Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Kun osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu, yhtiöllä on kolme kuukautta aikaa ilmoittaa yhtiö kaupparekisteriin. Jos ilmoittaminen myöhästyy, yhtiön perustaminen raukeaa eli yhtiötä ei synny.

Rekisteröintiä varten yhtiön on tehtävä perustamisilmoitus. Samalla voi ilmoittaa yhtiön myös Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Perusta osakeyhtiö verkossa

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Sähköinen perustaminen tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) palvelussa.

Ilmoituksesta peritään kaupparekisterissä käsittelymaksu. Sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu on edullisempi kuin paperisen:

 • sähköinen perustamisilmoitus 330 €
 • paperinen perustamisilmoitus 380 €.

Lue lisää ytj.fi-verkkosivuilla.

Perusta osakeyhtiö valmiilla perustamispaketilla

Voit perustaa osakeyhtiön myös valmiin perustamispaketin avulla. Paketissa ovat mukana kaikki osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet.

Perustamispaketissa on vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja edellytyksenä on, että yhtiön osakkeet maksetaan rahalla.

Löydät perustamispaketin pdf-muodossa PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) palvelussa.

Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Jos et voi käyttää perustamispakettia, lue alla olevat ohjeet.

Kaupparekisteri-ilmoitus ilman perustamispakettia

Jos perustamissopimus ja muut asiakirjat ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Lomakkeet

Lataa lomake Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake (pdf)

Lomakkeen Y1 allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.

Liitteet

 • Osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • Jäljennös yhtiöjärjestyksestä
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Lisäksi tarvittaessa seuraavat liitteet

Jos yhtiössä ei lain ja yhtiöjärjestyksen perusteella ole valittu tilintarkastajaa, liitä osakkeiden maksamisesta muu selvitys, esimerkiksi:
- yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus,
- tilintarkastajan antama todistus omaisuuden siirtymisestä,
- tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus. Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai em. tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Jos osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä
- tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuudesta,
- selvitys omaisuuden siirtymisestä: esimerkiksi apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä tai kauppakirja kiinteistön kaupasta.

Jos hallituksen vakuutusta tai tilintarkastajien todistusta ei anneta lomakkeen ao. kohdissa, liitä ilmoitukseen:
- Hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
- Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu.

Jos hallituksen kokouksessa on valittu hallituksen puheenjohtaja, prokuristi, edustamiseen oikeutettu tai päätetty ottaa esim. aputoiminimi, liitä oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Huom! Muista ilmoittaa nämä asiat myös lomakkeella. Hallituksen puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa.

Jos ilmoitetaan rekisteriin henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, selvitys henkilön olemassaolosta (esimerkiksi kopio passista).

Käsittelymaksu

 • 380 €, (maksettava etukäteen ks. maksuohjeet.
 • Aputoiminimen ilmoittaminen: 100 €/aputoiminimi

Vinkit

 • Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää, ks. Käsittelyaikaennuste.
 • Nopeuta ilmoituksen käsittelyä ja ks.miten vältät yleisimmät virheet.
 • Toimialan muotoilu: Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee. Lue lisää toimialan muotoilusta.
 • Yrityksen nimen valinta: Tutustu nimiohjeisiimme. Ennakkoon ei voi täysin varmistua siitä, onko toiminimi rekisteröitävissä, mutta voit tutkia etukäteen nimiä itse, ks. ennakkotutkimus.
 • Tarvitaanko tilintarkastaja? Pienillä osakeyhtiöillä ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Tilintarkastajat mainitaan perustamissopimuksessa tarvittaessa. Jos yhtiölle on valittu yksi tai useampia tilintarkastajia, ilmoitetaan tilintarkastajat yhä kaupparekisteriin. Uuden tilintarkastuslain voimaantulon jälkeen perustettavaan yhtiöön ei voida valita maallikkotilintarkastajaa.
 • Yhtiön vastuuhenkilö ei asu Suomessa. Lue milloin tarvitaan lupa ulkomailla asuville.
 • Jos ilmoitus on allekirjoitettu valtakirjalla, lue lisää valtakirjasta,
 • Apua yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin saatwww.yrityssuomi.fi -sivuilta
 • Osakeyhtiön tavoitteena on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, Jos osakeyhtiön tavoitteena on olla voittoa tuottamaton, lue lisää voittoa tuottamattoman yhtiön yhtiöjärjestyksestä.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.03.2017