärjestyksestä.