Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Rekisteröintiä varten yhtiön täytyy tehdä perustamisilmoitus, jolla samalla kertaa voi ilmoittaa myös Verohallinnon rekistereihin. PRH käsittelee kaupparekisteriä koskevat ilmoituksen osat ja Verohallinto sen rekistereitä koskevat osat.

Yrityksen nimen valinta on tärkeää. Voit tutkia rekisteröityjä yrityksen nimiä eli toiminimiä ennakkoon PRH:n Yrityksen nimipalvelussa. Siirry Yrityksen nimipalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Tällä sivulla on tietoa seuraavista:

Milloin ilmoitat?

Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu. Jos ilmoitus myöhästyy, osakeyhtiön perustaminen raukeaa eli yhtiötä ei synny.

Onko osakepääomaa?

Osakeyhtiön osakepääomalla ei ole vähimmäismäärää. Voit perustaa osakeyhtiön ilman osakepääomaa tai osakepääomalla.

Jos osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritietoihin osakepääoman määräksi rekisteröidään 0 euroa.

Huomaa: Osakeyhtiön perustaminen netissä YTJ-palvelussa on tällä hetkellä mahdollista vain, jos osakepääoma on 0 euroa.

Jos perustat osakeyhtiön, jolla on osakepääomaa, siirry ohjeeseen perustamisilmoituksesta lomakkeilla.

Miten teet perustamisilmoituksen ja samalla perustat osakeyhtiön YTJ-palvelussa?

Voit tehdä osakeyhtiön perustamisilmoituksen ja samalla perustaa yhtiön netissä YTJ-palvelussa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Ilmoituksen tekijällä on suomalainen henkilötunnus ja lisäksi joku näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
  • Osakkeenmerkitsijät ovat täysi-ikäisiä henkilöitä ja heillä sekä hallituksen jäsenillä ja mahdollisella toimitusjohtajalla on suomalainen henkilötunnus ja lisäksi joku näistä: henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.
  • Osakkeilla ei ole merkintähintaa, ja osakepääoma on 0 euroa.
  • Mahdollisilla tilintarkastajilla prokuristeilla ja edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus. Lue lisää edustamiseen oikeutetuista ja lue luvista ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville.

Jos yllä luetellut ehdot eivät täyty, siirry ohjeeseen perustamisilmoituksesta lomakkeella.

Mitä ilmoitat netissä YTJ-palvelussa?

Kun ilmoitat YTJ-palvelussa, muodostaa palvelu automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Ilmoita seuraavia tietoja:

  • osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat.
  • hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset
  • mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Mitä maksaa?

Hinta YTJ-palvelussa on 240 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Aputoiminimi maksaa 60 euroa / aputoiminimi. Lue lisää aputoiminimestä.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos ilmoitat lomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin YTJ-palvelussa ilmoitettaessa. Siirry ohjeeseen perustamisilmoituksesta lomakkeella.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Jos uuden yrityksen Y-tunnus ei ole vielä tiedossa, voit ensin etsiä tietoa Y-tunnuksesta Virre-palvelun yrityshausta.

Rekisteröinnin jälkeen: tee maksuton edunsaajailmoitus

Saat kaupparekisteriotteen, kun PRH on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin. Tämän jälkeen tee erillinen ilmoitus yhtiön tosiasiallisista edunsaajista. Ilmoitus on lakisääteinen ja maksuton. Lue lisää edunsaajailmoituksesta.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) toiminnan jatkaminen osakeyhtiönä

Haluatko, että yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) elinkeinotoimintaa jatketaan osakeyhtiönä, tai että yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lakkautetaan samalla kun osakeyhtiö rekisteröidään? Tee osakeyhtiön perustamisilmoitus lomakkeella pyytäen molempien ilmoitusten samanaikaista käsittelyä.

Lue lisää yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkamisesta osakeyhtiönä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.08.2022