Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Rekisteröintiä varten yhtiön täytyy tehdä perustamisilmoitus, jolla samalla kertaa voi ilmoittaa myös Verohallinnon rekistereihin. PRH käsittelee kaupparekisteriä koskevat ilmoituksen osat ja Verohallinto sen rekistereitä koskevat osat.

Yrityksen nimen valinta on tärkeää. Voit tutkia rekisteröityjä yrityksen nimiä eli toiminimiä ennakkoon PRH:n Yrityksen nimipalvelussa. Siirry Yrityksen nimipalveluun.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Osakepääoma

Osakeyhtiön osakepääomalla ei ole vähimmäismäärää. Voit perustaa osakeyhtiön ilman osakepääomaa tai osakepääomalla.

Jos osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritietoihin osakepääoman määräksi rekisteröidään nolla euroa.

Osakeyhtiön perustaminen netissä YTJ-palvelussa on tällä hetkellä mahdollista vain, jos osakepääoma on nolla euroa.

Jos perustat osakeyhtiön, jolla on osakepääoma, siirry paperilomakkeella ilmoittamiseen.

Miten teet perustamisilmoituksen ja samalla perustat osakeyhtiön?

Voit tehdä osakeyhtiön perustamisilmoituksen ja samalla perustaa yhtiön netissä YTJ-palvelussa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Osakkeenmerkitsijät ovat täysi-ikäisiä henkilöitä ja heillä sekä hallituksen jäsenillä ja mahdollisella toimitusjohtajalla on suomalainen henkilötunnus ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.
  • Osakkeilla ei ole merkintähintaa, ja osakepääoma on nolla euroa.
  • Mahdollisilla tilintarkastajilla prokuristeilla ja edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus. Lue lisää edustamiseen oikeutetuista ja lue luvista ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville.

Kun yllä luetellut ehdot eivät täyty, siirry paperilomakkeella ilmoittamiseen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkaminen osakeyhtiönä

Jos haluat, että yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa jatketaan osakeyhtiönä, tai että yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lakkautetaan samalla kun osakeyhtiö rekisteröidään, tee osakeyhtiön perustamisilmoitus paperilomakkeella pyytäen molempien ilmoitusten samanaikaista käsittelyä. Lue lisää yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkamisesta osakeyhtiönä.

Mitä ilmoitat netissä YTJ-palvelussa?

Kun ilmoitat YTJ-palvelussa, muodostaa palvelu automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Ilmoita seuraavia tietoja:

  • osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat. Lue lisää toimialan muotoilusta.
  • hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset
  • mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Mitä maksaa?

Hinta netissä on 240 euroa, jonka maksat YTJ-palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen.

Aputoiminimi maksaa 60 euroa / aputoiminimi. Lue lisää aputoiminimestä.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.


Jos ilmoitat paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Rekisteröinnin jälkeen: tee maksuton edunsaajailmoitus

Saat kaupparekisteriotteen, kun PRH on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin. Tämän jälkeen tee erillinen ilmoitus yhtiön tosiasiallisista edunsaajista. Ilmoitus on lakisääteinen ja maksuton. Lue lisää edunsaajailmoituksesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.02.2022